Betalingserklæring

Betalingserklæring: Sådan kan du lukke din virksomhed

Ønsker du at afvikle din virksomhed? En måde at lukke dit selskab på er ved hjælp af en betalingserklæring.

En betalingserklæring er en erklæring, som bekræfter, at alle selskabets gældsposter og forpligtelser overfor kreditorer er blevet betalt, og at selskabet ønsker at afslutte driften.

I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan du kan afvikle din virksomhed med en betalingserklæring. Herunder hvordan du udarbejder en betalingserklæring, registrerer afviklingen af dit selskab og håndterer eventuelle juridiske spørgsmål i processen.

Vores ekspertise og fokus på detaljer vil guide dig igennem hele processen på en professionel måde. Kontakt Advokatgruppen på 70 10 13 30, eller udfyld kontaktformularen her på siden, for en gratis, indledende samtale.

Hvad er en betalingserklæring?

Har du et kapitalselskab – som f.eks. et A/S eller ApS – og ønsker du frivilligt at lukke det ned? Dette kan du vælge at gøre ved at udfærdige en betalingserklæring, hvor du erklærer, at al gæld og forpligtelser overfor kreditorer er betalt – forfalden som uforfalden.

Det er vigtigt at påpege, at det ikke betyder noget, om nedlukningen skyldes eget ønske eller andre faktorer. Hvis selskabet har ubetalte skatter eller gæld, skal disse først betales, før selskabet kan registreres opløst.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at hvis der er konstateret gæld eller krav på tidspunktet for erklæringsafgivelsen, vil du og evt. andre kapitalejer efterfølgende hæfte personligt, solidarisk og ubegrænset.

Det kan være en lang proces at udfærdige betalingserklæringen og opløse selskabet, da der kan være lang sagsbehandlingstid hos skattestyrelsen. For at sikre, at nedlukningen forløber sig efter reglerne, bør du søge juridisk rådgivning hos en erfaren selskabsadvokat.

Før du gennemfører betalingserklæringen

Hvis du ønsker at opløse dit selskab ved en betalingserklæring, kræver det en afsluttende generalforsamling, hvor samtlige ejere skal underskrive erklæringen. Hvis I er flere ejere, vil I hæfte personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuel restgæld eller krav mod selskabet.

For at træffe beslutningen om at opløse selskabet ved hjælp af en betalingserklæring, skal der være enighed blandt alle kapitalejerne. En betalingserklæring kan kun udfærdiges med underskrift fra samtlige ejere, hvor du erklærer, at alle gældsposter er betalt, og at du ønsker selskabet opløst.

For at lukke dit selskab skal du sende en anmeldelse til Skattestyrelsen, hvor du vedhæfter selskabets oplysningsskema. Oplysningsskemaet giver en oversigt over selskabets samlede indkomst fra regnskabsårets begyndelse til dets opløsning. Når Skattestyrelsen har modtaget anmeldelsen, udsteder de en betalingserklæring, som bekræfter, at alle skatte- og afdragskrav er betalt.

Det er vigtigt at have en korrekt udfyldt betalingserklæring for at sikre en problemfri opløsning af selskabet. Sagsbehandlingstiden hos Skattestyrelsen kan være lang, og det kan tage flere måneder at lukke et selskab, især hvis dokumentationen ikke er tilstrækkelig eller korrekt. Derfor kan det være en god idé at få hjælp fra en erfaren advokat i forbindelse med selskabets opløsning og betalingserklæringens afgivelse.

Fordele ved at bruge en betalingserklæring

En let og billig løsning

At vælge at lukke et selskab ved betalingserklæring har mange fordele. Det er en hurtig og nem måde at afslutte selskabets drift. Dette skyldes at kapitalejerne blot skal sørge for at betale al gæld og underskrive erklæringen. Erhvervsstyrelsen tager sig af resten, hvilket kan spare kapitalejerne for en masse tid og besvær.

Hvis det er et mindre selskab, kan man selv indhente og udfylde dokumentationen. Dog anbefales det stadig at få professionel hjælp fra en revisor eller en advokat. Dette sikrer, at al gæld er betalt, og at man derved undgår personlig hæftelse efter lukningen af selskabet.

