Opret holdingselskab

Opret holdingselskab: Sådan gør du det rigtigt

Er du ejer af et selskab? Så kan det være, du skal overveje at oprette et holdingselskab. Holdingselskaber har til formål at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og agerer dermed som et moderselskab. Holdingselskaber har dermed ikke en selvstændig produktion af varer eller udbud af tjenester. Holdingselskaber fungerer udelukkende som investor og til finansiel styring af andre selskaber.

Det vil som oftest være aktionærer, der med ønske om kontrol over deres økonomiske og strategiske engagement, etablerer et holdingselskab. Dette gøres oftest med indtjening af afkast i øje.

Holdingselskaber kan fungere som en støtte for virksomheder, da de hjælper med at fastholde deres strategi, ekspandere deres forretning og identificere nye forretningsmuligheder. Ved at samle flere selskaber under ét holdingselskab, kan en enkelt leder eller et lille team styre flere virksomheder på samme tid. Dette resulterer i mindre arbejdsbyrde og reducerede omkostninger til administration og løsninger.

Derudover kan en samling af selskaber give mulighed for skattefradrag, når udbytte betales. Herved gøres det muligt for holdingselskabet at oprette komplekse investeringsstrukturer og reducere skatteomkostningerne. Endelig kan holdingselskaber skabe finansielle instrumenter, der øger deres egenkapital og giver finansiel støtte til de virksomheder, de ejer.

Holdingselskaber er en effektiv ressource, og kan som virksomhedsform bruges til forøgelsen af din egenkapital, mindske omkostningerne til faciliteter og være et middel til at opnå skattemæssige fordele. Holdingselskaber gør det muligt at styre datterselskabers aktiviteter, og har potentiale til at generere afkast for dig som aktionær.

Hvad betyder holdingstruktur?

En holdingstruktur er en form for forretningsmæssig organisering, hvor en ejer eller en gruppe af investorer kontrollerer en eller flere selskaber som et hierarki. Ved at adskille ejendomme og aktiver fra den daglige drift af virksomheden, hjælper denne struktur med at sikre, at en enheds fiasko ikke påvirker andre enheder eller ejerskab. Det giver også virksomheden fleksibilitet og beskyttelse, og kan bidrage til at reducere skatter og omkostninger.

Holdingstrukturer er en effektiv måde for virksomheder at administrere deres aktiver og investeringer, da de er organiseret i mere overskuelige grupper. Dette gør det lettere at håndtere aktier, og andre aktiver, og kan hjælpe virksomheder med at investere i nye projekter.

Sådan kan et holdingselskab oprettes

Før du opretter et holdingselskab, er det afgørende at udarbejde et detaljeret budget. Dette budget skal inkludere oplysninger om ejerlån, aktieinvesteringer, finansieringskilder, skatter, afdrag og andre omkostninger. Dette sikrer, at selskabet har de nødvendige økonomiske midler til at etablere sig og dække driftsudgifter.

Herefter er det vigtigt at vælge den rette selskabsform, der passer til dine behov. Hvis du ønsker skattefordele, kan et aktieselskab være det rigtige valg.

Endelig skal du registrere selskabet og indlevere alle nødvendige dokumenter, som stiftelsesdokument, vedtægter mv. Det er afgørende at sikre, at alle oplysninger er korrekte og opdaterede for at undgå eventuelle problemer i fremtiden.

Efter etableringen af dit holdingselskab er det vigtigt at oprette et kompetent ledelses- og bestyrelsesorgan. Dette er med til at sikre, at selskabet kan styres og kontrolleres effektivt. Dette vil bidrage til at træffe de rette beslutninger, der gavner aktionærerne, samtidig med at skattefordele kan opnås ved at styre flere selskaber på én gang. Det er vigtigt at tage hensyn til alle faktorer i processen med at oprette et holdingselskab for at træffe de bedste beslutninger.

Hvad koster det at oprette et holdingselskab?

I Danmark er der en række omkostninger forbundet med oprettelsen og driften af selskaber. Omkostningerne vil variere afhængigt af hvilken type selskab du ønsker at oprette, om det er et anpartsselskab, aktieselskab eller interessentskab.

Du skal også overveje, om du har brug for en revisor, der kan hjælpe med at udarbejde årsregnskaber, så du overholder loven. Derudover er der også andre udgifter at tage i betragtning, som kontorleje, telefonregninger og andre omkostninger.

