Partnerselskab (P/S)

Alt om partnerselskabets funktioner og fordele

Værd at vide om partnerselskaber (P/S)

Hvis du ønsker at lære mere om partnerselskaber og om, hvorvidt det er den rette virksomhedsstruktur for dig, så er du kommet til det rette sted. Et partnerselskab (P/S) er en hybrid mellem et aktieselskab og et interessentskab. Dette betyder, at denne selskabsform tilbyder både hæftelsesmæssige og skattemæssige fordele fra begge typer selskaber.

Hvis du ønsker at stifte et selskab og vil have mere information, så kontakt vores selskabsadvokater på telefonnummer 70 10 13 30 eller udfylde kontaktformularen her på siden. Vi tilbyder en gratis indledende samtale om dine muligheder for at stifte selskab.

Hvad er et partnerselskab?

I et partnerselskab går flere personer sammen om at drive en virksomhed. I denne selskabsform har ejerne både forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser i virksomheden. Da der i et partnerselskab mindst skal være én komplementar og én kommanditist, betyder det også, at der som minimum skal være to deltagere i selskabet. Deltagerne kan både være fysiske og juridiske personer.

Komplementar og kommanditist

En deltager i et partnerselskab er en person eller juridisk enhed, der er involveret i et partnerskab. Deltagerne i partnerselskabet kan være enkeltpersoner, selskaber eller andre juridiske enheder.

En komplementar er en type deltager i et partnerselskab med ansvar for drift og forvaltning. De har ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser. Komplementaren træffer beslutninger vedrørende daglig drift og økonomi, sikrer overholdelse af lovgivning og kontraktlige forpligtelser.

Kommanditisten har derimod kun begrænset hæftelse og hæfter kun op til deres investering. De har ingen beføjelse i den daglige drift og er ikke ansvarlige udover deres investering. For at undgå personlig hæftelse kan et anpartsselskab fungere som komplementar, hvor ejerne kun hæfter med deres indskud og beskytter deres personlige formue ved økonomiske problemer i partnerselskabet.

Skattemæssige fordele

Der er flere skattemæssige fordele ved partnerselskaber, som kan være attraktive for virksomhedsejere.

En af de primære skattemæssige fordele ved partnerselskaber er, at der ikke betales selskabsskat på partnerselskabets overskud. I stedet bliver overskuddet beskattet hos selskabets ejere, også kendt som deltagerne. Dette kan være fordelagtigt, da det betyder, at deltagerne kan undgå at betale dobbeltbeskatning, hvor både selskabet og deltagerne bliver beskattet af det samme overskud.

Der er også visse skattefordelsagtige regler for beskatningen af deltagerne i partnerselskabet. Deltagernes andel af overskuddet beskattes som personlig indkomst og bliver inkluderet i deres årlige skattegrundlag. Dette betyder, at deltagerne kan udnytte personlige skattefradrag og trækprocenter, som kan være fordelagtige.

Kapitalkrav

Kapitalkravet for et partnerselskab er det samme som for et aktieselskab, hvor der kræves en startkapital på 400.000 kr. Det er dog muligt at nøjes med at indbetale 25% af beløbet ved opstart. Hver deltager skal bidrage med et indskud, der kan være i form af penge, aktiver eller gældskonvertering.

Hvordan oprettes et partnerselskab?

At oprette et partnerselskab kan være en kompleks proces, men med den rette vejledning kan det være en  vellykket oplevelse. Her er en guide til at hjælpe dig med at oprette dit partnerselskab på den rigtige måde:

 1. Definér ejeraftale: Ejeraftalen er et juridisk dokument, der fastlægger de vilkår og betingelser, som hver partner skal overholde. Det er vigtigt at definere partnerskabets navn, formål og varighed i aftalen. Du bør også inkludere regler for beslutningstagning, fordeling af overskud og tab, samt hvordan konflikter håndteres. Det anbefales at få hjælp fra en erfaren selskabsadvokat til at oprette ejeraftalen.
 2. Angiv indskud: Hver partner skal bidrage økonomisk til partnerselskabet. Dette kan være i form af penge, aktiver eller arbejdstimer. I partnerskabsaftalen skal du definere værdien og omfanget af hver partners indskud. Du bør også angive, hvordan indskuddet kan ændres eller øges i fremtiden.
 3. Registrer partnerselskabet: For at oprette et partnerselskab skal du registrere det hos Erhvervsstyrelsen. Dette kræver, at der er udarbejdet stiftelsesdokument og vedtægter. Du skal registrere selskabet på erhvervsstyrelsens selvbetjeningsside og betale en registreringsafgift.
 4. Få et CVR-nummer: Partnerselskabet skal have et CVR-nummer, som er et unikt identifikationsnummer for virksomheder i Danmark. Du kan ansøge om et CVR-nummer på Virk.dk eller ved at kontakte Erhvervsstyrelsen.
 5. Skattemæssige forpligtelser: Partnerselskabet skal registreres hos SKAT og oprette et skattekort. Du skal også indsende momsregnskaber og indberette lønsumsafgift, hvis det er relevant for din virksomhed. Det er vigtigt at følge alle skattemæssige regler for at undgå bøder eller sanktioner.
 6. Arbejdsgiverforpligtelser: Hvis partnerselskabet har ansatte, skal du overholde den relevante arbejdsgiverrådgivning og indberette løn og ansættelsesforhold til SKAT. Du skal også følge arbejdsmarkedets regler og bestemmelser vedrørende løn, ferie, arbejdstid osv.
 7. Opret en virksomhedskonto: Det anbefales at oprette en separat bankkonto til dit partnerselskab. Dette gør det lettere at holde styr på virksomhedens økonomi og adskille den fra dine personlige finanser.
 8. Få professionel rådgivning: Det kan være en god idé at få professionel rådgivning fra en revisor eller en selskabsadvokat i hele processen. De kan hjælpe dig med at navigere gennem de juridiske, skattemæssige og økonomiske aspekter af at oprette og drive et partnerselskab.

