Anpartsselskab

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab (ApS) er et kapitalselskab, og er en meget populær selskabsform blandt iværksættere og mindre virksomheder i Danmark. Det er en selvstændig juridisk enhed, der adskiller ejerne fra virksomheden og gør det muligt at drive virksomhed med begrænset ansvar.

I et anpartsselskab er virksomheden opdelt i anparter, der ejes af en eller flere personer eller virksomheder, der kaldes anpartshavere. Anpartsselskabet kan have en eller flere anpartshavere, og der er ingen øvre grænse for antallet af anpartshavere.

Fordelen ved at stifte et anpartsselskab er, at ejerne ikke hæfter personligt for virksomhedens gæld eller forpligtelser ud over deres indskud i selskabet. Dette betyder, at hvis virksomheden går konkurs eller har økonomiske problemer, er anpartshaverne ikke personligt ansvarlige for selskabets gæld.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Når du overvejer at stifte et anpartsselskab, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

 1. Kapitalkrav: For at stifte et anpartsselskab skal der indskydes en startkapital på mindst 40.000 kroner. Kapitalindskuddet skal være til rådighed på selskabets bankkonto ved stiftelsen.
 2. Registrering hos Erhvervsstyrelsen: For at oprette et anpartsselskab skal du registrere det hos Erhvervsstyrelsen. Dette gøres via deres online selvbetjeningssystem, hvor du bl.a. oplyser selskabets navn, adresse og formål.
 3. Vedtægter, stiftelsesdokument og ejeraftale: Det er vigtigt at have klare vedtægter for selskabet, der definerer selskabets formål, ledelse og ejerforhold. Det kan også være en god idé at have en ejeraftale, der regulerer forholdet mellem anpartshaverne og sikrer enighed om vigtige beslutninger og opstiller regler for ledelsen.
 4. Skattemæssige forpligtelser: Som ejer af et anpartsselskab er der visse skattemæssige forpligtelser, som du skal være opmærksom på. Dette inkluderer at indberette selskabets indtægter og udgifter til SKAT samt betale selskabsskat. Det kan være en god idé at få professionel rådgivning fra en revisor eller advokat for at sikre, at du opfylder alle skattemæssige krav.
 5. Generalforsamling og regnskabspligt: Som ejer af et anpartsselskab er du forpligtet til at afholde årlige generalforsamlinger og udarbejde årsregnskaber. Dette inkluderer også at indsende regnskabet til Erhvervsstyrelsen.
 6. Ændringer i selskabsstrukturen: Hvis der sker ændringer i selskabsstrukturen, f.eks. ved tiltrædelse eller udtrædelse af anpartshavere, skal dette registreres hos Erhvervsstyrelsen.
 7. Risiko for personlig hæftelse: Selvom anpartshaverne normalt ikke hæfter personligt for selskabets gæld, kan der være tilfælde, hvor de kan blive personligt ansvarlige. Dette kan ske, hvis anpartshaverne handler uforsvarligt eller begår ulovlige handlinger, der medfører økonomisk tab for virksomheden eller dens kreditorer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der altid er en vis risiko for personlig hæftelse, og det er derfor vigtigt at handle ansvarligt og overholde lovgivningen.

Hvad er fordelene ved ApS?

Et anpartsselskab (ApS) har flere fordele, som gør det til en attraktiv virksomhedsform for mange iværksættere og virksomhedsejere. Her er nogle af fordelene ved et anpartsselskab:

