Opret forening

Opret forening – med eller uden CVR-nummer

En forening er en sammenslutning af personer, der deler en fælles interesse eller et fælles formål. Foreningen er den mest udbredte form for organisation i Danmark. Den kan dannes både af frivillige og private eller have offentlige opgaver og modtage offentlig støtte.

Går du med drømmen om at starte en forening? Advokatgruppens selskabsretslige afdeling har eksisteret siden 1987 og har mange års erfaring med foreningsoprettelse og andre selskabsretlige områder.

Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen for en gratis, indledende samtale med vores selskabsretlige team.

Hvad kendetegner en forening?

En forening er en organiseret gruppe af personer, der er samlet om et fælles formål eller interesse. Der findes mange forskellige typer foreninger, f.eks. idrætsforeninger, fagforeninger og politiske foreninger.

Stiftelsen af en forening starter typisk med en stiftende generalforsamling. Her vedtager medlemmerne foreningens vedtægter og vælger en bestyrelse til at lede foreningen. Vedtægterne beskriver formålet og reglerne for, hvordan foreningen skal drives. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen, og beslutninger træffes normalt ved afstemning, hvor alle medlemmerne kan deltage.

Foreninger er ofte afhængige af økonomisk støtte for at kunne realisere deres formål. Herved opstår vigtigheden af at have en foreningskonto, hvor medlemskontingenter og eventuelle tilskud kan indsamles og gemmes. Hvis en forening ønsker at modtage offentlig støtte, skal den være registreret hos Erhvervsstyrelsen og kunne dokumentere sin organisering og aktiviteter.

Generelt set ligger ansvaret for ledelsen og bestyrelsen i en forening på alle medlemmerne, og det kræver samarbejde og fælles indsats at drive en succesfuld forening.

Stiftelsen i praksis

Foreninger har mulighed for at registrere sig hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen indebærer tildeling af et CVR-nummer, som identificerer foreningen som en officiel organisation, på lige fod med et selskab.

Foreninger, der ikke har en erhvervsdrivende formål, kan blive registreret som nonprofitorganisationer hos Erhvervsstyrelsen. Disse foreninger kan modtage tilskud fra kommunen og søge tilskud fra forskellige fonde. Foreninger har også en digital postkasse, hvor de kan modtage dokumentation og korrespondance fra offentlige myndigheder.

Hvis en forening ikke har til hensigt at opnå økonomisk gevinst, men i stedet har til formål at tjene et fællesskab, en social, kulturel eller velgørende sag, er de som regel fritaget for momspligt. Dette skyldes, at de ikke udøver en erhvervsvirksomhed. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det altid anbefales at undersøge de gældende regler og bestemmelser for at sikre overholdelse af relevante skatteregler.

Hvad er kravene til oprettelsen af en forening?

Hvis man ønsker at starte en forening i Danmark, kræver det, at man formulerer en formel organisering. Dette inkluderer vedtægter, der beskriver foreningens formål, organisering, ledelse og regler for medlemskab, generalforsamlinger og beslutningsprocedurer.

En frivillig forening har ikke til formål at tjene penge og opkræver derfor ikke moms. Bestyrelsen i en frivillig forening har begrænset ansvar, hvorfor medlemmernes private økonomi ikke indblandes i foreningens forpligtelser.

En erhvervsdrivende forening har derimod til formål at drive en forretning og tjene penge. Selvom de er organiseret som en forening, er deres aktiviteter mere kommercielt orienteret end en almindelig forening. Derfor er de underlagt de samme regler og skatter som andre erhvervsvirksomheder. De skal også indberette deres virksomhed og økonomi til offentlige myndigheder og opkræve moms på deres salg.

Det anbefales, at alle typer foreninger – både frivillige og erhvervsdrivende – registreres hos Erhvervsstyrelsen og får et CVR-nummer samt en digital postkasse.

Der findes forskellige selvbetjeningsløsninger, som kan hjælpe med at registrere og administrere foreningen på en nem måde. For at oprette en forening skal man have et fælles formål, udarbejde vedtægter og registrere foreningen hos Erhvervsstyrelsen, samt have en digital postkasse hos en offentlig myndighed.

Hvilken type forening vil du oprette?

Der er forskellige typer af foreninger, heriblandt frivillige foreninger, almindelige foreninger, særlige foreninger og idrætsforeninger. Disse foreninger har alle til formål at samle mennesker med en fælles interesse og skabe et fællesskab omkring et bestemt formål.

Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.)

Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) er en form for erhvervsdrivende organisationer, hvis hovedformål er at fremme medlemmernes økonomiske interesser. For at etablere en F.M.B.A. skal man registrere den hos Erhvervsstyrelsen og følge de almindelige regler for oprettelse af foreninger. På mange måder minder F.M.B.A.’er om andre virksomhedsformer, både i forhold til etablering og drift.

Frivillige foreninger

Frivillige foreninger er organisationer, hvor alle medlemmer er frivillige og har et begrænset ansvar. En bestyrelse, der vælges på en generalforsamling, styrer disse organisationer. Frivillige foreninger har også mulighed for at søge tilskud fra kommunen til at finansiere deres aktiviteter. Frivillige foreninger kan oprette en forening ved hjælp af forskellige selvbetjeningsløsninger.

Almindelige foreninger

Almindelige foreninger er organisationer, som ikke er erhvervsdrivende og typisk er formelt organiseret med vedtægter, bestyrelse og en generalforsamling. Formålet med en sådan organisation kan være at dække et privat anliggende eller at have et offentligt formål, som gavner samfundet. På grund af deres karakter som en privat organisation kan almindelige foreninger ikke opkræve moms, som ellers ville være påkrævet for erhvervsvirksomheder. Det betyder også, at de ikke har samme forpligtelser til at følge skattelovgivningen og andre regler, der gælder for erhvervsvirksomheder. De er dog stadig juridiske enheder og derfor skal de overholde de love og regler, der gælder for dem.

Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger er en særlig type af forening, hvor medlemmerne ejer en andel i et boligbyggeri og har et fælles ansvar for at drive og vedligeholde bygningen. Foreningens bestyrelse træffer beslutninger om bygningens forvaltning og vedligeholdelse. Denne form for boligforening er populær, fordi den giver medlemmerne et stærkt fællesskab og en form for økonomisk solidaritet, der sikrer, at alle bidrager til vedligeholdelsen og forbedringen af bygningerne.

Særlige foreninger

Særlige foreninger findes i mange størrelser, såsom fonde, idrætsforeninger, kulturforeninger, politiske foreninger og andre lignende organisationer. Disse foreninger har ofte en formel struktur og er forpligtet til at føre dokumentation over deres aktiviteter.

I enhver forening er der en leder, der repræsenterer foreningen, og medlemmerne er forpligtede til at følge vedtægterne og bestyrelsens beslutninger. Vedtægterne skal formelt vedtages på en stiftende generalforsamling, og foreningen skal have en privat digital signatur for at kunne bruge forskellige selvbetjeningsløsninger og have en foreningskonto.

Hvornår skal en forening registreres?

Hvis en forening opfylder visse kriterier, er det nødvendigt at registrere den. Generelt skal alle foreninger registreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette gælder især foreninger, der er stiftet ved en stiftende generalforsamling. Ikke-erhvervsdrivende foreninger skal registreres for at dokumentere deres formelle eksistens som en juridisk enhed.

For at registrere en forening kræves en stiftende generalforsamling, vedtægter og en privat digital signatur. Foreningen skal også oplyse om sit formål og ledelse.

Alle danske foreninger med et formål, der ikke udelukkende er privat eller familiært, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen er en formalitet, der er nødvendig for at foreningen kan oprette en foreningskonto, søge tilskud og modtage offentlige tilskud. Hvis en forening er erhvervsdrivende, er registrering også påkrævet for at kunne opkræve moms.

At registrere en forening giver ofte større legitimitet og øger mulighederne for at modtage tilskud og andre former for støtte til aktiviteter. Det er vigtigt at huske, at registrering ikke garanterer offentlig støtte eller tilskud. Foreninger er stadig ansvarlige for deres egne private anliggender, selvom de er registrerede, og har kun begrænset ansvar.

Få rådgivning til at oprette din forening her

Skal du oprette forening, kan du med fordel alliere dig med en advokat med grundigt kendskab til selskabsret. Hos Advokatgruppen har vi siden 1987 arbejdet med selskabsret, og vi står klar til at hjælpe dig med at oprette din næste forening eller virksomhed.

Kontakt os på 70 01 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden for at blive kontakt af vores professionelle team af selskabsadvokater. Den indledende samtale er gratis!

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!