Kapitalselskaber

Læs mere om kapitalselskaber her.

Et kapitalselskab er en betegnelse for forskellige selskabsformer. Et kapitalselskab er  en betegnelse for selskabsformer, hvor der indskydes kapital i forbindelse med stiftelsen af selskabet.

Ejeren af et kapitalselskab hæfter begrænset, hvilket betyder at hæftelsen er begrænset til den investerede kapital i virksomheden. Det kan have den fordel, at virksomhedens eventuelle kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejerens personlige formue eller ejendele.

Det kan derfor være vigtigt at vide, hvad det koster at oprette et kapitalselskab.

Hvad koster et at oprette et ApS?

ApS er betegnelsen for et anpartsselskab. I anpartsselskabet er ejernes indskud fordelt på anparter, hvorfor ejerne alene hæfter for deres respektive indskud i selskabet.

Der stilles krav om et startindskud på 40.000 kr. ved stiftelsen af et anpartsselskab. Der er dog ingen krav om, at indskuddet skal være af monetær værdi. Det er således tilladt at gøre brug af apportindskud, der er andre værdier end kontanter. Du kan læse mere om apportindskud nedenfor.

Endvidere koster det 670 kr. at få registreret et anpartsselskab.

Hvad koster det at oprette et A/S?

I et aktieselskab, også kendt som et A/S, er ejernes/aktionærernes indskud fordelt på aktier.

Såfremt der skal stiftes et aktieselskab, stilles der krav om et startindskud på mindst 400.000 kr. Det er dog muligt at betale startindskuddet via et apportindskud. Læs mere om apportindskud nedenfor.

Det koster yderligere 670 kr. at registrere aktieselskabet.

Muligheden for apportindskud

Ved stiftelsen af henholdsvis et anpartsselskab og et aktieselskab stilles der ovenfor anført krav om et startindskud. Indskuddet kan imidlertid ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier, som har økonomisk værdi, nemlig et apportindskud. Det gælder såvel klassiske som immaterielle aktiver. Apportindskud kan f.eks. være aktier, inventar, patenter, maskiner og lignende.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at et apportindskud ikke må bestå af en arbejdsforpligtelse eller en fordring på en eller flere stiftere.

Har du brug får juridisk rådgivning?

Hos Advokatgruppen har vi stor erfaring med stiftelse og håndtering af kapitalselskaber. Ring til os på 70 10 13 30 for en uforpligtende samtale med en specialiseret advokat i selskabet.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!