Asger Nielsens Fond

Fonden har to sideordnede hovedformål:

  • Der ydes økonomisk støtte til økonomisk dårligt stillede, fortrinsvis ældre, tidligere selvstændige næringsdrivende og enker heraf i Horsens Kommune.
  • Støtte til arbejder til forskønnelse af Horsens by.

Personer eller virksomheder, der opfylder fondens formål, opfordres til at sende en ansøgning til formand Jørgen Merrild Bie.

Ansøgningsblanketten finder du til højre.

Ansøgningsfrist: 10/11 2023