Lønmodtagerkrav

Er du lønmodtager kan der være særlig god grund til at være opmærksom, hvis du ikke får din løn til tiden.

Dels er der alene omkostningen til retsafgiften kr. 750, idet lønmodtagere er fritaget fra at stille sikkerhedsstillelse overfor skifteretten.

Desuden har du som lønmodtager som udgangspunkt fortrinsstilling til dækning af dit løn- og lønaccessoriske krav i konkursboet i indtil 6 måneder forud for konkursdatoen.

Denne fortrinsstilling bevares dog alene, hvis du forfølger dit krav på betaling, og således ikke undlader at retsforfølge dit krav i tide.

Når konkursdekret er afsagt, kan du anmelde kravet hos lønmodtagernes Garantifond, hvorved du indenfor forholdsvis kort tid, vil kunne få dit manglende lønkrav udbetalt.

Vi har et team af advokater der har omfattende erfaring som kurator, og som derfor kan rådgive om fordele og ulemper ved konkursbehandling.

Vi er medlem af danske insolvensadvokater.
Vi yder også gældsrådgivning – til vurdering af mulighederne for rekonstruktion tidligere kaldet betalingsstandsning, frivillige gældsordninger, f.eks. frivillig akkord eller afdragsordning, eller egenkonkursbegæring.