Skattefri aktieombytning

Hvis du har brug for hjælp til at gennemføre en skattefri aktieombytning, hvor der tages hånd om de juridiske regler og betingelser.

 

En skattefri aktieombytning indebærer, at aktionærer i et selskab kan bytte deres aktier med aktier i et andet selskab uden at skulle betale skat af transaktionen. Dette medfører en ombytning af aktier mellem de to selskaber.

For at en aktieombytning kan være skattefri, skal visse betingelser være opfyldt. Det eksisterende selskab skal eje mindst 50% af aktierne i det erhvervede selskab, hvilket er en af de vigtigste betingelser.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Når du planlægger en skattefri aktieombytning, er der et par ting, du skal være opmærksom på.

For det første kan en efterfølgende kapitalforhøjelse medføre uventede skattemæssige fordele, hvis aktierne afstås til en udenlandsk aktionær. Det er derfor vigtigt at undersøge, om aktieombytningen stadig vil være skattefri efter en eventuel afståelse af aktierne.

Derudover skal det erhvervede selskab være et datterselskab af det erhvervende selskab, og holdingkravet skal være opfyldt i forhold til samtlige anparter, både de nyudstedte og de eksisterende i det erhvervede selskab. Hvis der er planlagt omstruktureringer i fremtiden, skal disse også tages i betragtning, da de kan påvirke de skattemæssige konsekvenser af aktieombytningen.

Endelig kan en aktieombytning med flere modtagende selskaber eller en påtænkt kapitalforhøjelse også medføre uventede skattemæssige fordele for selskabsdeltageren.

Det er derfor vigtigt at søge professionel rådgivning. Her sikres, at alle skattemæssige aspekter er taget i betragtning, før du foretager en skattefri aktieombytning.

Hvornår er en aktieombytning skattepligtig?

En aktieombytning kan være skattepligtig, hvis betingelserne for en skattefri aktieombytning ikke er opfyldt. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis det eksisterende selskab ejer mindre end 50% af aktierne i det erhvervede selskab. I så fald vil aktionæren skulle betale skat af den eventuelle gevinst, der opstår i forbindelse med aktieombytningen.

Derudover kan en aktieombytning også være skattepligtig, hvis der er tale om en såkaldt “tilbagelevering”. Dette sker, når en aktionær efter en aktieombytning modtager aktier tilbage fra det erhvervede selskab. I så fald vil aktionæren også skulle betale skat af den eventuelle gevinst, der opstår.

Det er derfor vigtigt at undersøge og sikre, at betingelserne for en skattefri aktieombytning er opfyldt, før du foretager en sådan ombytning. Hvis du er i tvivl eller ønsker mere information, bør du søge professionel rådgivning.

I Danmark er skattefrie aktieombytninger en fordelagtig måde at omstrukturere dit selskab på. Men det er afgørende at forstå de skattemæssige konsekvenser og krav, der er involveret, for at undgå utilsigtede skattemæssige ulemper. Ved at gøre dit hjemmearbejde, tage din tid og søge professionel rådgivning, kan du sikre, at du foretager en vellykket skattefri aktieombytning og opnår de ønskede økonomiske fordele.

Hvad er skattefri anpartsombytning?

En skattefri anpartsombytning er en transaktion, hvor to selskaber bytter deres anparter uden at betale skat af erhvervet. For at en anpartsombytning kan være skattefri, skal den erhvervende virksomhed eje mindst 50% af anparterne i den erhvervede virksomhed, som skal være et datterselskab af den erhvervende virksomhed.

Formålet med anpartsombytningen skal være at opnå administrative eller organisatoriske fordele, og den skal have kommercielle formål. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en skattefri anpartsombytning kun kan finde sted mellem to selskaber, der er registreret i samme land.

Yderligere skattemæssige konsekvenser bør undersøges, da der kan være andre skatteforpligtelser for selskabet og dets anpartshavere.

Kapitalforhøjelse ved aktieombytning

Overvejer du at lave aktieombytning, kan du i samme omgang tage stilling til, om der skal foretages kapitalforhøjelse.

Når man overvejer en kapitalforhøjelse ved aktieombytning, er det vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser af denne transaktion. Det er afgørende at undersøge og sikre, at alle betingelser for en skattefri aktieombytning er opfyldt, før man går videre med transaktionen.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der kan være andre skatteforpligtelser for selskabet og dets aktionærer i forbindelse med en kapitalforhøjelse ved aktieombytning.

Hvad er skattefri aktieombytning uden tilladelse?

En skattefri aktieombytning uden tilladelse er en transaktion, hvor en virksomhed eller person kan erhverve aktier i en anden virksomhed uden at skulle betale skat af dette køb. For at kunne gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse skal visse betingelser være opfyldt.

Det er nødvendigt, at den erhvervende virksomhed ejer minimum 50% af aktierne i den erhvervede virksomhed, og at den erhvervede virksomhed er et datterselskab af den erhvervende virksomhed.

Aktieombytningen skal have administrative eller organisatoriske formål og skal have kommercielle formål. Det er vigtigt at bemærke, at en skattefri aktieombytning uden tilladelse kun kan finde sted mellem to selskaber, der er registreret i Danmark.

Få vejledning i skattefri aktieombytning

Hvis du overvejer at gennemføre en skattefri aktieombytning, kan det være en god idé at søge professionel hjælp og rådgivning. Det kan være en kompleks proces med juridiske og skattemæssige konsekvenser, hvis det ikke gennemføres korrekt.

En advokat eller revisor kan hjælpe med at sikre, at ombytningen overholder regler og betingelser, søge tilladelse hos Skattestyrelsen og rådgive om eventuelle skattemæssige konsekvenser.

Det er også vigtigt at undersøge, om der er mulighed for at få støtte fra fx Erhvervsstyrelsen eller Vækstfonden. Husk altid at undersøge dine muligheder og få professionel rådgivning, inden du går i gang med en skattefri aktieombytning.

Kontakt Advokatgruppen

Har du brug for rådgivning? Vores team af kompetente advokater har specialiseret sig indenfor selskabsret siden 1987. Læs mere om os og vores arbejde i vores artikler.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til vores advokater til en uforpligtende snak på telefon 70 10 13 30, eller du kan udfylde vores kontaktformular – så ringer vi til dig.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!