Offentlig virksomhed og forvaltning

Hos Advokatgruppen forstår vi os på andet en blot juraen i det offentlige. Vores advokater i Horsens, Fredericia og Aarhus har stor lokal viden om den politiske kontekst, det politiske miljø og forståelsen for samfundsøkonomien. Du kan derfor altid regne med rådgivning baseret på dybdegående kendskab til dig og din virksomheds miljø.

Hvad omfatter den offentlige sektor?

Den offentlige sektor omfatter myndigheder og institutioner såsom staten, kommunerne samt regionerne. Finansieringsgrundlaget stammer overvejende fra skatter og andre obligatoriske betalinger. Den offentlige sektor omfatter desuden også offentligt ejede virksomheder, f.eks. DSB og NaviAir. Disse to virksomheder varetager en større del af den danske infrastruktur. Samtidig er der andre selvstændige offentlige virksomheder, som varetager forsyningsopgaver, f.eks. Ørsted. Den offentlige sektor er et stort juridisk krydsfelt. Fælles for det hele er dog reglerne om kravene til den offentlige forvaltning og det politiske styre.

Advokatgruppens specialister kender dette krydsfelt, som offentlige myndigheder og virksomheder navigerer i.  Vi kan rådgive de offentlige myndigheder og virksomheder, der søger en løsning på deres problemstilling, mens vi samtidig kan optræde i retssager.

Hvornår omfatter din sag den offentlige sektor?

Vores advokater rådgiver landsdækkende, da vi har kunder i hele Danmark. Vi rådgiver om alle retsområder til alle klienter, lige fra kommuner, havne, offentlige selskaber til private personer og private selskaber. Ydermere fører vi sager ved Byretten, Landsretten og Højesteretten med respekt for de principper, der gælder inden for Forvaltningen. Advokatgruppens samlede kompetencer rækker langt og bredt. Vi rådgiver private og offentlige, undersøger undersøgelser og fører retssager for det offentlige og selskaber. Vi har bl.a. kompetence inden for disse retsområder:

 • Aktindsigtssager
 • Ansvarsforhold (advokatundersøgelser og -udredninger)
 • Energiretlige forhold
 • Etablering samt organisering af offentlige virksomheder
 • Fonde og selvejende institutioner
 • Habilitetsspørgsmål
 • Kommunale aktieselskaber
 • Kommunale fællesskaber
 • Kommunalretlig hjemmel efter kommunalfuldmagten eller sektorlovgivning
 • Miljø- og naturbeskyttelse samt planlægning
 • OPP/OPS-projekter
 • Offentlige myndigheders og virksomheders erstatningsansvar
 • Offentlige myndigheders økonomi og låntagning
 • Offentligretlige særregulering, lige fra regler om VEU-godtgørelse på uddannelsesområdet til reglerne i sundhedsloven
 • Privat inddrivelse for forsyningsvirksomheder
 • Socialret
 • Reglerne for offentlige virksomheder

Står du med et problem midt i det juridiske krydsfelt?

Du er altid velkommen til at kontakte os. Du vil møde en advokat, som vil gøre sit ypperste for at hjælpe dig. Vores specialiserede advokater hjælper dig gerne inden for deres retsområde, også selvom du blot har brug for, at vi vurderer din sag.