Transportret

Godstransport byder på mange udfordringer af juridisk karakter for den der køber transportydelsen, for speditionsvirksomheder og transportvirksomheder.

Ofte er man som mindre importør/eksportør eller vognmand den svage part over for store selskabers indflydelse.
International transport med sine forskellige transportformer (fx vej-, sø-, jernbane- og lufttransport) er omfattet af mange forskellige lovregler eller internationale konventioner. Fortolkningen af hvad der er aftalt og hvilke regler der skal anvendes byder ofte på udfordringer. Ansvarsbegrænsninger og fraskrivelser varierer fra et regelsæt til det næste og en del lande har obligatoriske regler, der ligeledes påvirker sagen.
Grænseoverskridende transporter påvirkes af et vidt spænd af regler, fx

  • CMR-konventionen og den danske implementering i CMR-loven
  • Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser – NSAB2015 (tidl. NSAB2000)
  • CIM-konventionen
  • Søloven
  • Luftfartsloven
  • Aftaleret
  • Konventioner om lovvalg og værneting

Ved kombination af flere transportformer (multimodale transporter) er sammenspillet mellem de enkelte regelsæt ureguleret. Derfor bliver det kompliceret at slå fast, hvad der gælder. Det føre ofte til strid om, fx hvem der hæfter og med hvilken begrænsning.
Er dit gods blevet forsinket/beskadiget eller står din virksomhed over for krav i anledning af transport har du formentligt brug for juridisk kompetent bistand
Advokatgruppen har som den danske del af verdens største advokatnetværk Multilaw unik adgang til lokal ekspertise i over 100 lande og et netværk der kan være med til at løse din sag.

 

Vi er med vores erfaring i at føre retssager og vores viden om transportret i stand til hurtigt og effektivt at yde kvalificeret bistand til din virksomhed.