Konkurs

Konkurs: Hvad du skal vide som selskabsejer

Er din virksomhed i en situation, hvor den ikke længere kan opfylde sine økonomiske forpligtelser? Det kan have alvorlige konsekvenser, da virksomheden risikerer at blive erklæret konkurs.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler du skal være opmærksom på, eller om din virksomhed opfylder betingelserne for at blive erklæret konkurs, kan du kontakte os hos Advokatgruppen.

Så læs videre nedenfor, for at få et overblik over konkurs. Ønsker du konkret rådgivning og hjælp til din virksomhedssituation, kan du kontakte os på 70 10 13 30 for en gratis, indledende samtale.

Hvad er en konkurs?

Konkurs er en juridisk procedure, som et selskab gennemgår, når det er ude af stand til at opfylde sine kreditorers fordringer på grund af insolvens. Ved insolvens forstås, at selskabets aktiver ikke længere er tilstrækkelige til at dække dets gældsforpligtelser som de forfalder. Det er herefter op til kreditorerne at anmode om, at selskabet bliver erklæret konkurs, eller at selskabet selv træffer beslutningen om at indgive en konkursbegæring.

En konkursbehandling har til formål at sikre en retfærdig fordeling af selskabets aktiver mellem alle kreditorer. Det kan også give selskabet mulighed for en frisk start, hvis det vurderes at have fremtidige muligheder for at drive forretning. Der er mange faktorer, der spiller ind i en konkursbehandling. Det er derfor en god idé at søge professionel rådgivning, hvis din virksomhed er i en vanskelig økonomisk situation.

Hvad er konkursbehandling?

Konkursbehandling kan omfatte både selskaber og privatpersoner, og om det er dig eller dit selskab, der erklæres konkurs, afhænger af din virksomhedsform. Hvis du som privatperson gennemgår en konkursbehandling, kan du læse om gældssanering her.

Bemærk venligst, at det følgende kun vil beskæftige sig med konkursbehandling af selskaber.

Hvornår kan en virksomhed erklæres konkurs?

Betingelserne for konkurs:

For at et selskab kan gå konkurs, er det nødvendigt, at det er insolvent. Dette betyder, at selskabet ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser i tide og på lang sigt.

Det er også et krav, at den part, der indgiver konkursbegæringen, har en juridisk interesse i, at selskabet skal blive underlagt konkursbehandling. Normalt vil dette krav være opfyldt, hvis virksomheden selv eller en af dens kreditorer indgiver konkursbegæringen.

Konkursbegæring – Sådan erklærer du dig konkurs

Konkursbehandling er en juridisk proces, som et selskab kan gennemgå, hvis de ikke længere kan betale deres kreditorer. Hvis selskabet eller dets kreditorer ønsker at igangsætte konkursbehandlingen, skal de indgive en begæring til Skifteretten, som er en del af det danske domstolssystem.

For at begæringen kan godkendes, skal den part, der indgiver den, have en retlig interesse i at få selskabet under konkursbehandling. Normalt vil dette være tilfældet, hvis det er kreditorerne, der indgiver begæringen. Dog skal det bemærkes at, hvis kreditorernes krav allerede er sikret ved pant, eller hvis der ikke forventes at være nogen penge til at dække kreditorernes krav, når selskabet bliver erklæret konkurs, så har de ikke nogen retlig interesse i at igangsætte konkursbehandlingen.

Når Skifteretten har modtaget begæringen, vil de undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det er tilfældet, vil Skifteretten udstede et konkursdekret og erklære selskabet konkurs. Skifteretten beskæftiger sig også med dødsbobehandling. Det er derfor vigtigt at bemærke, at dette kun omhandler selskaber, der er gået konkurs.

Hvad er den juridiske proces ved konkurs?

Før Skifteretten kan erklære et selskab konkurs, skal de modtage en begæring fra enten kreditorer eller fra selskabet selv om konkursbehandling. Skyldneren, det vil sige selskabet, skal informeres om begæringen, og der vil blive indkaldt til et møde i Skifteretten.

På mødet har skyldneren mulighed for at komme med indsigelser mod kreditorernes krav og dokumentere selskabets økonomi, hvis der er uenighed om grundlaget for konkursen. Det er vigtigt at påpege, at det kan få alvorlige konsekvenser for både selskabet og kreditorerne, hvis man ikke møder op til mødet i Skifteretten.

Når Skifteretten har gennemgået sagen og vurderet, om der er grundlag for konkurs, vil de erklære selskabet konkurs. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en konkurs kan have store konsekvenser for både selskabet og dets kreditorer. Derfor er det afgørende at tage begæringen alvorligt og deltage aktivt i processen.

Når Skifteretten har truffet afgørelse om, at et selskab skal under konkursbehandling, vil der blive udstedt et konkursdekret. Dette medfører, at selskabet mister retten til at råde over dets aktiver og repræsentere boet over for andre. Selskabet kan derfor ikke give sine ejendele videre eller modtage betaling eller andre ydelser.

For at afhjælpe dette problem udnævner Skifteretten en kurator til at behandle konkursboet og afvikle virksomheden. Kuratoren vil beskytte boets interesser og sikre dets aktiver.

Konkursbehandlingen

Efter Skifteretten har udstedt et konkursdekret, vil en kurator blive udnævnt til at håndtere afviklingen af selskabet. Kuratoren har til opgave at beskytte boets interesser. Herunder sørge for, at selskabets aktiver bliver solgt eller afviklet på en måde, der genererer midler til at betale selskabets kreditorer. Dette kan ske ved almindeligt salg eller tvangsauktion.

Når konkursbehandlingen er afsluttet, udarbejder kuratoren et regnskab over konkursboets aktiver og passiver, og provenuet fordeles blandt selskabets kreditorer.

Konkursordenen – Får du dækning for dit tilgodehavende?

Efter en konkurs vil selskabet typisk være insolvent, hvilket betyder, at der ikke vil være tilstrækkelige midler til at betale alle kreditorer. Derfor er det afgørende at forstå konkursordenen – en lovfæstet gruppering af konkursboets kreditorer – for at opnå fyldestgørelse i overensstemmelse hermed.

Konkursordenen fastsætter en rækkefølge for prioritering af kreditorernes krav:

  1. Omkostninger til kurator samt behandlingen af konkursboet
  2. Omkostninger til selskabets afvikling
  3. Medarbejderlønninger
  4. Afgifter til leverandører
  5. Andre kreditorers krav.

Efter at have fordelt konkursmassen i henhold til konkursordenen, vil selskabet blive afregistreret.

Har du brug for hjælp? Kontakt os i dag

Hvis dit selskab står over for en mulig konkurs, er det afgørende at søge professionel rådgivning og støtte fra vores erfarne advokater. Vi kan hjælpe dig med at navigere gennem den komplekse proces og besvare eventuelle spørgsmål eller bekymringer, du måtte have.

Vores ekspertise og opmærksomhed på detaljer sikrer, at dine interesser og aktiver bliver beskyttet under hele konkursbehandlingen. Selvom dit selskab ikke er i umiddelbar fare for konkurs, kan det stadig være en god idé at kontakte os for at sikre, at din virksomheds fremtid er sikret og bæredygtig på lang sigt.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30, for at få den nødvendige rådgivning og støtte. Du kan også udfylde vores kontaktformular, for at blive kontakt af vores selskabsretlige team. Den indledende samtale er gratis!

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!