Bestyrelse og tilsynsråd

Din bestyrelse skal være mere end en kaffeklub

En bestyrelse er ikke bare et krav i et A/S. Det kan og bør også være en ressource, der bidrager med sparring og støtte til den daglige ledelse. En bestyrelse skal altså bidrage aktivt til virksomhedens vækst.

Ifølge selskabsloven kan anpartsselskaber (ApS) vælge at have en bestyrelse, mens alle aktieselskaber (A/S) skal have en bestyrelse (eller et tilsynsråd).  Der er dog stor forskel på, hvordan bestyrelsen bliver sat sammen og hvilken rolle, den har i dagligdagen.

Nogle vælger fortsat såkaldte ”tante-bestyrelser”; typisk i familieejede virksomheder. Med mindre alle omkring bordet har andre kvalifikationer end at være i familie med virksomhedens grundlægger, kan det ofte være en dårlig idé.  Tantebestyrelser tjener mere til at bevare familieidyllen udadtil og til at opretholde magtbalancen indadtil – de bidrager sjældent ret meget til virksomhedens vækst og udvikling.

Hvad er en professionel bestyrelse?

Vi anbefaler altid en professionel bestyrelse. Det betyder en bestyrelse, der kan arbejde aktivt for virksomheden og som kommer med forskellige erfaringer og styrker, som alle kan bruges i hverdagen – det kan være inden for jura, salg, økonomi, ledelse, markedsføring eller noget helt andet. Pointen er, at den rigtige bestyrelse styrker forretningen, hjælper med at finde retningen og kan bidrage, hvis kursen bliver skæv.

Samtidig er det vigtigt, at bestyrelsen – uanset antallet af medlemmer – ikke er kloner af hinanden eller af den daglige direktør. Det er netop forskelligheden og variationen i viden, der hjælper til at holde virksomheden på sporet. Bestyrelsen skal være en integreret del af forretningens drift, for bestyrelsen har ikke bare ret til at komme med input; den har også et juridisk medansvar.

Derfor anbefaler vi altid at bringe folk ind udefra. Også hvis virksomheden endnu er ny og på vej. Netop i en opstartsfase kan erfaring og gode råd fra andre være ekstra meget værd – og hvis det virker for voldsomt for en iværksætter at entrere med en professionel bestyrelse, kan du selvfølgelig begynde med et advisory board. Men lad det ikke vare for længe – og husk så, at også for en virksomhed med flere ansatte og endnu flere år på bagen kan en professionel bestyrelse fungere som en vigtig, strategisk samarbejdspartner.

Hvad koster det at have en bestyrelse?

En bestyrelse skal naturligvis også have et honorar. Professionel tid koster penge, og et honorar er med til at sikre, at arbejdet bliver seriøst og at engagementet er i orden. Min påstand er, at den investering ofte kommer flere gange tilbage med den rigtige sammensætning af bestyrelsen.

En professionel bestyrelse bidrager nemlig ikke kun til strategi, fokus og udvikling. Den sender også et stærkt signal til omverdenen – uanset om det er banker, kunder eller konkurrenter: Her er en virksomhed, der arbejder seriøst og målrettet også bag facaden.

Med til billedet hører også, at en bestyrelse udfordrer dig, der står for den daglige ledelse. Især hvis du i flere år har været vant til at gøre tingene uden modspil, vil det være en ny situation, men gevinsten og den personlige udvikling opvejer rigeligt den tid, du skal bruge på at tilvænne dig. Ja, du vil få kritiske spørgsmål og skal være i stand til at forsvare dine beslutninger, men for virksomheden er det kun en fordel – og det er jo netop for virksomhedens skyld, bestyrelsen sidder der; ikke for at stryge direktøren med hårene.

Sammensætning af bestyrelsen

Hvordan skal en professionel bestyrelse så helst sammensættes? Kort sagt: Med variation og helst ved at finde nogen, der ikke ligner indehaveren/direktøren. Bestyrelsen skal ikke kun rådgive og diskutere, den skal også helst finde nye veje og åbne nye døre. Derfor er bred erfaring – gerne på de områder, hvor du som ejer ikke selv er så stærk – vigtigt. En god bestyrelse har ofte også et stort netværk, som kan være værdifuldt at trække på senere.

Som advokat bliver man ofte spurgt at tage plads i en professionel bestyrelse – og det kan der være gode grunde til. Én ting er det juridiske, som selvfølgelig er vigtigt at have øje for, men ofte vil du opleve, at en advokat kommer med erfaringer fra mange andre typer af virksomheder. Det giver et øje for nye løsninger, kombineret med et bredt netværk og en evne til at analysere en problemstilling på en struktureret måde.

Men det afgørende er ikke, hvad det enkelte bestyrelsesmedlem har stående på visitkortet. Nok så vigtigt er, at I har tillid til hinanden og til den fælles opbakning til virksomheden, og at tilliden også giver plads til diskussioner og uenighed.

På den måde bliver den professionelle bestyrelse nemlig en ressource og en katalysator for vækst og udvikling. Ikke et stillestående hyggehjørne med lunken kaffe.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!