Gruppesøgsmål

Advokatgruppen har som et af relativt få danske advokatfirmaer erfaring i håndtering af gruppesøgsmål

Gruppesøgsmål og dets betydning for din retssag

Gruppesøgsmål, også kendt som kollektive søgsmål, gør det muligt for flere personer med ensartede krav, at rette fælles søgsmål mod en person, virksomhed eller offentlig myndighed. At føre en sag som gruppesøgsmål i stedet for at lægge sag an individuelt, kan være med til at stille jer stærkere overfor større organisationer eller virksomheder.

Hos Advokatgruppen har vi mange års erfaring med gruppesøgsmål. Vores advokat Lars Brandt har bl.a. ført en sag for mere end 100 husejere vedr. murskader mod Egernsund Tegl om et beløb i millionklassen.

Kontakt Advokatgruppen i dag for en gratis indledende samtale om dine muligheder for gruppesøgsmål. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden.

Hvordan oprettes et gruppesøgsmål?

Når ensartede krav tilfalder flere personer, kan det være hensigtsmæssigt at behandle alle kravene i et gruppesøgsmål. Det er ikke en betingelse, at kravene er identiske, men at de i faktisk og retlig henseende er ensartede.

Et gruppesøgsmål er en særlig procesform, hvor Retten fastlægger rammen for gruppesøgsmålet. Her udvælges en grupperepræsentant, som skal føre sagen på vegne af gruppen. Grupperepræsentanten skal være i stand til at varetage gruppemedlemmernes interesser. En grupperepræsentant kan være et medlem af gruppen, en privat institution eller en anden form for forening. Det vil også være muligt for en advokat at være grupperepræsentant.

Gruppesøgsmål anlægges ved indlevering af stævning til Retten. Stævningen skal indeholde en beskrivelse af gruppen, og kan indleveres af enhver der har kompetencen til at være gruppeformand.

Hvad skal der til for, at et gruppesøgsmål kan oprettes?

Reglerne for gruppesøgsmål findes i retsplejelovens kapitel 23a. I lovens § 254 b findes en række betingelser for, hvornår flere krav kan behandles som gruppesøgsmål:

  • Der skal være tale om ensartede krav, der tilfalder flere personer
  • De ensartede krav kan behandles i Danmark
  • Retten skal have kompetence til at behandle jeres krav i et kollektivs søgsmål
  • Det kollektive søgsmål er vurderet som den mest hensigtsmæssige måde at behandle jeres krav på
  • Gruppemedlemmer skal kunne udpeges og fortælles om sagen på en hensigtsmæssig måde
  • Det er muligt at udpege en grupperepræsentant
  • Det vil være op til Retten at afgøre, om disse betingelser er opfyldt.

Er der begrænsninger?

Når en dom af blevet afsagt i et gruppesøgsmål, vil det have bindende virkning for jer som gruppemedlemmer. Har I først fremsat jeres krav som et gruppesøgsmål, kan I ikke senere anlægge samme krav som individuelle søgsmål.

Hvad er fordelen ved et gruppesøgsmål?

Hvis det er muligt for dig at fremsætte dit krav ved et gruppesøgsmål, vil du sandsynligvis spare både tid og penge. Det er på mange måder krævende en enkelt borger at gå igennem søgsmålsprocessen på egen hånd. Ved et gruppesøgsmål bliver alle kravene behandlet samlet i én retssag. Dette betyder, at der ikke er behov for at føre separate sager for hvert enkelt medlem af gruppen. Dette sparer både tid og penge, da det undgår gentagelse af retssagsprocessen.

Ved at samle kravene i et gruppesøgsmål kan gruppen drage fordel af større ressourcer og ekspertise. En erfaren grupperepræsentant eller advokat kan repræsentere gruppen og sikre, at alle medlemmernes interesser bliver varetaget på bedste vis. Endnu en fordel ved gruppesøgsmål er, at fristerne for forældelse af jeres individuelle krav også afbrydes, når gruppen indbringer sagen. Dette betyder, at jeres individuelle krav ikke vil forældes, mens gruppesøgsmålet er i gang.

Hvad koster det?

Når du fører en sag ved Retten, skal du som hovedregel betale en retsafgift. Beløbets størrelse varierer af sagstypen og sagens økonomiske værdi. Prisen for civile sager starter på 750 kr. (for sager op til 100.000 kr.), men du kan beregne netop din retsafgift på Danmarks Domstoles hjemmeside.

Hvornår er det relevant med et gruppesøgsmål?

Gruppesøgsmål kan være relevant i situationer, hvor flere civile har en ens tvist mod samme modpart. Er I f.eks. flere købere af et bestemt produkt, som efterfølgende har lidt tab eller pådraget jer skade ved brug af produktet, vil muligheden for at anlægge gruppesøgsmål mod producenten af produktet være nærliggende.

Internationale gruppesøgsmål

Fra d. 25. juni 2023 er den nye lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser trådt i kraft. Loven implementerer et EU-direktiv, som udvider forbrugernes adgang til at fremsætte gruppesøgsmål og gør det muligt at fremsætte grænseoverskridende gruppesøgsmål.

Med grænseoverskridende menes søgsmål på tværs af EU’s grænser. Forbrugere kan med denne lov tage del i gruppesøgsmål, der føres i andre EU-medlemslande, hvilket indtil nu ikke har været muligt. Mens dette er en stor fordel for forbrugeren, kan det få store konsekvenser for erhvervsdrivende, da de kan blive ramt af gruppesøgsmål af væsentlig større økonomisk omfang end tidligere.

De nye regler erstatter ikke de eksisterende regler i retsplejeloven, men skal fungere som et supplement til den nuværende lovgivning.

Står I med et gruppesøgsmål, eller har I brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning i forhold til f.eks. produktansvar, og er I flere i samme situation? Lad endelig vores erfarne advokater hjælpe dig. Vi har kontorer i Horsens, Århus og Fredericia, men tilbyder kompetent rådgivning over hele landet.

For en gratis, uforpligtende samtale om din forestående retssag ring 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular.

 

Lars Brandt advokat husadvokat boligadvokat Horsens
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!