Opret et ApS

Oprettelse af et anpartsselskab: Juridiske overvejelser og ansvar

Ved oprettelse af et anpartsselskab, er det vigtigt at du henvender dig til en specialiseret advokat, som sikrer dig, at processen forløber præcis, som den skal. Læs mere eller kontakt os i dag på tlf.: 70 10 13 30.

Det skal du vide om anpartsselskaber (ApS)

Anpartsselskaber er en selskabstype med særlig fleksibilitet og begrænset hæftelse. Denne selskabstype er derfor meget attraktiv og ofte set i det praktiske liv.

Når du opretter et ApS vil du udgøre en del af en selvstændig juridisk enhed, hvor du herigennem har mulighed for at drage fordel af selskabets økonomiske fordele samtidigt med, du kan beskytte din formue.

Derfor skal du oprette et ApS

Der er rigtig mange gode grunde til at oprette et anpartsselskab. Først og fremmest er der en begrænset hæftelse for selskabet, hvilket betyder at man alene hæfter med det indskudte selskabskapital. Som anpartshaver hæfter du således kun for selskabets økonomiske forpligtelser, med den del du har indskudt i selskabet. Dermed risikerer du ikke at miste hele din personlige formue, såfremt selskabet måtte komme i økonomiske problemer.

Selvom der er reelle, personlige ejere bag et ApS, vil selskabet udgøre sin egen juridiske person. Det betyder, at selskabet har sine egne rettigheder og forpligtelser, ligesom selskabet handler på sine egne vegne. Selskaber opbygger derfor også sin egen formue.

Der er derfor en masse forhold at være opmærksom på, når du skal oprette et ApS. Vi anbefaler derfor altid, at du retter henvendelse til en specialiseret advokat, så du er i trygge hænder. På denne måde undgår du ubehagelige overraskelser, ligesom du er sikret at processen forløber præcis, som den skal.

Trin for trin – her er kravene til oprettelse af ApS

Når man opretter et selskab, er der en del elementer, man bør have for øje. Det er vigtigt at have i mente, at det er en stor økonomisk forpligtelse, ligesom man må sikre sig, at man har styr på alle juridiske problemstillinger og dokumenter.

Først og fremmest skal man indbetale en startkapital i sin virksomhed. Denne startkapital vil også udgøre selskabskapitalen. Størrelsen på selskabskapitalen vil afhænge af de anslåede omkostninger, der er forbundet med selskabets oprettelse. Det er dog et krav, at selskabskapitalen som minimum er 40.000 kr. Kapitalen indskydes af kapitalejerne, der som modsvar hertil modtager kapitalandele i selskabet.

Derudover skal selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen, ligesom selskabet skal have et CVR-nummer. I den forbindelse skal selskabets vedtægter også oprettes, hvori det besluttes, hvordan selskabet skal drives. Vedtægterne kan dog ændres på et senere tidspunkt, hvis der er enighed om det. Du kan læse mere om vedtægter lige her.

Derudover skal du oprette relevante stiftelsesdokumenter, som skal underskrives af samtlige stiftere. Slutteligt skal der også oprettes en ejerbog.

Der således mange aspekter tilknyttet det at oprette et anpartsselskab. Det kan være svært at have det fulde overblik. Vi anbefaler derfor altid, at du rådfører dig med en advokat. Ring til os allerede i dag på 70 10 13 30.

Hvordan fungerer et anpartsselskabs ledelse?

Et anpartsselskabs ledelse består typisk af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for at tilse og kontrollere direktionen, samtidig med at den fastlægger selskabets overordnede strategi og træffer beslutninger omkring økonomi og drift. Bestyrelsen skal desuden sørge for, at selskabet følger gældende lovgivning og regler på området.

Direktionen står for den daglige ledelse af selskabet og har ansvaret for at føre beslutningerne fra bestyrelsen ud i livet. Det kan eksempelvis handle om at udarbejde budgetter, indgå aftaler med samarbejdspartnere og ansætte medarbejdere. Direktionen skal desuden sørge for at lede selskabet i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger samt sikre, at selskabet opnår de ønskede resultater.

I praksis kan opgaverne mellem bestyrelse og direktion variere afhængigt af selskabets størrelse og kompleksitet. Det er dog altid vigtigt, at begge parter har en klar rollefordeling for at undgå uklarheder og konflikter. Det er også vigtigt at huske på, at både bestyrelse og direktion er ansvarlige for selskabets handlinger og beslutninger. Derfor er det en god idé at sørge for at have en klar ansvarsfordeling og dokumentation af beslutninger for at undgå ansvarspådragende situationer.

Oprettelsen af et anpartsselskab være en omfattende proces, der kræver både tid, kræfter og penge. Det er derfor vigtigt at have styr på alle juridiske og økonomiske aspekter for at sikre en problemfri opstart og drift af selskabet. Det er derfor en god idé at søge hjælp fra professionelle rådgivere for at få det bedst mulige udgangspunkt for dit nye selskab.

Hvad er de skattemæssige konsekvenser af oprettelse af et anpartsselskab?

Oprettelse af et anpartsselskab har skattemæssige konsekvenser, både for selskabet og dets ejere. Som ejer af et anpartsselskab er det vigtigt at være opmærksom på de skattekrav, der følger med oprettelsen af et selskab.

Først og fremmest skal selskabet betale selskabsskat af dets overskud. Selskabsskatten er 22% af det skattepligtige overskud. Derudover skal selskabet betale moms af sine salg og eventuelt også andre afgifter afhængigt af selskabets aktiviteter.

Ejerne af selskabet vil også blive påvirket skattemæssigt. Hvis de ønsker at trække penge ud af selskabet, vil de typisk blive beskattet i form af udbytteskat. Udbytteskat er en skat på 27% af udbyttet, men kan nedsættes, hvis ejeren opfylder visse krav.

Derudover kan ejerne også blive pålagt personlig indkomstskat af de penge, de modtager fra selskabet. Det er derfor vigtigt at have en klar forståelse af skattereglerne for at undgå at blive overrasket af uventede skattekrav.

Det er en god idé at søge hjælp fra en skatterådgiver eller revisor for at få professionel vejledning om skattemæssige konsekvenser af oprettelsen af et anpartsselskab. På denne måde kan man undgå eventuelle fejl og undgå at betale unødvendige skatter og afgifter.

I alt kan oprettelsen af et anpartsselskab være en givende beslutning, men der er mange juridiske og økonomiske overvejelser, der skal tages i betragtning. Det er derfor vigtigt at have en klar forståelse af både de juridiske og skattemæssige konsekvenser af at starte et anpartsselskab og sørge for at have professionel hjælp under processen. På den måde kan man sikre en problemfri opstart og drift af selskabet.

Har du brug for hjælp?

Det kan være en kompleks proces at oprette et ApS, og derfor kan det være en god idé at få professionel assistance. Vores advokater med speciale i selskabsret kan hjælpe dig med at oprette dit selskab, så du undgår fejl og sparer tid. Samtidig kan en advokat også give dig rådgivning omkring de rettigheder og forpligtelser, der følger med at være en del af et ApS.

Du kan udfylde vores formular her på hjemmesiden, hvorefter vi vil ringe dig op. Ellers kan du ringe til os på 70 10 13 30. Første opkald er altid gratis.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!