Fonde

 

De forskellige fonde har ét eller flere bestemte formål, som de yder støtte til.