Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Hvis du bliver pålagt konkurskarantæne, betyder det, at du har forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse.

Det er kurator, der kan tage initiativet til at indlede en konkurskarantænesag.

Du kan blive pålagt konkurskarantæne, hvis du på grund af uforsvarlig forretningsførelse vurderes til være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Formålet med indførelsen af konkurskarantæne var i sin tid at stoppe såkaldt ”konkursrytteri”.

Hvad er konkurskarantæne?

Hvis du har været medlem af ledelsen i en virksomhed, og virksomheden er gået konkurs, kan du blive pålagt en konkurskarantæne.

En konkurskarantæne betyder, at du får forbud mod at deltage i ledelsen af de typer af virksomheder, hvor du ikke hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser, eksempelvis aktieselskaber og anpartsselskaber.

Kurator vurderer, om der er grundlag for at starte en sag om konkurskarantæne.

Hvor lang tid er man i konkurskarantæne?

En konkurskarantæne vil typisk blive pålagt for en periode på op til 3 år.

Hvad kan medføre konkurskarantæne?

Det er som ovenfor nævnt en vurdering af, om du på grund af grov uforsvarlig forretningsførelse vurderes at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

De typiske forhold, der kan medføre konkurskarantæne er:

  • Manglende overholdelse af bogføringsloven
  • Manglende rettidig indberetning og indbetaling af moms, A-skat og AM-bidrag
  • Drift af selskabet efter håbløshedstidspunktet
  • Ulovlige aktionærlån, herunder sammenblanding af selskabets økonomi med din privatøkonomi
  • Forsøg på kreditorunddragelse
  • Udøvelse af momspligtig virksomhed uden at være momsregistreret
  • Manglende samarbejde med kurator om sagens oplysning

Normalt skal flere af ovennævnte forhold være til stede, før et pålæg af konkurskarantæne bliver aktuelt, ligesom det typisk også er en betingelse, at virksomheden efterlader sig en betydelige gæld til en eller flere kreditorer.

Almindelig forretningsudygtighed kan som udgangspunkt ikke i sig selv betegnes som grov uforsvarlig forretningsførelse og fører derfor ikke til konkurskarantæne.

Konkurskarantæneregistret

Hvis du bliver pålagt konkurskarantæne, bliver det registreret i konkurskarantæneregistret, som er et register hos Erhvervsstyrelsen. Det er ikke et offentligt register. Skifteretten kan videregive oplysninger herom til en kurator, når dette skønnes nødvendigt.

Hvis konkurskarantænen overtrædes?

Hvis du overtræder din konkurskarantæne, kan skifteretten pålægge dig en ny karantæne. Skifteretten kan vælge at udvide konkurskarantænen til en konkurskarantæne med skærpede vilkår. Dette indebærer, at du får forbud mod at deltage i alle former for erhvervsvirksomheder, også de personligt ejede selskaber og interessentskaber.

Hvis du overskrider konkurskarantænen, kan skifteretten også beslutte at du skal hæfte for den del af gælden, der ikke dækkes af konkursmassen ved en virksomheds konkurs, hvis fristdagen er inden for konkurskarantænens udløb.

Derudover kan overtrædelse af konkurskarantænen blive straffet med bøde eller fængsel i op til 6 måneder efter straffeloven §131.

Har du brug for rådgivning af en erfaren advokat?

Hvis du står i en situation, hvor kurator har vurderet, at der skal indledes en konkurskarantænesag mod dig, er der mange ting, du skal forholde dig til.

Som noget af det første vil skifteretten bede dig indlevere et svarskrift, der et ”modsvar” til kurators processkrift om konkurskarantæne.

I svarskriftet skal du bl.a. nedlægge påstand om frifindelse og fremlægge de bilag, der efter din opfattelse har relevans for skifterettens vurdering af sagen. Du skal også tage stilling til, om du ønsker sagen behandlet på skriftligt grundlag, eller om du mener, at der skal afholdes et møde i skifteretten. Hvis sagen skal afgøres på baggrund af et møde i skifteretten, er der måske også relevante vidner, du mener skal indkaldes og afhøres ifm. mødet.

Konsekvenserne ved at blive pålagt konkurskarantæne kan være store, og det er derfor vigtigt, at du har helt styr på, hvilke omstændigheder og forhold, der taler for en frifindelse, og derfor skal fremhæves under sagen.

Du har ret til at få beskikket en advokat til at bistå dig med sagen, og du kan som udgangspunkt vælge netop dén advokat, du ønsker. Advokatens salær bliver i første omgang betalt af statskassen, og du skal kun betale beløbet tilbage, hvis du bliver pålagt konkurskarantæne.

I Advokatgruppen har vi flere advokater, der har erfaring med førelse af sager om konkurskarantæne.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende snak. Kontakt os via kontaktformularen eller ring 70 10 13 30.

Vil du vide mere om konkurs og rekonstruktion, kan du læse mere her.

Har du brug for hjælp til at lukke dit selskab i forbindelse med konkurs, så se mere her. 

Cecilie Hjorth advokatfuldmægtig Århus erhvervsret advokat Århus
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!