Rekonstruktion

Hvad er rekonstruktion af en virksomhed?

Ved rekonstruktion forstås at virksomheden midlertidigt standser betaling af sin eksisterende gæld, hvorved en udpeget rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand sammen med virksomhedens ledelse laver en plan for, hvorledes virksomheden om muligt kan rekonstrueres. Formålet med en rekonstruktion er at redde din virksomhed fra en konkurs ved at gøre din virksomhed solvent igen. Dette gøres ved at udskille levedygtige dele af din virksomhed til videre drift. En rekonstruktion kan f.eks. ske i form af en afdragsordning (moratorium), en hel eller delvis akkordering af gælden, en virksomhedsoverdragelse og/eller i sidste instans konkurs.

Rekonstruktionsbegæring

Rekonstruktioner kan både begæres af en kreditor og af virksomheden selv. I praksis sker dette ved, at du anmoder skifteretten om at tage virksomheden under rekonstruktion. Rekonstruktionsbegæringen skal sendes til skifteretten i den retskreds, som selskabet tilhører. Begæringen skal indeholde visse formelle oplysninger, bl.a. skyldners fulde navn, adresse og CVR-nummer. Endvidere skal du angive, hvorfor du ønsker, at selskabet skal rekonstrueres. Indledning af rekonstruktion uden skyldnerens samtykke er betinget af, at der stilles en sikkerhed på 30.000 kr. for omkostningerne forbundet med rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands arbejde.

Behandlingen i skifteretten

Når skifteretten indleder en rekonstruktion, vil skifteretten beskikke en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand. Disse personer skal hjælpe selskabet, så selskabets økonomi kan blive sund igen. Skifteretten fastsætter herefter et tidspunkt for et planmøde med kreditorerne, og indrykker en annonce i Statstidende, hvor kreditorerne opfodres til at anmelde deres krav på det kommende planmøde. Hvis planen ikke vedtages, vil skifteretten indlede en konkursbehandling. Hvis planen vedtages af kreditorerne, skal rekonstruktøren inden for 6 måneder lave et egentligt rekonstruktionsforslag.

Hvis dette rekonstruktionsforslag ikke stadfæstes i skifteretten eller hvis flertallet af kreditorerne ikke stemmer for, vil der i stedet blive indledt en konkursbehandling. Hvis forslaget derimod vedtages, så får forslaget retsvirkning og er gældende.

Lad os hjælpe dig

Vores team af erfarne insolvensadvokater kan rådgive om mulighederne for rekonstruktionsbehandling, agere rekonstruktør, samt rådgive om frivillige gældsordninger udenom rekonstruktionsreglerne.

advokat til bolighandler boligadvokat aarhus horsens fredericia bobestyrere konkursboer
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!