Ændringer i virksomheden

Kan man ændre sin virksomheds struktur? Få svaret her

Disse ændringer kan du foretage i din virksomhed

Når du som virksomhedsejer ønsker at foretage ændringer i din virksomhed, kan der være flere områder, du kan fokusere på. Du kan overveje at ændre ejerforholdet, flytte din virksomhedsadresse, ændre virksomhedsformen, tilbyde nye produkter eller tjenester samt ændre virksomhedens navn eller andre relevante oplysninger.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på de relevante regler og love, der gælder for eventuelle ændringer i din virksomhed. Sådan sikrer du dig, at alt foregår i overensstemmelse med myndighedernes krav, og du undgår at komme i juridiske problemer.

Hvis du står med overvejelser om ændringer i din virksomhed, så kontakt Advokatgruppen på tlf.: 70 10 13 30. Vores selskabsadvokater har siden 1987 specialiseret sig indenfor selskabsretten, og står klar til at rådgive dig om dine muligheder.

Bliv klogere på andre selskabsretlige emner som virksomhedsformer, eller opstart af virksomhed i vores artikler, eller læs mere om ændring af virksomheder herunder:

Hvilke ændringer kan du foretage i virksomheden?

Som virksomhedsejer kan du foretage forskellige ændringer i din virksomhed, herunder opdatering af virksomhedens centrale virksomhedsregister (CVR-nummer), adresse og andre oplysninger ved hjælp af selvbetjeningsmuligheder hos Erhvervsstyrelsen. Det kan også være nødvendigt at foretage ændringer for at overholde selskabsloven eller for at opfylde kravene til momsregistrering i forbindelse med import og eksport.

Hvis du ønsker at ændre virksomhedens form eller andet, kan dette påvirke virksomhedens registrering i CVR-registeret, og det er derfor vigtigt at konsultere en selskabsadvokat for at sikre, at alle ændringer sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kan selskabsnavn eller virksomhedstype ændres?

Er du som virksomhedsejer interesseret i at ændre selskabsnavn eller virksomhedstype i Danmark? Så er det vigtigt at vide, at du først skal gennemføre en registrering i det centrale virksomhedsregister (CVR) hos Erhvervsstyrelsen. Dette kan gøres ved at benytte selvbetjeningsmulighederne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor du kan importere de nødvendige oplysninger om virksomhedsændringerne. Ændringer i selskabet, der samtidig medfører ændringer i selskabets vedtægter kræver afholdes af generalforsamling, hvor ændringen vedtages. Det kan derfor i mange tilfælde være nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at kunne foretage ændringerne.

Det er dog vigtigt at huske, at ændringer i selskabsnavn og virksomhedstype kan have konsekvenser for virksomhedens momsregistrering, eksport- og importaktiviteter samt andre virksomhedsrelaterede oplysninger. Du bør derfor altid konsultere en erfaren advokat, før du foretager disse ændringer.

Hvordan ændres virksomhedens adresse?

Hvis du som virksomhedsejer ønsker at ændre adressen på din eksisterende virksomhed, er det vigtigt at følge de gældende regler og love i Danmark. Først skal du gå til det centrale virksomhedsregister (CVR), hvor du kan opdatere og ændre dine virksomhedsoplysninger, herunder adressen. Det er vigtigt at sikre, at alle ændringer overholder myndighedernes krav og regler.

Når registreringen er gennemført, vil din virksomhedsoplysninger være opdateret i CVR. Det er også vigtigt at huske, at en adresseændring kan påvirke din momsregistrering samt import- og eksportaktiviteter.

Hvis du ønsker at ændre adressen på et selskab, kan der også foreligge krav om ændring af vedtægterne. Hvis dette er tilfældet, er det nødvendigt at afholde generalforsamling, hvor den nye adresse indføres i vedtægterne, hvorefter adressen kan ændres hos erhvervsstyrelsen.

Sådan ændres ejerforhold i din virksomhed

Hvis du ønsker at ændre ejerforholdet i din virksomhed, skal du gennemgå en registreringsproces i overensstemmelse med de relevante love og regler for erhverv og virksomheder i Danmark.

Registreringen af nye legale og/eller reelle ejere sker – ligesom diverse andre ændringer – via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningssystem. Det er både navne og ejerandele, der skal registreres. Det betyder også, at hvis nye ejere påvirker de eksisterende ejeres andele, skal disse ændringer ligeledes registreres. De procentvise ejerandele og/eller stemmeretsfordelingen skal registreres i overensstemmelse med de af Erhvervsstyrelsen angivne intervaller.

Rådfør dig om ændringer i din virksomhed

Hvis du ønsker at lave ændringer i din virksomhed, kan du med fordel tage kontakt til vores advokater. Vi har hos Advokatgruppen mange års erfaring med selskabsret og kan hjælpe dig sikkert gennem diverse ændringsprocedurer og registreringer, i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt Advokatgruppen på 70 10 13 30 for en gratis, indledende samtale. Du kan også udfylde vores kontaktformular – så ringer vi til dig.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!