Kapitalejerlån

Kapitalejerlån – få styr på dine muligheder

Hvad er et kapitalejerlån?

Et kapitalejerlån er en form for lån, der kan optages i en virksomhed af dens ejere.

Med et kapitalejerlån låner du penge fra din virksomhed til dig selv som ejer. Lånet kan bruges til personlige formål som f.eks. at købe en ny bil, betale for ferie eller betale personlige regninger. Lånet kan også bruges til at finansiere investeringer i andre projekter uden for virksomheden.

Kapitalejerlån giver dig, som ejer af en virksomhed, en fleksibel mulighed for at trække kapital ud af virksomheden. Du kan nemlig selv bestemme, hvornår og hvordan du ønsker at bruge pengene. Derudover kan du som ejer af virksomheden som udgangspunkt selv bestemme rentesatsen og tilbagebetalingsbetingelserne på lånet.

Hvad skal du være opmærksom på, når du overvejer et kapitalejerlån?

Når du overvejer et kapitalejerlån, er der flere ting, du skal være opmærksom på:

 • Risiko for tab: Hvis din virksomhed ikke klarer sig godt og oplever økonomiske problemer, kan det være svært at tilbagebetale lånet. Det er derfor vigtigt at overveje, om du har råd til at miste de penge, du låner fra virksomheden.
 • Skattekonsekvenser: Kapitalejerlån kan have skattemæssige konsekvenser, både for dig som ejer og for virksomheden. Det er en god idé at søge rådgivning fra en revisor eller skatteekspert for at sikre, at du er klar over de skattemæssige implikationer.
 • Lånevilkår: Når du optager et kapitalejerlån, bør du være opmærksom på rentesatsen og tilbagebetalingsbetingelserne. Det er vigtigt at sikre, at du har en klar aftale med virksomheden om, hvordan og hvornår lånet skal tilbagebetales.
 • Alternativer: Før du beslutter dig for at tage et kapitalejerlån, bør du overveje, om der er andre finansieringsmuligheder, der passer bedre til dine behov. Du kan f.eks. overveje at søge om et traditionelt banklån eller undersøge muligheden for at tiltrække eksterne investorer til din virksomhed.

 

Lovlige kapitalejerlån

Et kapitalejerlån kan optages, når betingelserne i selskabsloven er opfyldt. I lovens § 210, stk. 2, er der opstillet tre betingelser:

 1. Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, stk. 2, og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
 2. Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
 3. Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Det er selskabets ledelse der vurderer, om disse betingelser er opfyldt. Kommer de frem til, at dette ikke er tilfældet, er det dog stadig muligt at optage et lovligt kapitalejerlån, hvis blot én af de fire undtagelsesbestemmelser i selskabslovens §§ 211-214:

 • § 211: Udlån til danske moderselskaber, som er kapitalselskaber, men også visse udenlandske moderselskaber.
 • § 212: Udlån som er givet som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner.
 • § 213: Udlån fra pengeinstitutter og realkreditlån.
 • § 214: Dispositioner med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejdere i selskabet eller i et datterselskab.

Er enten de førstnævnte, almindelige betingelser opfyldt, eller kan din lånesituation gå ind under en af undtagelsesbetingelserne, så er det lovligt at optage et kapitalejerlån.

Ulovlige kapitalejerlån

Opfylder kapitalejerlånet ikke den ovenfor beskrevne lovgivning, vil lånet være optaget på ulovlig vis. Konsekvenserne heraf er meget alvorlige for både lånoptager og virksomhed.

Erhvervsstyrelsen vil påbyde virksomhedens ledelse, at lånet indfries straks – i praksis med 6 ugers varsel fra det tidspunkt, det ulovlige kapitalejerlån blev konstateret. Selskabslovens § 215 bestemmer derudover, at tilbagebetalingen af lånet skal ske med den af Nationalbanken bestemte årlige rente på 8 % samt med et yderligere tillæg på 2 %. Parterne kan selv aftale en højere rentesats, men ikke lavere en den lovbestemte rente.

Erhvervsstyrelsen kræver i forbindelse med indfrielsen af lånet:

 • At selskabets ledelse udsteder en erklæring, hvor de anerkender, at lånet er blevet tilbagebetalt, herunder betaling af lovpligtige renter.
 • En godkendt revisor udsteder en erklæring, der bekræfter, at lånet er blevet tilbagebetalt af selskabet, og at alle lovpligtige renter er blevet betalt.

Disse erklæringer skal indeholde:

 • information vedrørende lånets tilbagebetaling, herunder om lovpligtige renter
 • dato for lånets endelige tilbagebetaling og dermed lånets ophør
 • at der ikke længere er registreret ulovlige kapitalejerlån i virksomheden

 

Hvad er de skattemæssige konsekvenser af kapitalejerlån?

Et kapitalejerlån skal beskattes som løn eller udbytte i henhold til ligningslovens § 16 E, i stedet for at blive behandlet som et egentligt lån. Ifølge denne bestemmelse anses et lån for at være en hævning uden tilbagebetalingspligt. Som følge heraf skal lånet ikke behandles som et lån med hensyn til skattemæssig behandling, men i stedet i overensstemmelse med de generelle regler om overførsel af værdier fra selskabet til dets kapitalejere.

For at sikre overholdelse af loven og forstå de skattemæssige konsekvenser er det vigtigt at søge professionel rådgivning.

Hvorfor foretage kapitalejerlån?

Mange virksomheder overvejer kapitalejerlån som en løsning til at finansiere en ejers private investeringer eller forbrug. Kapitalejerlånet kan være en god mulighed for mange virksomhedsejere, men det er vigtigt at være opmærksom på de strenge lovgivningsmæssige restriktioner og skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med denne type lån.

Kontakt os i dag!

Kontakt os i dag for professionel rådgivning og hjælp med kapitalejerlån. Hos Advokatgruppen.dk har vi ekspertise inden for selskabsret, og vi kan guide dig gennem de komplekse lovgivningsmæssige restriktioner og skattemæssige konsekvenser ved kapitalejerlån.

Kontakt os i dag, så vi kan hjælpe dig med at håndtere dine kapitalejerlånsanliggender på en professionel og sikker måde. Vi er dedikerede til at sikre dine interesser og minimere eventuelle skattemæssige risici.

Vi er en del af Advokatgruppen, og vi har beskæftiget os med selskabsret siden 1987. Vi kan derfor garantere juridisk kompetent rådgivning. Udfyld kontaktformularen her på siden eller ring til os på 70 10 13 30. Første opkald er gratis!

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!