Due diligence

Den nødvendige due diligence for en succesfuld virksomhed

Hvad er due diligence?

Due diligence er en proces, der bruges til at undersøge og vurdere en virksomhed, før der indgås en aftale eller der foretages en investering. Formålet med due diligence er at opnå en dybdegående forståelse af virksomhedens økonomi, aktiviteter, risici og muligheder, så man kan træffe en informeret beslutning.

Typisk udføres due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, fusioner, opkøb eller investeringer. Processen kan omfatte en række forskellige aktiviteter som finansiel analyse, juridisk gennemgang, teknisk vurdering, markedsundersøgelser og evaluering af ledelsespraksis.

Når man udfører due diligence, er det vigtigt at have adgang til alle relevante oplysninger om virksomheden. Dette kan omfatte finansielle rapporter, kontrakter, retssager, patenter, immaterielle rettigheder, miljømæssige forhold og meget mere, afhængigt af virksomhedens natur og aktiviteter.

Due diligence-processen

Due diligence-processen kan variere afhængigt af formålet og omfanget af undersøgelsen. Generelt set kan den dog opdeles i følgende faser:

 1. Planlægning: I denne fase fastlægges formålet og omfanget af due diligence-undersøgelsen. Der udarbejdes en detaljeret plan for, hvilke områder der skal undersøges, og hvilke dokumenter og oplysninger der skal indhentes.
 2. Indsamling af oplysninger: I denne fase indhentes alle relevante oplysninger om virksomheden. Dette kan foregå gennem dokumentgennemgang, interviews med ledelsen og medarbejdere, samt undersøgelser af eksterne kilder som offentlige registre og markedsanalyser.
 3. Analyse og vurdering: De indsamlede oplysninger analyseres og vurderes i forhold til de fastsatte kriterier og formål. Der foretages en finansiel analyse, hvor virksomhedens økonomiske performance og fremtidsudsigter vurderes. Der foretages også en juridisk gennemgang, hvor eventuelle retssager, kontrakter og immaterielle rettigheder gennemgås og vurderes.

Proceduren kan variere afhængigt af størrelsen, kompleksiteten og formålet med due diligence for virksomheden. Hvis du vil sikre dig, at den foretages korrekt, anbefaler vi, at du tager kontakt til en af vores dygtige selskabsadvokater.

Due diligence ved virksomhedsoverdragelse

Hvad er en NDA eller hemmelighedsaftale?

En hemmelighedsaftale, også kendt som en fortrolighedsaftale eller Non-Disclosure Agreement (NDA), er en juridisk bindende aftale mellem parterne involveret i en due diligence-undersøgelse. Formålet med en hemmelighedsaftale er at sikre, at alle informationer, der udveksles under undersøgelsen, holdes fortrolige og ikke bliver videregivet til uautoriserede parter.

Indgåelse af en hemmelighedsaftale i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse er vigtig af flere grunde:

 1. Beskyttelse af forretningshemmeligheder: Virksomheder kan have fortrolige oplysninger som forretningsplaner, kundeoplysninger og produktudviklingsstrategier, som de ikke ønsker at dele offentligt. En hemmelighedsaftale sikrer fortrolighed for disse oplysninger, selv når en potentiel køber får adgang til dem under due diligence.
 2. Forhindre konkurrence: I situationer, hvor flere potentielle købere undersøger en virksomhed samtidigt for at vurdere, om de vil afgive et bud, kan manglen på en hemmelighedsaftale føre til potentiel deling af virksomhedens oplysninger mellem køberne. Dette kan skabe konkurrence mellem dem og muligvis påvirke virksomhedens pris.
 3. Beskyttelse af omdømme: Lækage af virksomhedsoplysninger til uautoriserede parter kan skade virksomhedens omdømme og kundetillid. En hemmelighedsaftale sikrer fortrolighed og beskytter virksomhedens omdømme.
 4. Juridisk beskyttelse: Hvis en part bryder hemmelighedsaftalen og videregiver fortrolige oplysninger, kan den anden part tage retslige skridt for at beskytte sine interesser og søge erstatning for eventuelle skader, der er opstået som følge af bruddet.

Det er vigtigt at sikre, at en hemmelighedsaftale er korrekt udformet og indeholder alle nødvendige bestemmelser for at sikre effektiv beskyttelse af virksomhedens fortrolige oplysninger. En erfaren selskabsadvokat kan hjælpe med at udarbejde en hemmelighedsaftale, der opfylder alle juridiske krav og beskytter virksomhedens interesser.

Har du brug for hjælp til at oprette en hemmeligholdelsesaftale? Ring til os på 70 10 13 30.

Hvad bør undersøges ved due diligence?

Ved due diligence, bør følgende momenter bl.a. undersøges:

 • Kontrakter
 • Medarbejderforhold
 • Retssager
 • Skattemæssige forhold
 • Ledelsen
 • Marketing
 • Regnskaber, herunder selskabets økonomi
 • IT-systemer, goodwill og immaterielle rettigheder

Det specifikke omfang af undersøgelsen i forbindelse med due diligence kan variere afhængigt af virksomhedstypen og formålet med undersøgelsen.

Den ovenstående liste er ikke udtømmende, og du kan derfor med fordel tage kontakt til vores advokater, der, med deres mange års erfaring med selskabsret, har overblik over, hvilke momenter der skal lægges vægt på ved netop din virksomhedsundersøgelse.

Hvad er de juridiske aspekter af due diligence?

Den omfattende undersøgelse af alle aspekter af virksomheden, herunder bl.a. kontrakter, immaterielle rettigheder, skattemæssige forhold og ledelse, stiller mange juridiske krav. Due diligence-undersøgelser kræver viden om mange forskellige retsområder, og kan være svær at gennemføre uden juridisk rådgivning.

Afhængigt af virksomhedens type og formålet med due diligence-undersøgelsen, er det vigtigt at overveje, netop hvilke juridiske momenter der skal i betragtning i jeres situation. En erfaren selskabsadvokat kan hjælpe med at sikre, at alle relevante juridiske elementer bliver taget i betragtning under processen.

Advokatgruppen – dit juridiske sikkerhedsnet

Har du brug for juridisk rådgivning eller hjælp til at beskytte dine virksomhedens interesser? Vores erfarne selskabsadvokater står klar til at assistere dig.

Ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden for en gratis, indledende samtale. Vi ser frem til at hjælpe dig med din forestående due diligence-undersøgelse og andre juridiske behov. Husk, den første, indledende samtale altid er gratis.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!