Interessentskabskontrakt (I/S-kontrakt)

Ejeraftalen for interessenterne, som ejer I/S’et

En interessentskabskontrakt er relevant for dig, som enten har stiftet eller skal stifte et interessentskab. Du kan læse mere om interessentskaber her. I forbindelse med oprettelsen af jeres I/S vil det være en fordel at få udarbejdet en interessentskabskontrakt. Hvis I allerede har stiftet et interessentskab, kan du nå det endnu, det er nemlig aldrig for sent at oprette en interessentskabskontrakt.

Hvad er en interessentskabskontrakt?

En I/S-kontrakt vil skabe rammerne for jeres samarbejde. Faktisk kan man sige, at en I/S-kontrakt vil fungere som jeres ejeraftale. Kontrakten vil danne grundlag for jeres samarbejdsaftale, og dermed vil I kunne gå til denne, hvis der skulle opstå en tvist. Yderligere vil en interessentskabskontrakt give jer et overblik over jeres samarbejde samt aftalen om selve driften af jeres fælles selskab. Eftersom et I/S er en personlig virksomhedsform, hæfter I personligt, ubegrænset og solidarisk. Det medfører således, at selskabets kreditorer har mulighed for at forfølge sine krav hos interessenterne personligt.

Hvad vil det betyde for jer

  • hvis én interessent pådrog I/S’et et erstatningsansvar? Hvor står I øvrige interessenter i forhold til dette?
  • Hvis en af jer går personligt konkurs?

Ved at udarbejde en interessentskabskontrakt vil sådan kunne regulere sådanne spørgsmål og ligeledes potentielle tvister.

Hvad bør I overveje at have reguleret i jeres interessentskabskontrakt?

Ifølge vores eksperter er der mindst 27 emner, som I bør overveje at få reguleret i en interessentskabskontrakt. Det kan derfor godt virke ret overvældende at gå i gang. I skal f.eks. overveje jeres interessentskabs lovvalg og værneting. Ydermere skal I overveje retningslinjerne for jeres à conto hævninger og indbetalinger af det realiseret underskud.

Lad Advokatgruppens advokater rådgive dig

Advokatgruppen har siden 1987 udarbejdet interessentskabskontrakter for vores klienter, med stor succes. Vores advokater er specialister i selskabsret, og de har stor erfaring i at vejlede inden for retsområdet. Vi har advokater i Horsens, Århus og Fredericia. Så tøv ikke med at ringe til os på 70 10 13 30. Du vil få en venlig advokat i røret, og hos os koster det ikke noget at spørge.