Fonde

Hvad er det og hvordan fungerer de?

Oprettelsen af en fond

Fonde er juridiske enheder, der er oprettet med det formål at støtte en bestemt sag eller formål. De kan være velgørende, kulturelle, uddannelsesmæssige eller endda erhvervsmæssige. Formålet med en fond er at bruge de midler, der er doneret til den, til at gøre en positiv forskel i samfundet.

En fond kan være en fantastisk måde at kanalisere midler til velgørenhed eller støtte et specifikt projekt eller en sag, der ligger dig på hjerte. Ved at oprette en fond kan du sikre, at dine penge bruges på den måde, du ønsker, og at dit eftermæle lever videre efter dig.

Hos Advokatgruppen tilbyder vi juridisk bistand til oprettelse af fonde. Vores erfarne advokater kan guide dig gennem processen og sikre, at din fond opfylder alle krav og lovgivning. Vi kan hjælpe med at udarbejde det nødvendige dokumentation, herunder vedtægter og ansøgninger, og sikre, at din fond er lovlig og effektiv i sin drift.

Du skal være velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30 eller udfylde vores kontaktformular for en gratis samtale.

Krav til oprettelsen

Ved oprettelsen af en fond, er der en række opgaver der skal løses og formaliteter der skal registreres, herunder følgende:

 1. Formål: Fondens formål skal være klart og specificeret. Det kan være velgørende formål, kulturelle formål eller formål inden for videnskab og forskning.
 2. Vedtægter: Fondens vedtægter skal oprettes og indeholde detaljerede regler for fondens formål, drift og forvaltning.
 3. Kapital: Der skal eventuelt være en startkapital til rådighed for at oprette fonden. Beløbet kan variere alt efter formålet og størrelsen af fonden.
 4. Bestyrelse: Fondens bestyrelse skal sammensættes, og medlemmerne bør have kompetencer og erfaring, der er relevante for fondens formål.
 5. Registrering: Fondens oprettelse skal registreres i Erhvervsstyrelsen. Der skal indsendes nødvendige dokumenter og oplysninger for at fuldføre registreringsprocessen.

Det er vigtigt at nævne, at det er en god idé at søge juridisk rådgivning i forbindelse med oprettelsen af en fond for at sikre, at alle krav og regler overholdes.

Administration og drift af fonde

Når først fonden er oprettet starter driften. At drive en fond i overensstemmelse med diverse love og regler, er en udfordring, med krav til både regnskaber, skat og administration.

Nogle fonde er skattefrie, men de skal dog opfylde betingelserne først. Fonden skal have et almennyttigt og ikke-materielt formål, og må derudover ikke udbetale udbytte til stiftere eller bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen har ansvaret for at forvalte fondens midler forsvarligt og i overensstemmelse med fondens formål. Der skal også udarbejdes årsregnskaber og indsendes årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Hvilke fordele og ulemper kan fonde give?

Fordele

 • Skattefordele: Er fondens formål almennyttigt og ikke-materielt, kan de være skattefrie.
 • Mulighed for at støtte et godt formål: Er formålet at gøre en forskel i samfundet, på den ene eller den anden måde, så kan en fond være en rigtig fornuftig mulighed.
 • Beskyttelse af aktiver: Ønsker du at give en større donation eller arv til et velgørende formål, kan en fond også være vejen frem. Herved sikres det, at midlerne bliver brugt til det ønskede formål og går til dine valgte organisationer.

Ulemper

 • Omkostninger og kompleksitet: Oprettelse og administration af en fond indebærer en kompleks proces, der kræver overholdelse af mange juridiske krav. Derfor kan det være fordelagtigt at søge hjælp fra en advokat med ekspertise inden for selskabsret.
 • Begrænsninger i anvendelse af midler: En fond kan ikke blot anvende sine midler frit, og der er altså en vis begrænsning i fleksibiliteten på dette område.
 • Udfordringer ved tiltrækning af donorer og investorer: Det kan være udfordrende at tiltrække og fastholde donorer og investorer til en fond, da den måske ikke har samme synlighed og appel som andre organisationer.
 • Opretholdelse af formål og relevans: Udfordringer kan opstå med at opretholde fondens formål og relevans over tid, især hvis det er et specifikt formål, der kan miste sin relevans eller popularitet.

Det er afgørende grundigt at overveje både fordele og ulemper, inden man beslutter sig for at oprette og administrere en fond. Professionel rådgivning er ofte uundværlig for at sikre, at fonden etableres og administreres på den mest effektive og hensigtsmæssige måde.

Lovgivning og regulering af fonde

Det er Fondsloven, der fastsætter regler og krav for oprettelse, drift og administration af fonde. Erhvervsdrivende fonde, som driver erhvervsvirksomhed og anvender overskuddet til almennyttige formål, er underlagt særlige lovkrav. Der er for dem krav om en minimumskapital, registrering hos Erhvervsstyrelsen og udarbejdelse af årsrapporter og redegørelser om fondens virksomhed og økonomi.

Fonde, der ønsker at modtage frivillige bidrag fra offentligheden, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og opfylde kravene om åbenhed og gennemsigtighed vedrørende økonomi og aktiviteter.

Overholdes lovgivningen ikke mht. oprettelsen eller administration, kan det få alvorlige konsekvenser.

Kontakt Advokatgruppen

Har du brug for professionel rådgivning vedrørende oprettelse og administration af en fond? Vores advokater med ekspertise inden for selskabsret kan hjælpe dig med at sikre, at din fond bliver etableret og administreret på den mest effektive og hensigtsmæssige måde.

Kontakt Advokatgruppen i dag for at få den nødvendige rådgivning og assistance. Vi vil gerne hjælpe dig med at realisere dit formål og sikre, at din fond overholder alle juridiske krav og forpligtelser.

Ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular for at aftale en uforpligtende samtale med en af vores erfarne advokater. Vi ser frem til at hjælpe dig med at gøre en forskel gennem oprettelsen af din fond.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!