Varemærker

En guide til immateriel ejendomsret

Hvad er et varemærke?

Et varemærke efter dansk ret er et juridisk begreb, der beskytter et bestemt tegn, logo, navn eller slogan, som bruges til at identificere og adskille varer eller tjenester fra andre virksomheder på markedet. Varemærket tilhører den virksomhed, der har registreret det, og giver ejeren eksklusive rettigheder til at bruge og beskytte varemærket mod andres uautoriserede brug.

En virksomhed kan have flere varemærker, der dækker forskellige produkter eller tjenester. Det er vigtigt for virksomheder at beskytte deres varemærker, da det giver dem mulighed for at skabe en genkendelig identitet og differentiere sig fra konkurrenterne på markedet.

Registrering

For at opnå beskyttelse af et varemærke i Danmark skal det registreres hos Patent- og Varemærkestyrelsen. For at kunne få registreret sit varemærke, skal det være unikt og overholde varemærkelovens kriterier.

Husk at få undersøgt, om dit ønskede varemærke er ledigt og i overensstemmelse med loven, inden du søger om registrering. Du er velkommen til at kontakte os hos Advokatgruppen i forbindelse med din næste varemærkeregistrering.

10 års varighed

Når først dit varemærke er registreret, har du 10 års beskyttelse. Derefter kan du ansøge om forlængelse for 10 år ad gangen. Bliver din ansøgning om forlængelse ikke godkendt, eller vælger du ikke at forlænge dine varemærkerettigheder, ophører disse automatisk.

Fordele ved varemærkeregistrering

Ved at investere i varemærkeregistrering kan danske virksomheder beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder og skabe et stærkt brand. Det kan være en værdifuld investering, der bidrager til virksomhedens succes på markedet.

Nogle klare fordele ved varemærkebeskyttelse er:

  1. Eksklusive rettigheder: Ved at registrere et varemærke får virksomheden eksklusive rettigheder til at bruge og beskytte varemærket. Dette betyder, at ingen andre virksomheder kan bruge det samme eller et lignende varemærke til at markedsføre deres produkter eller tjenester.
  2. Genkendelighed og differentiering: Varemærkeregistrering hjælper virksomheder med at skabe en genkendelig identitet og differentiere sig fra konkurrenterne på markedet. Et stærkt varemærke kan hjælpe med at opbygge brandloyalitet og tiltrække kunder.
  3. Øget værdi: Et registreret varemærke kan øge virksomhedens værdi og omdømme. Det kan gøre virksomheden mere attraktiv for investorer, partnere og potentielle købere.
  4. Juridisk beskyttelse: Med et registreret varemærke har virksomheden juridisk rettighed over varemærket, hvorfor de kan forfølge og beskytte varemærket mod uautoriseret brug. Hvis en anden virksomhed forsøger at bruge det samme eller et lignende varemærke, kan den registrerede ejer tage retlige skridt for at stoppe brugen og kræve erstatning.

Processen med varemærkeregistrering kan være kompleks, og det anbefales at søge professionel rådgivning for at sikre korrekt håndtering af ansøgningen og opnåelse af registrering. Det er vigtigt at gennemføre en varemærkeundersøgelse for at sikre, at det ønskede varemærke ikke er allerede er i brug af en anden virksomhed.

Hindringer

Hindringer for varemærkeregistrering kan opdeles i relative og absolutte hindringer.

Relative hindringer

Relative hindringer er betingelser, der gør det svært at registrere et varemærke, fordi det tidligere har været brugt af en anden virksomhed, eller minder meget om et eksisterende varemærke.

Det er i disse tilfælde som udgangspunkt hverken umuligt eller ulovligt at søge om registrering, men kan være grundlag for fremtidige konflikter med andre (ofte konkurrerende) virksomheder.

Absolutte hindringer

Absolutte hindringer er betingelser, der gør det umuligt at registrere et varemærke, uanset om det allerede er i brug af en anden virksomhed eller ej.

De absolutte hindringer er bestemt i varemærkelovens §§ 13 og 14.

