Klientbankkonti

Forbrugerklient

Der gælder samme regler for de penge, du har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.

Reglerne er relevante for dig, fordi advokatkontoret i forbindelse med behandlingen af din sag vedrørende [f.eks. dødsbo/konkursbo/erstatningssag] i perioder kan have betydelige midler på klientbankkontoen.

Medmindre andet aftales, indsættes klientmidler på konto med en af Advokatgruppens hovedbankforbindelser. Du er velkommen til at kontakte os for at høre, i hvilken bank vi har indsat dine midler eller for at anmode os om at indsætte midlerne i et bestemt pengeinstitut.

Erhvervsklient

Fra 1. juni 2015 er indført nye regler om dækning af indskud i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende.

De tidligere regler om, at der var fuld dækning af indskud på advokaters klientbankkonti er ophævet, og der gælder således samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti, dvs. at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 € pr. indskyder.

Medmindre andet aftales, indsættes klientmidler på konto med en af Advokatgruppens hovedbankforbindelser. Du er velkommen til at kontakte os for at høre, i hvilken bank vi har indsat dine midler eller for at anmode os om at indsætte midlerne i et bestemt pengeinstitut.