Rekonstruktion

Fra 1. april 2011 overgik reglerne om betalingsstandsning til reglerne om rekonstruktion.

Hvad er rekonstruktion af virksomhed?

Ved rekonstruktion forstås at virksomheden midlertidigt standser betaling af sin eksisterende gæld, hvorved en udpeget rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand, sammen med virksomhedens ledelse, laver en plan for hvorledes virksomheden om muligt kan rekonstrueres.

Dette kan være i form af en afdragsordning (moratorium), en hel eller delvis akkordering af gælden, en virksomhedsoverdragelse og/eller i sidste instans konkurs.

Formålet er at gennemarbejde mulighederne for at redde virksomheden eller dele heraf.

Det er i sidste instans kreditorerne der ved afstemning afgør om virksomheden kan rekonstrueres.

Rekonstruktioner kan både begæres af en kreditor og af virksomheden selv.

Indledning af rekonstruktion uden skyldnerens samtykke er betinget af at der stilles en sikkerhed på kr. 30.000 for omkostningerne forbundet med rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands arbejde.

Desuden skal der pr. 1. juni 2017 samtidig stilles kr. 40.000 i sikkerhedsstillelse for den eventuelle efterfølgende konkursbehandling.

Lad os hjælpe dig

Vores team af erfarne insolvensadvokater kan rådgive om mulighederne for rekonstruktionsbehandling, agere rekonstruktør, samt rådgiver om frivillige gældsordninger udenom rekonstruktionsreglerne.