Aktieselskab (A/S)

Aktieselskab (A/S) – Hvad skal du vide?

Hvad er et A/S?

A/S er en forkortelse for aktieselskab. Et aktieselskab er et kapitalselskab, og det reguleres derfor – ligesom anpartsselskaber (ApS) – af selskabsloven.

Kendetegnet ved et aktieselskab er, at investorer kan købe aktier i virksomheden og på den måde købe sig del i selskabet. Derfor tilhører aktieselskabet ikke kun stifterne, men også dets tilkomne investorer – hvorfor der heller ikke er grænser for ejerantal i et A/S. Det er dog ikke et krav for at være en del af selskabets stiftelse, at man indskyder kapital. Dette gælder både for fysiske og juridiske personer.

Starter du et aktieselskab, er der krav om en startkapital på minimum 400.000 kr. Denne kapital kan både indskydes i form af kontanter og/eller apportindskud – dette kan eksempelvis være en enkeltmandsvirksomhed, ejendom eller andre aktiver.

En fordel ved at investere i et aktieselskab er, at hvis selskabet opnår overskud, vil dette blive fordelt mellem alle aktionærerne. Hvis der i stedet opstår underskud eller gæld, hæfter aktionærerne kun for den kapital, de selv har indskudt i selskabet. Dette skyldes at aktieselskaber har begrænset hæftelse, hvilket betyder, at ejernes personlige økonomi ikke kan blive påvirket af selskabets gæld eller forpligtelser.

Aktieselskaber er underlagt flere krav og regler end andre virksomhedsformer. For eksempel skal et aktieselskab have både en direktion og en bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges af aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling. Direktionen står for den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med selskabets vedtægter og selskabsloven.

Hvordan stifter du et aktieselskab?

Ønsker du at oprette et aktieselskab, gøres dette ved hjælp af Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningssystem. Her skal der udfyldes en del praktiske informationer som bl.a.:

  • Virksomhedsnavn, virksomhedsadresse og stiftelsesdato
  • Navne på de stiftende parter samt ledelsen
  • Formålsbeskrivelse, tegningsregel og branche
  • Kapital, regnskaber og revision
  • Ejerforhold
  • Erhvervsaktiviteter
  • Anden dokumentation

Der skal herudover oprettes et stiftelsesdokument, der fastsætter selskabets vedtægter og kapital. Stiftelsesdokumentet skal underskrives af alle stiftere – uanset om de er juridiske eller fysiske personer. Der findes skabeloner til dette på erhvervsstyrelsens hjemmeside, men rådfør dig dog altid med en advokat, så alle krav og regler overholdes.

Aktieselskaber kan have et ubegrænset antal ejere, og som ved andre virksomhedstyper med flere ejere, anbefaler vi, at der bliver lavet en ejeraftale.

Når selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, vil du modtage et CVR-nummer, som du skal bruge i al kommunikation med offentlige myndigheder og leverandører. Dette er med til at sikre, at aktieselskabet er en selvstændig juridisk enhed.

Ved stiftelsen af et aktieselskab er det et krav, at selskabets kapital udgør mindst 400.000 kr., og at mindst 25% af kapitalen indbetales ved stiftelsen. Den resterende kapital skal indbetales inden for fem år. I forbindelse med fastlæggelsen af selskabets vedtægter og kapital, træffes der beslutning om, hvorvidt kapitalen skal indskydes i form af kontanter eller apportindskud.

Der vil være omkostninger forbundet med stiftelsen af selskabet, herunder anslåede omkostninger og registrering hos Erhvervsstyrelsen. Det koster 670 kr. at registrere et aktieselskab hos Erhvervsstyrelsen, og derudover skal der betales advokatomkostninger.

Hvilke fordele og ulemper har et aktieselskab?

Fordele

At vælge et aktieselskab som virksomhedsform har flere fordele. Først og fremmest er selskabet en selvstændig juridisk enhed, der adskiller sig fra dets ejere, hvilket betyder, at ejerne ikke hæfter personligt for selskabets gæld eller tab ud over den indskudte kapital. Dette giver en større grad af sikkerhed og beskyttelse for ejerne. Desuden har aktieselskaber ofte lettere ved at skaffe finansiering og tiltrække investorer gennem udstedelse af aktier.

Sammenlignet med andre virksomhedsformer, som en enkeltmandsvirksomhed eller et kommanditselskab, er et aktieselskab mere stabilt og troværdigt at handle med, da det er en selvstændig juridisk person. Derudover kan den høje startkapital på 400.000 kr. for danske aktieselskaber give en særlig tyngde og tryghed, der gør denne selskabsform attraktiv for både indenlandske og udenlandske investorer. Endelig er selskabsskatten begrænset, da selskabet fungerer som en selvstændig, juridisk enhed.

Ulemper

Selvom aktieselskaber kan have mange fordele, er der også nogle udfordringer, der følger med denne selskabsform. Aktieselskaber kræver mere administrativt arbejde og særlige regler, hvilket kan kræve juridisk rådgivning og hjælp fra revisorer, som kan medføre ekstra omkostninger.

Derudover er startkapitalen på 400.000 kr. en udfordring, da ejerne er tvunget til at indskyde en betydeligt større kapital end i andre selskabsformer.

Der skal også udarbejdes et årsregnskab i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, som skal indsendes og offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Dette krav gælder dog også for andre både selskabstyper og fonde.

Hvad er de skattemæssige forhold ved et A/S

Aktieselskaber beskattes separat fra deres ejere i henhold til Selskabsskatteloven. Selskabet betaler selskabsskat af sit overskud, mens ejerne betaler personlig indkomstskat af eventuelle udbetalinger fra selskabet.

Der er også muligheder for at reducere beskatningen af selskabets overskud gennem fradrag for forretningsomkostninger og afskrivninger på investeringer. På grund af deres mere komplekse struktur og flere juridiske og skattemæssige overvejelser, kan aktieselskaber være mere udfordrende at styre end en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S.

Vi anbefaler derfor altid, at du søger professionel rådgivning, så selskabet ikke kommer i skatteretlige problemer.

Få juridisk vejledning til dit aktieselskab

Har du spørgsmål til aktieselskaber, eller ønsker du at starte virksomhed? Advokatgruppens har siden 1987 arbejdet med selskabsret. Hos os kan du få professionel, juridisk rådgivning, så din næste virksomhedsopstart, generationsskifte eller kapitalforhøjelse sker i overensstemmelse med både loven og dine ønsker.

Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden, for at blive ringet op af vores selskabsretlige team til en gratis, uforpligtende samtale.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!