Medlemsskaber

Advokatgruppen er medlem af bl.a.:

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet er en organisation der består af alle ca. 6.000 advokater i Danmark. Alle advokater i Danmark skal ifølge retsplejeloven være medlem af Advokatsamfundet, og det er Advokatgruppen naturligvis også. Advokatsamfundet fører bl.a. tilsyn med advokaterne og sikrer, at kunderne bliver behandlet ordentligt.

Danske Advokater

Danske Advokater er de danske advokatvirksomheders brancheforening, der repræsenterer mere end tre fjerdedele af alle de advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i en advokatvirksomhed. Alle Advokatgruppens advokater er medlem.

AdvokatKODEKS

Advokatgruppen tiltrådte i 2017 advokatKODEKS og arbejder herigennem bl.a. med fem elementer:

  • Åbenhed
  • Social ansvarlighed
  • Håndtering af etiske dilemmaer
  • Fokus på kunder og medarbejdere
  • Mangfoldighed og diversitet

 

Danske Familieadvokater

Danske Familieadvokater (DFA) er en landsdækkende forening af højt specialiserede familieretsadvokater, som Advokatgruppen er medlem af. Bl.a. via DFA er vi altid up-to-date med seneste nyt på familieretsområdet.

MULTILAW

Advokatgruppen er den danske del af et af de største og mest anerkendte globale advokatnetværk, Multilaw, der tæller over 8.000 advokater verden rundt.

Danske Insolvensadvokater

Medlemskabet sikrer løbende faglig opdatering, i form af nyt om det lovforberedende arbejde, ændring i retsgrundlaget, retspraksis.
Vores rådgivning er derfor altid up-to-date og på det højeste faglige niveau.

Danske Miljøadvokater

Danske Miljøadvokater er en forening af advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om miljøet. Medlemskabet sikrer og højner vores faglige niveau inden for miljørettens område.