Holdingselskab

4 store fordele ved holdingselskaber

Risikominimering, nemmere ejerskifte og åbenlyse skattebesparelser er de største fordele, der er forbundet med at eje en virksomhed gennem et holdingselskab.

Vil du risikere alt, eller vil du have dine værdier i et helle? Så enkelt lyder det afgørende spørgsmål, du skal stille dig selv, hvis du er virksomhedsejer og overvejer, om du skal stifte et holdingselskab.

Kort sagt er et holdingselskab et selskab, som ejer andre selskaber, men ikke har nogen drift i sig selv, og så er det den bedste løsningmodel, når det kommer til at fremtidssikre en virksomhed.

4 åbenbare fordele ved holdingselskaber er følgende:

Fordel 1: Risikominimering

Hvis et driftsselskab eksempelvis går konkurs, så mister ejeren det hele, med mindre man løbende har overført overskud til sit holdingselskab – i det tilfælde er det kun den berørte virksomhed, der går konkurs.

Fordel 2: Ejer- og generationsskifte

Hvis virksomheden på et tidspunkt skal sælges, kan der være så store fordele forbundet med at have et holdingselskab, at det kan blive en rigtig dyr fornøjelse ikke i god tid forinden at have overvejet en holding-struktur.

For det første skaber holding-strukturen mulighed for at slanke driftsselskabet inden frasalg, så de nye ejere ikke skal betale for overskud opsparet fra tidligere år i driftsselskabet.

For det andet kan muligheden for skattefrit frasalg medføre, at der kan gennemføres et langt smidigere og mindre likviditetskrævende generationsskifte, end hvis der ikke er noget holdingselskab.  Hvis der ikke er et holdingselskab, er det ejeren selv, der sælger aktierne eller anparterne, og vedkommende vil blive beskattet af hele avancen.  Hvis der derimod er et holdingselskab, er det holdingselskabet, der sælger aktierne eller anparterne. Når holdingselskabet har ejet anparterne eller aktierne i anparts- eller aktieselskabet i tre år, kan de sælges uden betaling af skat. Det vil sige, at hvis man har stiftet sit anpartsselskab for 50.000 kr., og efter tre år kan sælge det for 1,050 mio. kr., skal man ikke betale skat af avancen på 1 mio. kr. Pengene kan herefter opspares i holdingselskabet og reinvesteres eller mod betaling af udbytteskat udbetales privat til ejeren.

Fordel 3: Skattebesparelser

En holding-struktur er forbundet med store skattemæssige fordele. Ejer du dit driftsselskab gennem et holdingselskab kan overskuddet i driftsselskabet, efter betaling af selskabsskat på 22,0 % (2017), overføres skattefrit til holdingselskabet. Det er dog et krav for skattefri udlodning af overskud, at holdingselskabet ejer mere end 10 % af driftsselskabet. Fordelen ved konstruktionen er, at overskuddet fra virksomheden kan opspares i holdingselskabet i stedet for i driftsselskabet. Skulle driftsselskabet komme i økonomiske problemer – fx på grund af manglende salg, en retssag eller andet – risikerer du ikke at tabe tidligere års oparbejdet overskud, da disse ikke længere er placeret i driftsselskabet.

Holdingselskabet kan vælge at benytte udlodningen til at opspare eller investere i andre aktiviteter, fx aktier, ejendom m.v. – uden forinden at have betalt fuld skat.

Du vælger med andre ord selv, hvornår du skal betale skat og hvor stort et beløb, du vil betale skat af

Fordel 4: Flere ejere

Den fjerde fordel ved en holding-struktur er, at det giver fleksibilitet i de situationer, hvor der er flere ejere. Ejerne kan have forskellige behov for at trække penge ud til sig selv privat. Ejerne i et driftsselskab skal dog altid være enige om, hvor meget udbytte, der skal udloddes fra driftsselskabet til ejerne/holdingselskaberne. Herefter kan de enkelte ejere selv beslutte, hvor meget de hver især vil trække ud fra deres respektive holdingselskaber til sig selv privat – og samtidig betale udbytteskat. Man kan føre penge fra holdingselskabet ud til sig selv til en langt lavere skattesats end ved almindelig indkomstskat. Hvis man er gift, betales udbytteskat med 27 procent af de første 103.400 kr. (2 x 51.700 kr.) og herefter 42 procent (2017) af resten. Dette giver mulighed for at optimere og spare skat.

Det er aldrig for sent

Det er aldrig for sent at få stiftet et holdingselskab.

Det er muligt at etablere holdingselskabet senere, typisk ved skattefri aktie-/anpartsombytning.  Vi hjælper dig meget gerne med at ordne alt i forbindelse med en sådan ombytning.  På den måde sikres den optimale koncern-struktur for din virksomhed.