Klientbankkonti

Advokatgruppens klientkonto

Vores klientkonto er placeret hos Sydbank.

Reg.nr. 7160

Kontonr. 0001974067

IBAN: DK1271600001974067

SWIFT: SYBKDK22

Forbrugerklient

Der gælder samme regler for de penge, du har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.

Reglerne er relevante for dig, fordi advokatkontoret i forbindelse med behandlingen af din sag vedrørende [f.eks. dødsbo/konkursbo/erstatningssag] i perioder kan have betydelige midler på klientbankkontoen.

Fast ejendom

Vedrørende fast ejendom henviser vi til loven om garantifond § 9, stk. 5 vedrørende indskud.

Det betyder, at garantiformuen dækker indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom indtil et beløb svarende til 10 mio. €. Indskuddet dækkes i indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet. Her er det en forudsætning, at den faste ejendom har været anvendt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

Medmindre andet aftales, indsættes klientmidler på konto med en af Advokatgruppens hovedbankforbindelser.

Erhvervsklient

Fra 1. juni 2015 er indført nye regler om dækning af indskud i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende.

De tidligere regler om, at der var fuld dækning af indskud på advokaters klientbankkonti er ophævet, og der gælder således samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti, dvs. at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 € pr. indskyder.

Medmindre andet aftales, indsættes klientmidler på konto hos en af Advokatgruppens hovedbankforbindelser.

Bankforbindelser

Du kan læse mere om Advokatgruppens bankforbindelser her.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!