Generationsskifte – det skal du overveje

Generationsskifte – få hjælp til overdragelsen af din virksomhed

Overvejer du at give virksomheden videre til den næste generation? Der er mange forskellige muligheder når det kommer til generationsskifte, og processen indebærer mange både juridiske, økonomiske og personlige beslutninger.

Hos Advokatgruppen har vi siden 1987 hjulpet virksomhedsejere med diverse selskabsretlige spørgsmål. Vores selskabsretlige team sidder klar til at hjælpe dig og din virksomhed trygt gennem de store forandringer og udfordringer, der kommer med generationsskifte.

Du kan ringe til os på tlf.: 70 10 13 30 eller udfylde vores kontaktformular. Vi tilbyder dig en indledende samtale kvit og frit, så du trygt kan komme i gang med dit generationsskifte.

Start planlægningen i god tid

Forberedelserne til et generationsskifte i virksomheden bør startes i god tid, så du undgår at træffe forhastede eller uhensigtsmæssige beslutninger. Der er flere måder at overdrage virksomhed på, og det er vigtigt at tage hensyn til din egen situation.

Afhængigt af din situation, kan der være forskellige fordele og ulemper forbundet med de forskellige overdragelsesmetoder. Derfor er det en god idé at søge rådgivning hos en advokat, der kan guide og rådgive dig gennem processen og sikre et trygt generationsskifte.

Nogle af de muligheder, du har, er:

  • Gaveoverdragelse: her skal der betales almindelig indkomstskat, men kan dog i særlige tilfælde foretages uden almindelig indkomstbeskatning.
  • Testamente: her betales en mindre gaveafgift.
  • Succession: den nye ejer over tager her den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser.
  • Almindeligt salg af kapitalandele
  • Almindelig virksomhedsoverdragelse mod vederlag

Hvorfor generationsskifte?

Når du ønsker at sælge din virksomhed, kan du gøre det ved en almindelig virksomhedsoverdragelse til en køber. Men det er vigtigt at bemærke, at købesummen skal svare til virksomhedens handelsværdi og afspejle dens reelle værdi, uanset om køberen har råd til at betale den fulde pris eller ej. Hvis købesummen er fastsat til under handelsværdien, kan SKAT underkende handlen.

Hvis du derimod vil overdrage din virksomhed til den næste generation, er der forskellige overdragelsesmetoder, der kan have skattemæssige fordele. Det er vigtigt at finde den mest hensigtsmæssige metode for både dig og den nye generation.

Hvis du ønsker at sikre din ægtefælle, kan det være en god idé at kombinere generationsskiftet med et testamente. På denne måde kan du sikre, at din ægtefælle får en passende formue, selvom virksomheden overgår til dine børn. Du kan f.eks. sikre din ægtefælle løbende indtægt efter din død, ved at give dine børn en køberet til virksomheden og lade dem erlægge købesummen i rater, indtil de endeligt overtager ejerskabet.

Kan jeg undgå arveafgift ved et generationsskifte?

Der er i nogle tilfælde mulighed for at mindske eller helt undgå arveafgift ved generationsskifte.

Hvis din ægtefælle overtager virksomheden, kan du udnytte den skattefrie gavearveafgift på 0%. Dette kan være en fordel, især hvis du samtidig ønsker at udbetale arveforskud eller give andre skattefri gaver.

Hvis en anden i din familie skal overtage virksomheden, kan du vælge at overdrage med skattemæssig succession. Selvom afgiften ved overdragelse til familiemedlemmer normalt er 15%, skal skatten ikke nødvendigvis betales med det samme. Skatten kan nemlig udskydes til et evt. nyt generationsskifte, således at arvingen overtager din skattemæssige stilling.

Det er dog ikke muligt at overdrage sin virksomhed ved skattemæssig succession til enhver. Her er listen over dine muligheder:

  • Dine børn og børnebørn
  • Dine søskende
  • Dine søskendes børn og børnebørn
  • Din ægtefælle (eller samlever, hvis I har haft et samliv i over 2 år)
  • Din medarbejder, hvis pågældende har været fuldtidsansat i mindst 3 år gennem de sidste 5 år

Husk, at overdragelse med skattemæssig succession kun er mulig, hvis der foretages en betaling til den nye ejer. Et familielån kan finansiere denne betaling og undgå renter for den næste generation. Mange vælger at bevare en del af ejerskabet i en familieoverdragelse, så børnene eller den valgte modtager først får det endelige ejerskab ved overdragelsesgiverens død.

Hvis overdragelsen sker som et salg via et gældsbrev udstedt af dine børn, vil de skulle betale afgift af gældsbrevets værdi. Hvis din virksomhed har likviditetsproblemer, kan dette blive et problem. Overvej derfor at lade dine børn overtage virksomheden via et testamente i stedet.

Hvornår kan jeg foretage et generationsskifte?

For at gøre et generationsskifte i din virksomhed så problemfrit som muligt, er det en god idé at starte i god tid. Der er mange praktiske opgaver, både i forbindelse med selve overdragelsen og med at overtage virksomheden, som kan skabe uro i familien.

Er der ikke lagt en klar plan kan sygdomsforløb eller dødsfald, der rammer inden overdragelsen er fuldført, skabe flere komplikationer. Hvis det alligevel skulle ske, kan du med fordel oprette en fremtidsfuldmagt og et testamente, der præciserer, hvem der skal drive eller arve din virksomhed.

Når du har fundet den rette person til at drive virksomheden videre, kan det være en god idé at overdrage virksomhedens aktiver gradvist over tid. Det er vigtigt at have styr på alle aspekter af overdragelsen, herunder virksomhedens ejeraftale og andre af virksomhedens vilkår.

Få rådgivning inden for generationsskifte her

Har du brug for hjælp til at gennemføre et generationsskifte? Hos Advokatgruppen står vi klar til at rådgive dig gennem hele processen, så du trygt kan få overleveret til virksomhed til dine efterkommere.

Har du andre selskabsretlige spørgsmål, kan du også blive klogere på emner som; kapitalforhøjelse, konkurs og virksomhedsformer ved at gå på jagt blandt vores mange artikler.

Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen for en gratis, indledende samtale.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!