Genoptagelse efter tvangsopløsning

Selvom Erhvervsstyrelsen har sendt dit selskab til tvangsopløsning, har du stadig mulighed for at genoptage driften af virksomheden. Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldte før en genoptagelse kan finde sted.

Hvad er genoptagelse efter tvangsopløsning?

En tvangsopløsning er en tvungen afvikling af selskabet. Beslutningen om tvangsopløsning træffes hos Erhvervsstyrelsen, som derefter beder Skifteretten om at opløse selskabet, så det ikke længere eksisterer.

Der kan være mange årsager til, at Erhvervsstyrelsen træffer beslutning om tvangsopløsning, men en hyppig årsag er selskabets manglende indsendelse af årsrapporten.

Hvis der sker en genoptagelse af selskabet efter tvangsopløsning, indebærer det, at selskabet alligevel ikke opløses. Ved en genoptagelse bliver Erhvervsstyrelsens anmodning til Skifteretten om tvangsopløsning trukket tilbage, og du kan derfor genoptage driften af din virksomhed som før.

Hvad er processen ved et tvangsopløst selskab?

Ved en tvangsopløsning fratræder selskabets ledelse. Hverken bestyrelsen eller direktionen kan derfor handle på vegne af selskabet under tvangsopløsning.

Selve tvangsopløsningen forestås af Skifteretten i den retskreds, hvor selskabet har sin hovedadresse.

Skifteretten indkalder et medlem af ledelsen til at afgive forklaring om selskabets forhold, herunder hvilke aktiver og passiver der er i selskabet. Derefter træffer Skifteretten beslutning om, hvordan tvangsopløsningen skal foregå. Det kan ske gennem en formløs opløsning, en konkursbehandling eller en likvidation, alt efter selskabets økonomiske forhold.

En formløs opløsning indebærer, at selskabet opløses uden nogen bobehandling. Denne fremgangsmåde vælges typisk, hvis selskabet ikke har midler til at dække omkostningerne ved tvangsopløsningen.

Hvis selskabet er insolvent men dog besidder aktiver af en vis værdi, vil tvangsopløsningen ske som en konkursbehandling efter reglerne i konkursloven.

Er selskabet solvent, kan tvangsopløsningen ske gennem en likvidation, hvor Skifteretten udpeger en likvidator, der forestår afviklingen af selskabet.

Ved en konkursbehandling eller en likvidation betales omkostningerne til tvangsopløsningen af selskabets midler.

Hvilke betingelser er der for genoptagelse?

Visse betingelser skal være opfyldt før der kan ske genoptagelse. Der er 5 grundlæggende betingelser, som alle skal være opfyldt.

  1. Selskabets ejere skal træffe beslutning om genoptagelse på generalforsamlingen med et flertal, der udgør mindst 2/3 af stemmerne og den repræsenterede kapital.
  2. Der skal udarbejdes en revisorerklæring af en godkendt revisor om, at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ydet ulovlige lån. 
  3. Årsagen til at selskabet blev sendt til tvangsopløsning skal berigtiges. Hvis tvangsopløsningen skyldes, at selskabet ikke har indset sin årsrapport rettidigt, skal denne altså indsendes m.v. 
  4. Anmodning om genoptagelse skal være modtaget hos Erhvervsstyrelsen inden for 3 måneder efter, at selskabet blev sendt til tvangsopløsning hos Skifteretten.
  5. Selskabet må ikke have været sendt til tvangsopløsning inden for de sidste 5 år.

 

Husk frist til at anmelde genoptagelse

Hvis 3-månders fristen ikke overholdelses, er genoptagelse ikke mulig. Ønsker man at drive virksomhed gennem et selskab, er man derfor nødsaget til at stifte et selskab på ny. Det indebærer navnlig, at der skal indbetales en ny selskabskapital.

Hvis Skifteretten når at opløse selskabet inden udløbet af 3-måneders fristen er en genoptagelse heller ikke mulig. Det er derfor vigtigt at anmelde genoptagelse til Erhvervsstyrelsen så hurtigt som muligt.

Få professionel hjælp til genoptagelse efter tvangsopløsning

Hos Advokatgruppen står vores dygtige advokater inden for selskabsret altid klar til at hjælpe dig og din virksomhed. Hvis dit selskab er sendt til tvangsopløsning, kan vi hjælpe dig med at sikre, at betingelserne for genoptagelse er opfyldt, så du kan genoptage driften af din virksomhed.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!