P/S er en populær virksomhedsform i Danmark, især for små og mellemstore virksomheder. Har du spørgsmål til oprettelsesprocessen, er du velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Hvilke fordele er der ved partnerselskaber?

Et partnerselskab som virksomhedsform har flere primære fordele, der kan bidrage til øget vækst og succes for virksomheden.

Da partnerselskabet har taget det bedste fra henholdsvis aktie- og interessentskabet, har denne virksomhedsform en række fordele. Disse er bl.a.:

 1. Begrænset hæftelse: Som deltager i et partnerselskab, er det muligt at hæfte begrænset for virksomhedens gæld – ligesom det også er tilfældet med f.eks. aktieselskaber. Skulle partnerskabet komme i økonomiske vanskeligheder, hæfter du altså kun med din indskudte kapital, mens din personlige formue ikke kan rammes af kreditorernes krav.
 2. Skattemæssige fordele: Da et partnerselskab, ligesom et interessentskab, ikke anses for en juridisk person, bliver selskabets overskud beskattet individuelt hos deltagerne. Dette er på mange måder en mere fordelagtig beskatningsmulighed, da man bl.a. undgår dobbeltbeskatning, som ofte sker i aktieselskaber.
 3. Øget kapitalgrundlag: Et partnerselskab muliggør tiltrækning og investering af større kapitalmængder sammenlignet med en enkelt ejer. Denne øgede kapitalbase giver virksomheden mulighed for at finansiere vækstinitiativer, udvide forretningsaktiviteter og investere i nye muligheder. Ved at have flere deltagere i partnerselskabet kan virksomheden drage fordel af den kollektive kapital og dermed styrke sin evne til at realisere vækst og opnå succes.

Valget af virksomhedsform, herunder partnerselskab, bør baseres på en omfattende og individuel vurdering af virksomhedens behov, mål og de relevante regler i selskabsloven.

Det er vigtigt at konsultere en erfaren selskabsadvokat for at sikre, at den valgte selskabsform er i overensstemmelse med virksomhedens specifikke situation og krav. Ved at få professionel rådgivning kan man sikre, at beslutningen om virksomhedsformen er velovervejet og optimal for virksomhedens fremtidige succes.

Hvilke ulemper og risici er der ved partnerselskaber?

Partnerselskaber medfører som virksomhedsform også udfordringer og risici, der påvirker drift og succes. Deltagere hæfter som sagt begrænset, men kan stadig pådrage sig personligt ansvar, hvor interne konflikter kan opstå og komplekse skatteregler skal overholdes.

For at håndtere risici og udfordringer kan man tage flere tiltag. Ved at udforme klare selskabsvedtægter der definerer beføjelser, beslutningsprocesser og vetoret kommer man langt. Åben kommunikation og samarbejde løser ligeledes mange interne konflikter.

Ved rettidig overholdelse af skatteregler, undgår du og selskabet mange negative konsekvenser. Søg professionel rådgivning fra en selskabsadvokat, der kan identificere og håndtere disse forskellige risici.

Ved at implementere disse tiltag mindskes mange risici og mulighederne for succes og vækst øges. En grundig vurdering af virksomhedens behov og konsultation af relevante eksperter – som advokater eller revisorer – er afgørende ved etablering og drift af partnerselskabet.

Kontakt Advokatgruppen

Få rådgivning til oprettelsen af et partnerselskab ved at kontakte os i dag. Hos Advokatgruppen har vi specialiseret os i selskabsretten i over 30 år. Uanset hvor du befinder dig i landet, kan vi tilbyde vores ekspertise og rådgivning.

Ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular for at blive kontaktet af vores erfarne selskabsretlige team. Vi tilbyder en gratis indledende samtale, hvor vi sammen kan finde ud af at starte dit nye partnerselskab.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!