Det er vigtigt at have et klart overblik over de økonomiske aspekter af at stifte et holdingselskab. Det anbefales at konsultere en professionel, før du træffer en endelig beslutning. Dette er med til at sikre, at du undgår fejl, der kan koste dig dyrt på længere sigt.

Fordele ved at oprette et holdingselskab

Holdingselskaber er en effektiv virksomhedsstruktur, der kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med at nå deres økonomiske mål. Der er mange forskellige fordele ved at oprette et holdingselskab. Disse fordele kan kan variere afhængigt af den specifikke situation og formålet med selskabet. Det er vigtigt at undersøge nøje, hvilke fordele der er relevante for dit selskab, før du beslutter dig for at oprette et holdingselskab.

 • Skattefordele: Holdingselskaber i Danmark kan udnytte skatteregler, hvor tab fra et selskab kan trækkes fra indtægter i et andet selskab. Derudover kan holdingselskaber udnytte kapitalbeskatningsregler, der kan reducere beskatning af selskabernes løn, udbytte og avancer.
 • Fokus på indtjening og værdiskabelse: Holdingselskaber har mere kontrol over deres portefølje af virksomheder. Dette skyldes, at de har færre skattemæssige procedurer at gennemgå. Dette resulterer i, at de har mulighed for at fokusere mere på indtjening og værdiskabelse. Dette gør det også muligt for dem at strukturere virksomhederne mere effektivt og bruge kapital mere omkostningseffektivt, hvilket resulterer i større værdiskabelse for alle parter.
 • Beskyttelse af aktiver: Holdingselskaber kan beskytte virksomheder på to måder. For det første beskytter holdingselskabet andre selskaber i holdingstrukturen mod tab eller konkurs. For det andet kan et holdingselskab oprette forskellige typer selskaber med forskellige ansvarsområder, så selskabets aktiver kan koncentreres i ét selskab, mens andre selskaber tager sig af forskellige aktiviteter.
 • Øget fleksibilitet: Holdingselskaber giver virksomheder større fleksibilitet til at investere i forskellige aktiver og brancher, diversificere deres portefølje og tilpasse deres investeringer til markedsforholdene, hvilket kan øge værdien for deres investorer.

 

Ulemper ved at oprette et holdingselskab

 • Oprettelse og vedligeholdelse af et holdingselskab kan være dyrt
 • Der er højere krav til direktionen på grund af lovmæssige krav
 • Det kan være svært at vide, hvornår det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at oprette et holdingselskab
 • Det kan være overflødigt at oprette et holdingselskab, hvis selskabet har få aktiver og ikke har brug for at opretholde en separat økonomisk identitet
 • Det kan være unødvendigt at oprette et holdingselskab, hvis virksomhedens aktiver ikke er store nok eller hvis virksomheden ikke har behov for at administrere sine aktiver.
 • Hvis man ikke kan eller ønsker at udnytte de skattemæssige fordele, kan det også være unødvendigt at oprette et holdingselskab.

 

Hvilke dokumenter skal du have styr på?

For at oprette et holdingselskab er det vigtigt at have en grundig planlægning og følge specifikke procedurer. Det første skridt er at indsamle de nødvendige dokumenter, som er påkrævet for at etablere et holdingselskab. De afgørende dokumenter inkluderer:

 1. Stiftelsesdokumenter: giver de detaljerede oplysninger om selskabets navn, adresse, aktiviteter, ledelse samt forholdet mellem selskabet og dets aktieholdere.
 2. Vedtægter: indeholder selskabets grundregler og regulerer selskabets forhold

Efter at have fremskaffet de relevante dokumenter, kan du ansøge om et CVR-nummer og offentliggøre oplysninger om selskabets kapital og bestyrelse i Det Centrale Virksomhedsregister for at oprette et officielt holdingselskab.

Kontakt os nu for gratis indledende samtale om dit holdingselskab

Går du med overvejelser om et oprette holdingselskab? Vores kompetente selskabsadvokater kan hjælpe dig sikkert gennem oprettelsesprocessen. Hos Advokatgruppen har vi et stort team af advokater med speciale inden for bl.a. holdingselskaber, der siden 1987 har rådgivet virksomhedsejere over hele landet.

Kontakt os på tlf. 70 10 13 30 eller udfyldt kontaktformularen for at blive ringet op af os. Vi tilbyder en gratis indledende samtale, så du trygt kan komme i gang med oprettelsen af dit nye selskab.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!