Opret enkeltmandsvirksomhed

 

Opret enkeltmandsvirksomhed

Hvad kendetegner en enkeltmandsvirksomhed?

Enkeltmandsvirksomheden er kendetegnet ved kun at have én ejer. Denne ejer har den fulde kontrol over virksomhedens organisation og økonomi – på godt og ond. Den store frihed er bundet op på, at du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed personligt hæfter for virksomhedens forpligtelser og gældsposter. Det betyder i praksis, at din personlige økonomi vil blive ramt, hvis virksomheden ender i økonomiske vanskeligheder.

Enkeltmandsvirksomheden er dog en oplagt virksomhedsform for mange iværksættere og selvstændige. Den lette, billige oprettelse samt de få registreringskrav kan være det, der gør enkeltmandsvirksomheden til den helt rigtige mulighed for dig, der ønsker at starte egen virksomhed.

Hvad er kravene til at oprette en enkeltmandsvirksomhed?

Skal du starte en enkeltmandsvirksomhed, gøres dette ved at registrere et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen og oprette en digital postkasse. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er man personligt ansvarlig for alle forpligtelser og beslutninger, og det betyder også, at man hæfter personligt for virksomhedens økonomi.

En enkeltmandsvirksomhed er en juridisk enhed, hvor ejeren alene træffer alle beslutninger. Virksomhedens indkomst, løn og eventuelt ægtefælles indtjening er ikke adskilt fra virksomhedens økonomi. Det betyder også, at man som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er forpligtet til at følge bogføringsloven og registrere moms, skatteregnskab samt andre lovpligtige registreringer.

Der er ingen specielle tilladelser, der kræves for at starte en enkeltmandsvirksomhed, som der kan være for andre virksomhedsformer. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være ulemper ved at have en enkeltmandsvirksomhed, f.eks. hvis man modtager offentlige tilskud eller har et stort overskud og derfor skal betale topskat. Det er vigtigt at overveje og undersøge disse faktorer, før man beslutter sig for at starte en enkeltmandsvirksomhed.

Hvilke muligheder og begrænsninger har en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en specifik type virksomhedsstruktur, hvor der kun er én ejer, og denne ejer er personligt ansvarlig for virksomhedens forpligtelser. Selvom en enkeltmandsvirksomhed er en selvstændig juridisk enhed, er der også visse begrænsninger, som man skal være opmærksom på.

En enkeltmandsvirksomhed har følgende muligheder:

 • Ejeren har fuld kontrol over virksomheden, der driftes som en selvstændig juridisk enhed.
 • Det overskud virksomheden genererer, har ejeren mulighed for at råde over – vær dog opmærksom på de forskellige beskatningsmuligheder.
 • Enkeltmandsvirksomheder er lette og hurtige at oprette, med få registreringskrav og uden krav til kapital eller behov for personlig tilladelse. Oprettelsen gennemføres via. Erhvervsstyrelsens selvbetjeningssystem.
 • Har du ønsker om at udvide eller ændre din virksomhed, kan enkeltmandsvirksomheder sagtens omdannes til andre virksomhedstyper, i takt med økonomisk vækst og nyt potentiale.

 

En enkeltmandsvirksomhed har også følgende begrænsninger:

 • Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter du personligt for virksomhedens forpligtelser.
 • Driver du en enkeltmandsvirksomhed, har du ikke samtidig mulighed for at modtage offentlig forsørgelse.
 • Som det også ligger i navnet, skal virksomheden drives alene af ejeren, og der er derfor ikke mulighed for at udvide ejerkredsen. Dette kan hæmme virksomhedens vækstmuligheder.
 • Som ejer er du personligt ansvarlig for, at virksomheden lever op til reglerne for skatte- og momsregistrering. Disse regler findes i bogføringsloven.
 • Som udgangspunkt skal der betales topskat af virksomhedens overskud, hvilket betyder at beskatningen af enkeltmandsvirksomheder bliver en del højere end for andre virksomhedstyper – som f.eks. anpartsselskaber.

 

Vælg hvordan din enkeltmandsvirksomhed skal beskattes.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er det afgørende at have en grundig forståelse af beskatningsreglerne. Dette skyldes, at en enkeltmandsvirksomhed kan beskattes på tre forskellige måder, og det er vigtigt at vælge den metode, der passer bedst til ens individuelle behov.

De tre beskatningsmuligheder er:

 1. Overskuddet beskattes efter personskattereglerne – ligesom din personlige indkomst
 2. Overskuddet beskattes efter virksomhedsordningen
 3. Overskuddet beskattes efter kapitalafkastordningen

 

Personskattereglerne

Hvis overskuddet beskattes efter personskattereglerne, betyder det, at virksomhedens overskud vil blive beskattet som almindelig, personlig indkomst. Det betyder, at du vil skulle betale samme skattesats som du ville, hvis du modtog løn fra en arbejdsgiver.

Virksomhedsordningen

Ved at vælge virksomhedsordningen kan du få adgang til nogle af de samme skattemæssige fordele som kapitalselskaberne. Men det er vigtigt, at du adskiller dine personlige udgifter fra virksomhedens økonomi.

Som tidligere nævnt betales skat efter personskattereglerne af din lønindtægt. Men med virksomhedsordningen har du også mulighed for at benytte selskabsskatteordningen, hvor du kun skal betale 22% selskabsskat af virksomhedens opsparing. Skattebetalingen kan derved udskydes.

En ekstra fordel ved virksomhedsordningen er, at du kan få et skattemæssigt fradrag for dine renteudgifter i din personlige indkomst, hvilket kan betyde et mindre AM-bidrag.

Kapitalafkastordningen

Med kapitalafkastordningen kan du opnå mange af de samme fordele som ved virksomhedsordningen, men på en mere enkel måde. Du slipper for bogføringspligt og behøver ikke at adskille din personlige økonomi fra virksomhedens.

Dog er det ikke muligt at opspare penge i virksomheden med denne ordning. I stedet betaler du et mindre AM-bidrag end efter personskattereglerne, og du kan også opnå et fradrag for renteudgifterne.

Kontakt

Går du med tanken om at oprette enkeltmandsvirksomhed? Hos Advokatgruppen kan vi hjælpe dig godt i gang med professionel juridisk rådgivning. Lad vores team af erfarne advokater hjælpe dig med at sikre din virksomheds fremtid.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden for en gratis, indledende samtale.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!