 1. Begrænset hæftelse: En af de største fordele ved et anpartsselskab er, at ejerne (anpartshaverne) ikke hæfter personligt for selskabets gæld. Dette betyder, at hvis selskabet går konkurs eller ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser, er anpartshaverne ikke personligt ansvarlige for at dække gælden med deres personlige formue. Dette er en stor fordel i forhold til enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren har ubegrænset personlig hæftelse.
 2. Skattemæssige fordele: Et anpartsselskab har også visse skattemæssige fordele. Selskabet betaler selskabsskat af sin indtjening, hvilket kan være en fordelagtig skatteordning i forhold til personlig indkomstbeskatning. Der er også mulighed for at udskyde beskatningen af overskud i selskabet ved at lade pengene blive i selskabet og investere dem, hvilket kan være en fordel i forhold til at betale personlig indkomstskat med det samme.
 3. Professionalisme og troværdighed: Et anpartsselskab kan give et mere professionelt og troværdigt image end en enkeltmandsvirksomhed. Dette kan være vigtigt, når det kommer til at tiltrække investorer, samarbejdspartnere og kunder.
 4. Mulighed for at tiltrække investorer: Som ejer af et anpartsselskab har du mulighed for at tiltrække investorer ved at udstede anparter eller aktier i selskabet. Dette kan være en god måde at tilføre kapital til virksomheden og sikre dens vækst og udvikling.
 5. Fleksibilitet i ejerstrukturen: Et anpartsselskab giver mulighed for fleksibilitet i ejerstrukturen, da det er muligt at have flere ejere og variere ejerandele. Dette kan være en fordel, hvis du ønsker at dele ejerskabet med andre eller skabe incitament for medarbejdere ved at tildele dem anparter i selskabet.
 6. Adgang til finansiering: Et anpartsselskab kan have lettere ved at få adgang til finansiering sammenlignet med en enkeltmandsvirksomhed. Banker og investorer kan være mere villige til at låne penge eller investere i et selskab med en mere professionel struktur.

Hvis du overvejer at starte din egen virksomhed, er det en god idé at undersøge forskellige virksomhedsformer og vurdere, hvilken der passer bedst til dine behov og mål. Kontakt Advokatgruppens erfarne selskabsadvokater i dag, og få professionel hjælp til opstarten af dit selskab.

Hvad koster det at stifte et anpartsselskab (ApS)?

Når man starter et anpartsselskab (ApS) i Danmark, er der en række omkostninger, der skal tages i betragtning:

 • Prisen for at registrere et ApS hos Erhvervsstyrelsen er 670 kr.
 • Stiftelsesomkostningerne i form af startindskud til virksomhedskapitalen ligger på 40.000 kr.
 • Derudover kan der være et honorar til os, hvis vi skal hjælpe med alle dokumenter og registreringer fra start til slut. Vi tilbyder altid en fast pris for at stifte selskaber.

Hvilke krav er der til processen for stiftelse af ApS?

At stifte et ApS (Anpartsselskab) er en populær og effektiv måde at starte en virksomhed på i Danmark. Her er nogle af kravene og processen for at stifte et ApS:

 • Oprettelse og underskrivelse af et stiftelsesdokument.
 • Registrering af selskabet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside inden for 2 uger.

Krav til stiftere:

 • Fysiske personer skal være myndige og ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.
 • Fysiske personer og juridiske personer må ikke være under konkurs eller rekonstruktion.
 • Mindst én ejer og minimum startkapital på 40.000 kroner.
 • Udarbejdelse af godkendte dokumenter, herunder vedtægter og stiftelsesdokumenter.

Krav til selskabsstruktur:

 • En direktion og eventuel bestyrelse
 • Regnskabsføring og udarbejdelse af årsrapporter er nødvendigt.
 • Betaling af selskabsskat på overskud og moms på salg.

Krav til etablering af ApS i Danmark:

 • Mindst én stifter og mindst én direktør.
 • Stifteren kan være en person eller en anden virksomhed, mens direktøren skal være en person.
 • En dansk adresse, dansk bankkonto og CPR-nummer eller CVR-nummer er påkrævet.

Krav til selskabskapital i ApS:

 • Mindst 40.000 kroner, som indbetales ved stiftelse.

Andre krav og forpligtelser:

 • Bestyrelsen, revisoren og regnskabet er underlagt specifikke krav.
 • Selskabet skal betale selskabsskat og moms på salg.

Få juridisk rådgivning hos Advokatgruppen

Der er flere gode grunde til at få juridisk rådgivning fra en advokat, når man starter et anpartsselskab (ApS) i Danmark.

En advokat kan sikre, at alle juridiske krav og processer følges korrekt ved etablering af et ApS. Vi hjælper med at navigere i komplekse regler og formaliteter og sikrer overholdelse af loven. Desuden sørger vi for korrekt udarbejdelse af dokumenter og aftaler, herunder vedtægter og stiftelsesdokumenter. Dette minimerer risikoen for fremtidige problemer og tvister.

En selskabsadvokat er en uvurderlig ressource, der sikrer korrekt håndtering af juridiske aspekter og tilstedeværelsen af nødvendige dokumenter og aftaler ved opstart af et ApS.

Kontakt Advokatgruppen i dag på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular. Vi tilbyder en gratis indledende samtale om dine behov.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!