Konkurskarantæne

Hvis du bliver pålagt konkurskarantæne, betyder det, at du har forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse.

Det er kurator, der kan tage initiativet til at indlede en konkurskarantænesag.

Du kan blive pålagt konkurskarantæne, hvis du på grund af uforsvarlig forretningsførelse vurderes ikke at være egnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Formålet med indførelsen af konkurskarantæne var at stoppe såkaldt ”konkursrytteri”.

Hvad er konkurskarantæne?

Hvis du har været medlem af ledelsen i en virksomhed, og virksomheden er gået konkurs, kan du blive pålagt en konkurskarantæne.

Det betyder, at du får forbud mod at deltage i ledelsen af de typer af virksomheder, hvor du ikke hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser, eksempelvis aktieselskaber og anpartsselskaber.

Kurator vurderer, om der er grundlag for at starte en sag.

Hvor lang tid er man i konkurskarantæne?

En konkurskarantæne vil typisk blive pålagt for en periode på 3 år.

Hvad kan medføre konkurskarantæne?

Det er som ovenfor nævnt en vurdering af, om man på grund af grov uforsvarlig forretningsførelse vurderes at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

De typiske forhold, der kan medføre konkurskarantæne er

  • Manglende overholdelse af bogføringsloven
  • Manglende rettidig indberetning og indbetaling af moms, A-Skat og AM-bidrag
  • Drift af selskabet efter håbløshedstidspunktet
  • Ulovlige aktionærlån, herunder sammenblanding af selskabets økonomi med din privatøkonomi
  • Forsøg på kreditorunddragelse
  • Udøvelse af momspligtig virksomhed uden at være momsregistreret
  • Manglende samarbejde med kurator om sagens oplysning

Normalt skal flere af ovennævnte forhold være til stede, før et pålæg af konkurskarantæne bliver aktuelt, ligesom det typisk også er en betingelse, at virksomheden efterlader sig en betydelige gæld til en eller flere kreditorer.

Almindelig forretningsudygtighed kan som udgangspunkt ikke i sig selv betegnes som grov uforsvarlig forretningsførelse og fører derfor ikke til konkurskarantæne.

Konkurskarantæneregistret

Hvis du bliver pålagt konkurskarantæne, bliver det registreret i konkurskarantæneregistret. Det er et register i erhvervsstyrelsen. Det er ikke et offentligt register. Skifteretten kan videregive oplysninger herom til en kurator, når dette skønnes nødvendigt.

Hvis konkurskarantænen overtrædes?

Hvis du overtræder din konkurskarantæne, kan Skifteretten pålægge dig en ny karantæne. Skifteretten kan vælge at udvide karantænen til en konkurskarantæne med skærpede vilkår. Dette indebærer, at man får forbud mod alle former for erhvervsvirksomheder, også de personligt ejede selskaber og interessentskaber.

Hvis man overskrider konkurskarantænen, kan Skifteretten også beslutte at man skal hæfte for den del af gælden, der ikke af dækkes af konkursmassen ved en virksomheds konkurs, hvis fristdagen er inden for konkurskarantænens udløb.

Derudover kan overtrædelse af konkurskarantænen blive straffet med bøde eller fængsel i op til 6 måneder efter straffeloven § 131.

Har du brug for rådgivning af en erfaren advokat?

Advokatgruppen står klar til at hjælpe dig. Vi er specialister i konkurs og konkurskarantæne.

Hvis der er blevet indledt en sag om konkurskarantæne imod dig, har du ret til at få beskikket en advokat til at hjælpe dig med sagen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende snak. Kontakt os via kontaktformularen eller ring 70 10 13 30.