Gruppesøgsmål

Advokatgruppen har som et af relativt få danske advokatfirmaer erfaring i håndtering af gruppesøgsmål

Gruppesøgsmål, også kendt som kollektive søgsmål, er en fordel, når ensartede krav tilkommer flere personer mod en anden person, virksomhed eller en offentlig myndighed. I dette tilfælde kan I således vælge at føre sagen som et gruppesøgsmål i stedet for at lægge sag an individuelt, og dermed vil I stå stærkere.

Hos Advokatgruppen har vi flere specialiserede advokater, som har stor erfaring med gruppesøgsmål. For eksempel har vores advokat Lars Brandt arbejdet med gruppesøgsmål de sidste par år. Han har bl.a. ført en sag for mere end 100 husejere vedr. murskader mod Egernsund Tegl om et beløb i millionklassen.

Hvordan oprettes et gruppesøgsmål?

Når ensartede krav tilfalder flere personer, kan det være hensigtsmæssigt at behandle alle kravene i et gruppesøgsmål. Det er ikke en betingelse, at kravene er identiske, men blot at de i faktisk og retlig henseende er ensartede.

Et gruppesøgsmål er en særlig procesform, hvorefter Retten fastlægger rammen for gruppesøgsmålet. Her udvælges en grupperepræsentant, som skal føre sagen på vegne af gruppen. Grupperepræsentanten skal være i stand til at varetage gruppemedlemmernes interesser. En grupperepræsentant kan være et medlem af gruppen, en privat institution eller en anden form for forening. Det vil også være muligt for en advokat at være grupperepræsentant.

Gruppesøgsmål anlægges ved indlevering af stævning til Retten. Enhver, der kan udpeges som grupperepræsentant, kan indlevere stævning. Stævningen skal indeholde en beskrivelse af gruppen.

Hvad skal der til for, at et gruppesøgsmål kan oprettes?

For at kunne anlægge et gruppesøgsmål er der nogle betingelser

  • Der skal være tale om ensartede krav, der tilfalder flere personer
  • De ensartede krav kan behandles i Danmark
  • Retten skal have kompetence til at behandle jeres krav i et kollektivs søgsmål
  • Det kollektive søgsmål er vurderet som den mest hensigtsmæssige måde at behandle jeres krav på
  • Gruppemedlemmer skal kunne udpeges og fortælles om sagen på en hensigtsmæssig måde
  • Det er muligt at udpege en grupperepræsentant

Det vil være op til Retten at afgøre, om disse betingelser er opfyldt.

Er der begrænsninger?

Når en dom af blevet afsagt i et kollektivt søgsmål, vil det have bindende virkning for jer som gruppemedlemmer. Den bindende virkning har den betydning, at I ikke har mulighed for at anlægge individuelle søgsmål, hvis jeres krav er omfattet gruppesøgsmålet.

Hvad er fordelen ved et gruppesøgsmål?

Der er flere fordele – hertil en stor mulighed for at spare både tid og penge! Når I indgår i et gruppesøgsmål, er I nemlig fri for selv at rejse jeres selvstændige søgsmål.  Således slipper hvert individ for at skulle føre sit individuelle søgsmål, navnlig ved udarbejdelse af processkrifter til retten og diverse retsmøder. Dette undgås ved et denne form for søgsmål, da dette udarbejdes samlet. Endnu en fordel ved denne sagstype er, at fristerne for forældelse af jeres individuelle krav også afbrydes.

Hvad koster det?

Når du fører en sag ved Retten, skal du som hovedregel betale en retsafgift. Retsafgiften er som udgangspunkt 750 kr. Beløbets størrelse kan dog variere afhængigt af forskellige variabler, som f.eks. hvilken slags civil sag der er tale om. Du kan beregne retsafgiften på Danmarks Domstoles hjemmeside.

Hvornår er det relevant med et gruppesøgsmål?

Gruppesøgsmål kan være relevant ved flere forskellige scenarier. Oftest er det relevant, når flere civile har en ens tvist mod samme modpart. Herunder kan du se eksempler på scenarier, hvor et det giver mening.

  • Er I flere købere af et bestemt produkt, som efterfølgende har lidt et tab eller oplevet en skade ved brug af produktet? Så har I mulighed for at anlægge et gruppesøgsmål mod producenten af varen.
  • Gruppesøgsmål er også en mulighed, hvis I f.eks. har købt en ny bolig, hvor det har vist sig, at der gentagende gange er samme type skade i boligerne. Det vil i denne situation være muligt for jer som købere at slå jer sammen og føre sagen for Retten som en gruppe.

Står I med et gruppesøgsmål, eller har I brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning i forhold til fx. produktansvar, og er I flere i samme situation? Lad endelig vores advokater i Horsens, Fredericia eller Århus hjælpe dig. Kontakt os og få fat i en venlig advokat. Vi hjælper også gerne, hvis du blot har brug for et råd. Det koster ikke noget at spørge hos os.

Lars Brandt advokat husadvokat boligadvokat Horsens
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!