Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af kapitalandele (aktier, anparter) eller aktiviteter

Det skal du overveje når du opkøber virksomhed

Køb og salg af virksomhed kan give mange fordele. Flere kunder, færre konkurrenter og muligheden for at trimme organisationen etc. Et succesfuldt opkøb kræver dog også grundige forudgående overvejelser. Her får du et overblik over fem af de vigtigste overvejelser ifølge vores eksperter, som du bør gøre dig i løbet af processen.

1: Hvorfor skal jeg købe?

Hvad vil du opnå med et opkøb? Er det vækst, bedre indtjening, rationalisering, bedre sikring, positionering i markedet, udvidelse af sortimentet af ydelser/produkter eller andet?

Tjekliste

Er kompetencerne til at gennemføre et køb til stede i din virksomhed? Kan du/I løfte opgaven internt?
Har du de rette rådgivere, og hvad siger din bank? Har din virksomhed har den rette selskabskonstruktion i forhold til et forestående opkøb?

2: Hvilke virksomheder skal jeg købe og hvordan?

Analyser de virksomheder, der passer til dine købskriterier. Sorter ud fra størrelse, omsætning, geografi, kundeportefølje, ydelser/produkter eller andet.

Tjekliste

Overvej hvilken købsmodel, der passer bedst til din situation. Skal det være kontant, ”earn out” eller aktie mod aktie?
Tal med din bank igen og få afdækket potentielle finansieringsmuligheder og få klarhed over, hvordan og hvorvidt banken vil kræve sikkerhed for dens eventuelle finansiering. Vil den fx kræve virksomhedspant, personlige kautioner etc.?

3: Hvad handler vi om?

Når du har styr på din research, er du klædt på til at forhandle om prisen. Overvej hvad der skal og ikke skal indgå i handlen – fx kunder, medarbejdere, klausuler, samarbejdsaftaler, rettigheder til patenter og varemærker, garantier eller andet. Overvej også, hvordan du sikrer nødvendig viden fra nøglemedarbejdere og IT-systemer.

Tjekliste

Husk fortrolighedserklæringer for alle, der har direkte berøring med købsdrøftelserne og betydning for gennemførelsen af handlen.

4: Hvad blev vi enige om?

Dokumentation, dokumentation og dokumentation. Det lyder besværligt, og det er det også. Men investeringen er godt givet ud, for det vil ofte efterfølgende spare dig for mange ressourcer at diskutere og tolke på et for løst aftalegrundlag.

Tjekliste

Få alt, hvad der er aftalt, skrevet ind i de endelige købskontrakter.
Få afklaret den fremtidige selskabskonstruktion i virksomheden, og aftal hvordan ledelse og bestyrelse skal organiseres fremadrettet.

5: Hvordan får vi det bedste ud af handlen?

Udarbejd nye forretningsplaner og læg en strategi for den videre drift af virksomheden.

Tjekliste

Virksomheden skal som regel reorganiseres og optimeres i forhold til medarbejderstab, IT, bygninger, leverandør- og samarbejdsaftaler mv. Vær her opmærksom på, at der næsten altid er forskellige virksomhedskulturer, som skal sammensmeltes.