Beskikkelse og ansvarsforsikring

Alle sagsansvarlige advokater på Advokatgruppens danske kontorer er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. De sagsansvarlige advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Ansvarsforsikring er tegnet hos og garanti stillet af HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø under police nr. VAS1400019.