Ejeraftale

Også kendt som aktionæroverenskomst og anpartshaveroverenskomst

Har du en ejeraftale med din kompagnon?

En ejeraftale indgås, når flere sammen ejer en virksomhed.  Ejeraftalen er vigtig, fordi man indgår bindende aftale om områder, der ikke er lovgivet om, og som endda potentielt kan give virksomheden store problemer.

Typisk forpligter ejerne bag en virksomhed sig fuldt ud over for banken – eller sagt på en anden måde, så sættes både privatøkonomien og måske endda familiens økonomi på spil, når man driver egen virksomhed.

Idet mange ejerledede virksomheder drives af flere ejere, så er ejerne også økonomisk forpligtede overfor hinanden.  Vi ser alligevel ofte, at ejerne til trods for denne forpligtelse ikke har lavet en ejeraftale, der regulerer deres fælles virksomhed.

Nedenfor kan du læse eksempler på punkter, der altid skal overvejes i en ejeraftale:

Kapitalgrundlaget i virksomheden:

 • Hvor meget kapital skal ejerne skyde ind i virksomheden?
 • Er ejerne forpligtede til at skyde yderligere penge ind i virksomheden, hvis der er underskud eller hvis den ene ejer ønske at investere/skabe vækst?
 • Må en ejer pantsætte sine andele i virksomheden?

Retningslinjer for drift, herunder omfang af arbejdsindsats:

 • Skal den fulde arbejdsindsats bruges i virksomheden?
 • Må en ejer påtage sig bi-hverv, bestyrelsesposter osv.?
 • Hvordan reguleres en ulige arbejdsindsats?

Fordeling af overskud/udbytte:

 • Hvordan fordeles virksomhedens overskud?
 • Hvornår har en ejer ret til at få udbytte udbetalt?

Tegningsregel, ledelse og beslutningskompetence:

 • Hvem kan forpligte firmaet over for andre?
 • Hvem har hvilke ansvarsområder?
 • Hvilke beslutninger kræver enighed?

Udtræden af en ejer/ salg af virksomheden:

 • Hvordan skal salg af ejerandele håndteres?
 • Skal der gælde en forkøbsret for ejerne?
 • Skal én ejer kunne sælge hele virksomheden?

Uoverensstemmelser:

 • Hvordan løses uenigheder?
 • Hvordan håndteres en “deadlock” situation, hvor selskabet bliver handlingslammet?
 • Hvad skal der til for at en ejer kan opsige samarbejdet?

Konkurs og Død:

 • Hvad sker der, hvis den ene ejer går konkurs eller dør?
 • Hvordan skal den længstlevende ejer stilles ift. den afdødes arvinger?
 • Skal der tegnes krydslivsforsikringer, så den længstlevende får penge til at kunne købe afdødes arvinger ud?

Særeje:

 • Skal ejerne have deres andele i den fælles virksomhed som særeje?
 • Hvis der ikke er særeje, så kan en ejers skilsmisse lukke virksomheden og/eller tvinge den skilsmisseramte ejer til at sælge sine ejerandele.

Værdisætning af ejerandelen:

 • Hvordan beregnes værdien?
 • Skal der indgå goodwill i prisfastsættelsen og med hvilken faktor?
 • Er værdiansættelsen afhængig af salgssituationen?

Væsentlig misligholdelse af aftalen:

 • Hvilke rettigheder har en ejer ved den anden ejers misligholdelse?
 • Hvordan håndteres en misligholdelse?

Kunde- og konkurrenceklausuler:

 • Skal en sådan gælde, hvis en ejer træder ud af virksomheden?
 • Hvilket omfang, varighed, bod, erstatning skal den have?

Tvistløsning:

 • Skal ejerne igennem en mæglingsrunde før de kan gå i retten?
 • Skal tvisten afgøres i de almindelige domstole eller ved voldgift?