Konkurskarantæne

Hvad er konkurskarantæne?

Hvis du bliver pålagt konkurskarantæne, betyder det, at du har forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse.

Det er kurator, der kan tage initiativet til at indlede en konkurskarantænesag. En kurator er en advokat, der varetager kreditorernes interesser. Kreditorer er de personer eller de virksomheder, som en privat person eller en virksomhed skylder penge til.

Du kan blive pålagt konkurskarantæne, hvis du på grund af uforsvarlig forretningsførelse vurderes ikke at være egnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Formålet med indførelsen af konkurskarantæne var at stoppe såkaldt ”konkursrytteri” og undgå at ledende personer i en virksomhed laver samme fejl igen.

Lad os se nærmere på karantænen

Konkurskarantæne er en bestemmelse, der er indført for at beskytte samfundet og investorerne mod gentagne økonomiske fiaskoer. Karantænen er en periode, hvor en person, der har gennemgået en konkurs, er begrænset i deres evne til at agere som en direktør eller ejer af et firma. Konkurskarantænen har til formål at hindre en person i at gøre de samme økonomiske fejl, der førte til konkursen, igen.

Hvis du har været medlem af ledelsen i en virksomhed, og virksomheden er gået konkurs, kan du blive pålagt en konkurskarantæne.

Det betyder, at du som medlem af ledelsen i en virksomhed, får forbud mod at deltage i ledelsen af de typer af virksomheder, hvor du ikke hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser. Dette kan eksempelvis være aktieselskaber og anpartsselskaber.

Kurator vurderer, om der er grundlag for at starte en sag.

Hvor lang tid er man i konkurskarantæne?

En konkurskarantæne vil typisk blive pålagt i en periode på 3 år.

Når karantænen er slut, kan du ansøge om at få dine rettigheder til at agere som en direktør eller ejer af et firma genindført.

Hvad kan medføre konkurskarantæne?

Det er som nævnt herover en vurdering af, om man på grund af grov uforsvarlig forretningsførelse vurderes at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

De typiske forhold, der kan medføre konkurskarantæne er

  • Manglende overholdelse af bogføringsloven
  • Manglende rettidig indberetning og indbetaling af moms, A-Skat og AM-bidrag
  • Drift af selskabet efter håbløshedstidspunktet
  • Ulovlige aktionærlån, herunder sammenblanding af selskabets økonomi med din privatøkonomi
  • Forsøg på kreditorunddragelse
  • Udøvelse af momspligtig virksomhed uden at være momsregistreret
  • Manglende samarbejde med kurator om sagens oplysning

Normalt skal flere af ovennævnte forhold være til stede, før konkurskarantæne bliver aktuelt, ligesom det typisk også er en betingelse, at virksomheden efterlader sig en betydelige gæld til en eller flere kreditorer.

Almindelig forretningsudygtighed kan som udgangspunkt ikke i sig selv betegnes som grov uforsvarlig forretningsførelse og fører derfor ikke til konkurskarantæne.

Konkurskarantæneregistret

Hvis du bliver pålagt konkurskarantæne, bliver det registreret i konkurskarantæneregistret. Det er et register i erhvervsstyrelsen. Det er ikke et offentligt register. Skifteretten kan videregive oplysninger herom til en kurator, når dette skønnes nødvendigt. Det er derfor kun offentlige myndigheder så som politiet, SKAT eller selvfølgelig erhvervsstyrelsen, der har adgang til dette register.

Hvis konkurskarantænen overtrædes?

Hvis du overtræder din konkurskarantæne, kan Skifteretten pålægge dig en ny karantæne. Skifteretten kan vælge at udvide karantænen til en konkurskarantæne med skærpede vilkår. Dette indebærer, at man får forbud mod alle former for erhvervsvirksomheder, også de personligt ejede selskaber og interessentskaber.

Hvis man overskrider konkurskarantænen, kan Skifteretten også beslutte at man skal hæfte for den del af gælden, der ikke dækkes af konkursmassen ved en virksomheds konkurs, hvis fristdagen er inden for konkurskarantænens udløb.

Derudover kan overtrædelse af konkurskarantænen blive straffet med bøde eller fængsel i op til 6 måneder efter straffeloven § 131.

Konkurskarantæne – Hvad så nu?

Hvis du står i en situation, hvor kurator har vurderet, at der skal indledes en konkurskarantænesag mod dig, er der mange ting, du skal forholde dig til.

Som noget af det første vil skifteretten bede dig indlevere et svarskrift, der et ”modsvar” til kurators processkrift om konkurskarantæne.

I svarskriftet skal du bl.a. nedlægge påstand om frifindelse og fremlægge de bilag, der efter din opfattelse har relevans for skifterettens vurdering af sagen. Du skal også tage stilling til, om du ønsker sagen behandlet på skriftligt grundlag, eller om du mener, at der skal afholdes et møde i skifteretten. Hvis sagen skal afgøres på baggrund af et møde i skifteretten, er der måske også relevante vidner, du mener skal indkaldes og afhøres ifm. mødet.

Konsekvenserne ved at blive pålagt konkurskarantæne kan være store, og det er derfor vigtigt, at du har helt styr på, hvilke omstændigheder og forhold, der taler for en frifindelse, og derfor skal fremhæves under sagen.

Du har ret til at få beskikket en advokat til at bistå dig med sagen, og du kan som udgangspunkt vælge lige dén advokat, du ønsker. Advokatens salær bliver i første omgang betalt af statskassen, og du skal kun betale beløbet tilbage, hvis du bliver pålagt konkurskarantæne.

Kontakt os i dag

Her hos Advokatgruppen har vi flere advokater, der har erfaring med førelse af sager om konkurskarantæne. Vi hjælper dig gerne i forbindelse med din karantæne.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende snak. Kontakt os via kontaktformularen på siden her eller ring 70 10 13 30.

Vil du vide mere om konkurs og rekonstruktion, kan du læse mere her.

Har du brug for hjælp til at lukke dit selskab i forbindelse med konkurs, så se mere her. 

Cecilie Hjorth advokatfuldmægtig Århus erhvervsret advokat Århus
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!