Fonde

Her kan du læse om de forskellige fonde, som Advokatgruppen administrerer.

Vi administrerer Asger Nielsens Fond.

De forskellige fonde har ét eller flere bestemte formål, som de yder støtte til.

Klik på menuen til højre for at læse mere om hver af de respektive fonde.

Hvad er en fond?

En fond anvendes til legater og andre godtgørende formål. Fonde er selvejende institutioner, som kan administreres af advokater.
En fond kan både være erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende.

Hvad er kravene til en fond?

Kravene for en erhvervsdrivende fond

Hvad er en erhvervsdrivende fond?

En erhvervsdrivende fond er, når der overdrages varer eller ydes tjenesteydelser. Eller hvis fonden sælger eller udlejer fast ejendom. Eller hvis fonden har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed. Der er flere krav til en erhvervsdrivende fond. Denne type fond er bl.a. pålagt at aflægge årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvordan stifter man en erhvervsdrivende fond?

Du skal registrere din erhvervsdrivende fond digitalt i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk. Det skal ske seneste 2 uger efter stiftelsen af fonden.

Hvem kan stifte en fond?

  • Stiftere(n) af en fond kan være både en fysisk eller juridisk person. Det vil sige, at et selskab også kan stifte en fond.
  • Stiftere(n) må ikke være konkurs eller under rekonstruktionsbehandling.
  • Stiftere(n) skal være myndig, og må ikke være under værgemål.
  • Der er ikke krav til stifterens nationalitet eller bopæl.

Kravene for en ikke-erhvervsdrivende fond

En ikke er erhvervsdrivende fond, skal udelukkende aflægge årsregnskab hvis fonden har aktiver over 250.000 kr.

Du kan læse mere om hvordan du stifter en fond på denne hjemmeside.

Har du brug for hjælp?

Hos Advokatgruppen har vores advokater og partnere Jørgen Merrild Bie og Helle Brandt mange års erfaring at stifte og administrere fonde. Hvis du har brug for hjælp til din fond, så er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi vil med glæde hjælpe dig med at skabe mest muligt gavn ud af din fond – uanset om den er erhvervsdrivende eller ej.