Du sikrer, dine forpligtelser er opfyldt

Når et selskab ønsker at opløse sig selv, kan det udstede en betalingserklæring. Dette sikrer, at alle selskabets forpligtelser er opfyldt. Kreditorer opfordres til at anmelde deres krav, således at eventuelle ubetalte skatter og krav kan betales, før selskabet lukkes. Dette er vigtigt for at undgå, at kapitalejerne hæfter personligt efter lukningen. Men det er stadig vigtigt at påpege, at kapitalejerne stadig hæfter solidarisk og personligt for ubetalt gæld.

Det er derfor klogt at søge juridisk rådgivning og få hjælp fra en erfaren advokat eller revisor til at udarbejde betalingserklæringen og sikre en korrekt lukning af selskabet. Ved at udstede en betalingserklæring kan selskabet sikre, at dets kreditorer betales, og ophørsperioden indberettes korrekt. Dette kan spare kapitalejerne for tid og besvær i forhold til at lukke selskabet på andre måder.

Samlet set er en betalingserklæring en effektiv måde at lukke et selskab på. Herved sikrer man, at alle forpligtelser opfyldes, hvilket kan give kapitalejerne ro i sindet.

Hvorfor vælge at lukke sit selskab med en betalingserklæring?

Hvis man vælger at opløse sit selskab ved hjælp af en betalingserklæring, kan man sikre sig, at selskabets forpligtelser bliver opfyldt, og at alle krav fra kreditorer bliver afsluttet på en ordentlig måde. Dette kan give en tryghed for selskabets ejere og spare dem tid og besvær i forhold til andre måder at lukke selskabet på.

En betalingserklæring er nem at udfylde og kræver ikke nødvendigvis hjælp fra revisor eller advokat, medmindre selskabet har en kompleks økonomi. Når betalingserklæringen er indsendt til Erhvervsstyrelsen, er det dem, der sørger for at lukke selskabet. Hvorved de sikre, at alle skatte- og afgiftskrav bliver opfyldt. Det kan give ro i sindet for selskabets ejere, da de ikke længere behøver at bekymre sig om eventuelle krav fra kreditorer og skattemyndigheder.

Det er dog vigtigt at bemærke, at selskabets ejere stadig kan blive personligt og solidarisk hæftende for ubetalte krav. Denne hændelse sker, hvis betalingserklæringen ikke er korrekt udfyldt eller indsendt i tide. Derfor kan det være en god idé at søge professionel rådgivning. På denne måde sikres, at betalingserklæringen er korrekt og selskabet lukkes på en ordentlig måde.

Frivillig likvidation

En anden mulighed for at opløse et selskab er ved frivillig likvidation, hvor selskabet betaler sine kreditorer og fordeler overskuddet blandt kapitalejerne.

Denne metode kan være en længere proces end betalingserklæringen. Der er typisk en ophørsperiode, hvor selskabet skal indberette til forskellige myndigheder og gennemgå en række formelle procedurer. Det kan tage flere måneder, før selskabet endelig er lukket, og kapitalejerne kan modtage deres andel af overskuddet.

Uanset hvilken metode man vælger til at opløse sit selskab, kan det være en udfordrende proces at håndtere på egen hånd. Derfor er det vigtigt at sikre en korrekt lukning af selskabet ved at udarbejde en betalingserklæring korrekt og søge hjælp fra en erfaren advokat.

Få juridisk rådgivning om betalingserklæringer her

Har du brug for hjælp til at lukke dit selskab? Hos Advokatgruppen tilbyder vi dig kompetent juridisk rådgivning, så du trygt kan komme gennem processen. Vores selskabsadvokater har siden 1987 hjulpet utallige selskabsejere med opstart, nedlukning og diverse andre spørgsmål indenfor selskabsretten.

Kontakt os på 70 10 13 30, eller udfyld kontaktformularen her på siden. Den første, indledende samtale er gratis, så du trygt kan få en snak med os om din virksomhedssituation.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!