Tvangsopløst

Tvangsopløst: Hvad betyder det, og hvordan påvirker det dig?

Hvorfor bliver et selskab tvangsopløst?

Afhængigt af dit selskabs økonomiske og juridiske situation, kan tvangsopløsning ske på tre måder: likvidation, konkurs og formløs opløsning.

Opløsning ved likvidation

Hvis et selskab ikke lever op til reglerne for at drive virksomhed, kan det tvangsopløses gennem likvidation. Dette betyder, at selskabet stadig er solvent, og dets midler kan bruges til at betale dets gæld og forpligtelser i forbindelse med likvidationen. Når den tvungne afvikling er afsluttet, vil eventuelle overskud blive fordelt blandt ejerne.

Hvis selskabet alligevel ikke er solvent i forbindelse med opløsningen, kan likvidatoren anmode om konkurs for selskabet.

Opløsning ved konkurs

Konkurs er en opløsningsproces for et selskab. Dette opstår, når det ikke kan opfylde sine forpligtelser i takt med, at de forfalder og bliver insolvent. Hvis et selskab er i stand til at betale sine forpligtelser, men ikke gør det på grund af andre årsager, kan fogedretten eller en civilretlig sag anvendes i stedet for en konkursbegæring.

Insolvente selskaber kan anmodes om tvangsopløsning af både selskabet og dets kreditorer. Hvis der er mistanke om, at selskabets tidligere aktiviteter er blevet udført under omstødelige forhold, kan en konkursbehandling også blive indledt.

Formløs opløsning

I tilfælde af at selskabet ikke har aktiver til at finansiere en egentlig opløsningsbehandling, og der ikke er nogen villige til at stille sikkerhed for bobehandlingen, kan man vælge at benytte en formløs opløsning. Dette indebærer, at der ikke foretages en formel opløsningsproces, og metoden anvendes kun i tilfælde, hvor der ikke er behov for yderligere undersøgelser i forbindelse med opløsningen.

Hvordan foregår en tvangsopløsning?

Tvangsopløsning af et selskab kan udløses af forskellige årsager, og den præcise procedure vil variere afhængigt af årsagen til tvangsopløsningen. Hvis et selskab ikke betaler sine kreditorer, kan kreditorerne begære selskabet konkurs hos Erhvervsstyrelsen. Derefter anmodes skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Efter anmodningen vil Erhvervsstyrelsen sende en meddelelse til selskabet via den digitale postkasse, og selskabet har tre måneder til at anfægte tvangsopløsningen, hvis det finder den uberettiget. Skifteretten vil derefter beslutte, hvordan selskabet skal opløses. Her vil en repræsentant fra selskabets ledelse blive indkaldt til et møde for at redegøre for selskabets økonomiske situation.

Ved tvangsopløsning ved likvidation vil skifteretten udpege en likvidator til at afvikle selskabet ved at realisere selskabets aktiver og betale selskabets gæld. Likvidatoren vil også undersøge mulighederne for at genoptage selskabet. Hvis selskabet er insolvent, opløses det ved konkurs. En kurator vil blive udpeget til at afvikle selskabet ved at opgøre og sælge selskabets aktiver og betale selskabets gæld. Efter kuratoren er blevet betalt, vil eventuelle overskud blive udbetalt til selskabets kreditorer.

Hvilke virksomhedstyper kan tvangsopløses?

Kapitalselskaber som aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) kan tvangsopløses. Dette skyldes, at ejerne kun hæfter for den kapital, de har indskudt i selskabet. Derfor er de ikke personligt ansvarlige for selskabets gæld. Tvangsopløsning af selskaber kan udløses af flere årsager og kan udføres på forskellige måder afhængigt af situationen.

Erhvervsstyrelsen kan anmode om tvangsopløsning, hvis selskabet ikke er i stand til at betale sine kreditorer, eller hvis selskabet ikke overholder reglerne for lovlig ledelse og revision eller ikke overholder regnskabsreglerne, f.eks. ved at undlade at indsende årsrapporten. Hvis tvangsopløsning er nødvendigt, vil skifteretten håndtere opløsningen.

Når en tvangsopløsning er blevet besluttet, vil Erhvervsstyrelsen sende en meddelelse til selskabets digitale postkasse. Selskabet har tre måneder til at anfægte tvangsopløsningen, hvis den er uberettiget.

Mit selskab bliver tvangsopløst – hvad gør jeg?

Hvis dit selskab står over for tvangsopløsning, er der flere muligheder. Det er dog altid afgørende at søge hjælp fra en erfaren selskabsadvokat.

Hvis årsagen til tvangsopløsningen skyldes manglende dokumentation som årsrapporter, kan det forsøges at indsende dette og derved undgå tvangsopløsning. Hvis tvangsopløsningen allerede er påbegyndt, kan likvidatoren muligvis genoptage selskabet ved at afvikle selskabets gæld og omkostninger, inden der træffes endelig beslutning om opløsning.

Hvis selskabets ledelse har handlet ulovligt eller i strid med lovgivningen, kan det være nødvendigt at udskifte ledelsen. Dette gør man for at undgå tvangsopløsning.

Det er vigtigt at huske, at tvangsopløsning kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for selskabets reelle og legale ejere. Derfor bør man handle hurtigt og søge professionel rådgivning, hvis man står over for tvangsopløsning af sit selskab.

Søg juridisk rådgivning hos Advokatgruppen

Er dit selskab i fare for at blive tvangsopløst? Her hos Advokatgruppen, tilbyder vi hjælp og rådgivning til at navigere denne svære situation. Vores selskabsadvokater har mange års erfaring på området. Derfor ved vi også, at den rette vejledning kan gøre en stor forskel for dig og dit selskab.

Kontakt os i dag, for en gratis indledende samtale. Ved at udfylde kontaktformularen her på siden, kan du blive kontaktet af os – ellers er du også velkommen til at ringe til os på tlf. 70 10 13 30. Vores kontorer har åbent mandag til torsdag fra 8.30-16.00 og fredag fra 8.30-15.00.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!