Interessentskabs­kontrakt (I/S-kontrakt)

Ejeraftalen for interessenterne, som ejer I/S’et

En interessentskabskontrakt er relevant for jer, som enten har stiftet eller skal stifte et interessentskab. I forbindelse med oprettelsen af jeres I/S vil det være en fordel at få udarbejdet en interessentskabskontrakt. Hvis I allerede har stiftet et interessentskab, kan du stadig nå at oprette en interessentskabskontrakt. Der er ingen frist for dette.

Hvad er en interessentskabskontrakt?

En I/S-kontrakt vil skabe rammerne for jeres samarbejde, og kan siddestilles med en ejeraftale. En ejeraftale er et dokument, der regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af et selskab.

I/S-kontrakten vil altså danne grundlag for jeres samarbejde, og dermed vil I, med stor sandsynlighed, kunne finde en løsning i denne, hvis der skulle opstå en tvist.

Eftersom et I/S er en personlig virksomhedsform, hæfter I personligt, ubegrænset og solidarisk. Det medfører således, at selskabets kreditorer har mulighed for at forfølge sine krav hos jer, som interessenter, personligt.

Hvad vil det betyde for jer:

  • Hvis én interessent pådrog I/S’et et erstatningsansvar? Hvor står I øvrige interessenter i forhold til dette?
  • Hvis en af jer går personligt konkurs?

Ved at udarbejde en interessentskabskontrakt vil sådan kunne regulere sådanne spørgsmål og ligeledes potentielle tvister.

Hvad bør I overveje at have reguleret i jeres interessentskabskontrakt?

Ifølge vores eksperter er der mindst 27 emner, som I bør overveje at få reguleret i en interessentskabskontrakt. Det kan derfor godt virke ret overvældende at gå i gang. I skal f.eks. overveje jeres interessentskabs lovvalg og værneting. Ydermere skal I overveje retningslinjerne for jeres à conto hævninger og indbetalinger af det realiseret underskud.

Lad Advokatgruppens advokater rådgive dig

Advokatgruppen har siden 1987 udarbejdet interessentskabskontrakter for vores klienter, med stor succes. Vores advokater er specialister i selskabsret, og de har stor erfaring i at vejlede inden for retsområdet. Vi har advokater i Horsens, Århus og Fredericia. Så tøv ikke med at ringe til os på 70 10 13 30. Du vil få en venlig advokat i røret, og hos os koster det ikke noget at spørge.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!