Fusion og Fission/spaltning

Uanset om flere virksomheder bliver til én, eller én virksomhed bliver til flere, så står vi klar til at guide dig sikkert gennem processen

Flere af Advokatgruppens advokater assisterer løbende både små og store klienter med at sammenlægge og spalte virksomheder. Vi er derfor de rette til at guide dig gennem processen og dens mange facetter.

Fusion

Ved en fusion forstås, at to eller flere virksomheder bliver til én virksomhed. Det kan både ske ved, at virksomhederne smelter sammen i én stor enhed, og at den ene virksomhed opløses ind i en eller flere af de øvrige virksomheder.

Der kan for både virksomheder og deres ejere være mange fordele ved at slå virksomheder sammen. Det kan f.eks. medføre store besparelser kun at have én regnskabsafdeling eller ét bogholderi, ligesom andre funktioner i mange tilfælde også kan centraliseres i én afdeling, men som virksomhedsejer skal man være opmærksom på de udfordringer en fusion også medfører, herunder bl.a. at nogle fusioner grundet deres størrelse kræver en godkendelse fra de danske konkurrencemyndigheder eller for meget store fusioner en godkendelse fra EU-Kommissionen.

Vi står hos Advokatgruppen altid klar til at rådgive og vejlede, så du med fusionen opnår det ønskede resultat på en sikker måde.

Fission/spaltning

Ved fission/spaltning af en virksomhed forstås principielt det modsatte af en fusion, nemlig at én virksomhed opsplittes og bliver til flere virksomheder.

Det kan ske både ved, at den spaltede virksomhed ophører og bliver til flere mindre virksomheder, og at der fra en eksisterende virksomhed udskilles en eller flere mindre virksomhed, men hvor altså den oprindelige virksomhed består.

Der kan være mange grunde til at opsplitte en virksomhed. Det kan f.eks. være et led i en salgsmodningsproces, hvor forretningsområder skal udskilles, eller som led i en konfliktløsning mellem kapitalejere.

Uanset virksomhedens situation, så er vi hos Advokatgruppen klar til at hjælpe med en vurdering af, om en opsplitning af virksomheden er det rette at gøre, og til at assistere med processen, så du sikkert og effektivt kommer i mål.