Enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomhed eller personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Enkeltmandsvirksomhed

Ejerforhold

En enkeltmandsvirksomhed har – og kan kun have – én ejer, der skal være en fysisk person.

Begrænsningen i ejerforholdet afskærer dog ikke indehaveren fra at ansætte medarbejdere, der i større eller mindre omfang varetager driften af virksomheden.

En enkeltmandsvirksomhed kan efterfølgende omdannes til et aktie- eller anpartsselskab efter reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse.

Ledelse og tegningsret

Virksomhedens indehaver er eneberettiget til at træffe alle beslutninger vedrørende virksomheden.

Virksomheden tegnes overfor omverdenen af indehaveren alene. Tegningsbeføjelsen kan dog ligeledes meddeles en ansat ved en prokurafuldmagt.

Hæftelse og risiko

Enkeltmandsvirksomheden og indehaveren er overfor omverdenen identiske.

Virksomhedens kreditorer kan således rette kravet mod såvel virksomheden som indehaveren. Med andre ord tjener både virksomhedsformuen og indehaverens øvrige, personlige formue til sikkerhed for kreditorers eventuelle krav.

Da virksomhedens drift således kan have fatale, personlige, økonomiske konsekvenser, bør virksomhedsformen og risikoen herved nøje overvejes inden opstart.

Kapitalkrav

Der er, modsat ved f.eks. anpartsselskaber og aktieselskaber, ingen lovkrav om en vis virksomhedskapital ved opstart.

Virksomheden kan således opstartes uden der indskydes midler overhovedet. Af samme årsag er virksomhedsformen også den mest udbredte i Danmark.

Vær opmærksom på, at de manglende regler om startkapital modsvares af reglerne om personlig hæftelse, jf. ovenfor.

Regnskabs- og skattemæssige forhold

Ved etableringen af en enkeltmandsvirksomhed, kan indehaveren vælge mellem 3 forskellige beskatningsformer:

 • Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst.
 • Virksomhedsordningen, hvor renteudgifter kan trækkes fra den personlige indkomst, og overskuddet kan spares op i virksomheden, mod at der bliver betalt en foreløbig skat.
 • Kapitalafkastordningen, hvor der bliver stillet nogle andre muligheder til rådighed. Disse andre muligheder giver en række fordele til virksomhedsordningen, men på en mere enkel måde.

Ved underskud i personligt drevne virksomheder er der mulighed for at udnytte underskuddet i øvrig personlig indkomst eller ægtefællens indkomst. På den måde kan beskatningen af øvrig indkomst nedsættes.

Enkeltmandsvirksomhedens regnskab skal ikke offentliggøres gennem Erhvervsstyrelsen, ligesom enkeltmandsvirksomheden ikke på anden måde er forpligtet til at offentliggøre informationer om virksomhedens kapitalforhold, drift, m.v.

En enkeltmandsvirksomhed skal som oftest – og faktisk som hovedregel – registreres for moms og skal i tillæg dertil måske registrere forhold, der vedrører A-skat, import/eksport og andet fra SKAT. Hvis du får udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale både A-skat og AM-bidrag – på sammen måde som alle andre ansatte.

Enkeltmandsvirksomheder: Meget udbredt i Danmark

Størstedelen af de virksomheder, der bliver startet i Danmark, er faktisk enkeltvirksomheder. Det kan skyldes en særlig og særegen dansk iværksætterånd, som materialiserer sig ved, at de mange entreprenante typer kaster sig ud i drømmen og realiserer den virksomhed, de måske gennem længere tid har fantaseret om. Men det kan også skyldes, at det simpelthen er meget enkelt at starte en enkeltmandsvirksomhed.

Det er således særdeles nemt at registrere sig, og desuden mener de fleste nok, at der ikke er noget større risiko forbundet med at drive virksomheden. Hvis du vil starte og registrere en ny enkeltmandsvirksomhed, så skal du:

 1. Gå ind på virk.dk, hvor du skal finde og udfylde blanketten Start virksomhed
 2. Logge ind med NemID
 3. Vælge Enkeltmandsvirksomhed
 4.  Svar på de spørgsmål, der figurerer på siden, om oplysninger vedrørende eksempelvis navn, adresse, momsregistrering, lønsumsregistrering, branchekode mm.

Når du har udfylde blanketten korrekt og trykket OK, er du virksomhedsejer og har ført iværksætterdrømmen ud i virkeligheden.

De fleste kan faktisk starte deres egen virksomhed med kort varsel. Der er dog visse undtagelser. Hvis du er ledig og på understøttelse, kan du ikke. Det samme gælder, hvis du modtager kontanthjælp fra kommunen. Både a-kasse og kommunen har nemlig som krav, for at du kan modtage deres økonomiske støtte, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du modtager penge fra dem. Får du SU eller ingen offentlig understøttelser, kan du til gengæld roligt oprette din egen virksomhed.

Gør du det, så er du selvfølgelig også interesseret i at få løn for dit hårde arbejde. Lønnen udbetaler du til dig selv, og dit overskud i virksomheden svarer til din løn før skat. Omtrent den ene halvdel af virksomhedens overskud går typisk til SKAT, mens du frit kan trække den anden halvdel ud til dig selv.

Har du behov for hjælp til din enkeltmandsvirksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os.

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV):

PMV er en mulighed for små personlige virksomheder med en omsætning på under kr. 50.000,00 om året.  Disse virksomheder har ikke pligt til at lade sig registrere, men de kan vælge at gøre det og få et CVR-nummer og dermed en digital identitet.  Det vil i mange sammenhænge være nødvendigt for virksomhederne at have et CVR-nummer.  F.eks. når der skal laves indberetninger til det offentlige eller virksomheden skal bruge en digital medarbejdersignatur.

PMV er for de helt små erhvervsvirksomheder

En personligt ejet mindre virksomhed, PMV, skal have en omsætning under 50.000 kroner om året. Den skal være ejet af en person, som står for alle beslutninger i virksomheden, og som hæfter økonomisk. Overskuddet af en personligt ejet mindre virksomhed bliver beskattet som personlig indkomst. Virksomheden må ikke have ansatte. Det skal være en erhvervsvirksomhed – ikke en hobbyvirksomhed. Typisk kan en PMV f.eks. være den lille nystartede designer, programmør, kunstner, håndværker, webshob eller blot en virksomhed, der er i opstartsfasen og måske lidt usikker omsætningen og konceptet.

PMV er født som en digital virksomhed

En PMV skal oprettes digitalt ligesom et enkeltmandsfirma.  Samtlige registreringer skal ligeledes foregå digitalt (hvilket efterhånden også gælder for kapitalselskaberne). Den personligt ejet mindre virksomhed oprettes på Virk.dk ligesom alle øvrige virksomhedsformer.

Hvis virksomheden vokser til enkeltmandsvirksomhed

Hvis omsætningen overstiger kr. 50.000 årligt eller der ansættes én medarbejder, så kan virksomheden ikke længere være registreret som en PMV.   Hvis dette sker, så skal virksomheden ændre karakter og skifte over til at være en enkeltmandsvirksomhed, med de forpligtelser, som følger med her. Virksomheden kan stadig beholde sit CVR-nummer ved sådan et skifte.

Kendetegn for PMV’ere:

 • De har kun én ejer (personligt ejet)
 • De har en årlig momspligtig omsætning på under kr. 50.000,00
 • De har ingen ansatte/medarbejdere
 • De er ikke momspligtige
 • De er ikke lønsumspligtige
 • De har hverken import eller eksport fra/til lande uden for EU
 • De skal forny deres registreringen som PMV hvert 3. år
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!