Er det f.eks. vildledende ift. varen eller ydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse, eller som strider mod ‘den offentlige orden eller sædelighed’, er registrering udelukket. Strider varemærket mod internationale aftaler, som Danmark tager part i, vil disse også være fore forhindrede i registrering.

Det er dog særligt manglen på særpræg ved et varemærke, der kan volde problemer i praksis.

Vægt på særpræg

Særpræg betyder, at varemærket skal være karakteristisk og unikt nok til at kunne skelnes fra andre virksomheders varemærker på markedet.

Varemærket skal have funktions af et kendetegn (distinktivt), det må ikke blot være beskrivende af varens egenskab eller lignende (deskriptivt) og må heller ikke være en almindelig betegnelse brugt i daglig tale om produkttypen.

Formålet med kravet om særpræg er at sikre, at varemærket er i stand til at identificere en bestemt virksomhed og differentiere sig fra konkurrenterne. Dette er vigtigt for at opbygge en genkendelig identitet og brandloyalitet blandt virksomhedens kunder.

Vareklasser

Vareklasser er en systematisk opdeling af varer og tjenesteydelser, som bruges i forbindelse med varemærkeregistrering. Vareklasserne er fastlagt af Nice-aftalen, som er en international aftale om klassifikation af varer og tjenesteydelser til brug for registrering af varemærker.

Der er i alt 45 vareklasser, som dækker forskellige kategorier af varer og tjenesteydelser. Formålet med vareklasserne er at skabe en struktureret og ensartet måde at registrere varemærker på, så det er nemt at finde og sammenligne lignende varemærker.

Ved ansøgning om varemærkeregistrering skal man angive, hvilken vareklasse ens varemærke tilhører. Hvis man ønsker at registrere sit varemærke inden for flere forskellige vareklasser, skal der indgives separate ansøgninger og gebyrer for hver vareklasse. Man kan maksimalt søge beskyttelse i 3 klasser pr. varemærke.

IPR-mappe

IPR er en forkortelse for “Intellectual Property Rights” eller på dansk “intellektuelle ejendomsrettigheder-mappe”. IPR-mappen udgør en samling af dokumenter og oplysninger, der er relateret til en virksomheds intellektuelle rettigheder, såsom varemærker, patenter, ophavsrettigheder og designbeskyttelse.

Denne mappe fungerer som en central opbevaringsplads for alle de juridiske dokumenter, registreringer, licensaftaler og anden relevant information om virksomhedens intellektuelle rettigheder.

Ved at have en samling på den juridiske dokumentation, kan virksomhedens immaterialret beskyttes samt blive korrekt organiseret og opdateret. Ønsker virksomheden at håndhæve sine rettigheder over for tredjeparter eller undgå at krænke en anden virksomhed, er det her man kan finde dokumentation.

Degenerering

Degenerering af et varemærke sker, når et varemærke mister sin oprindelige evne til at fungere som en indikator for en bestemt virksomhed eller produkt. Dette kan ske, hvis varemærket bliver almindeligt anvendt og mister sin unikhed og distinktion.

For at undgå degenerering af et varemærke er det vigtigt at opretholde og beskytte varemærkets unikhed og association med virksomheden. Dette kan gøres ved at håndhæve varemærkerettighederne og sikre, at varemærket ikke bruges på en måde, der skader virksomhedens omdømme.

Hvis et varemærke degenererer, kan det miste sin retslige beskyttelse og blive betragtet som en generisk betegnelse, der kan anvendes af enhver virksomhed inden for en bestemt branche. Dette kan være skadeligt for virksomhedens konkurrenceevne og brandværdi.

For at forebygge degenerering, kan symbolet ® benyttes i direkte forbindelse med dit registrerede varemærke, for på den måde tydeligt at markere dine rettigheder.

Varemærkeregistrering i EU og Norge

Hvis din virksomhed opererer internationalt, er det en god idé at søge varemærkebeskyttelse i EU. Hos Advokatgruppen kan hjælpe dig med alle de praktiske aspekter ved en ansøgning om international varemærkeregistrering.

Vores advokat, Dan Dahl Rahimian, er både dansk og norsk advokat, hvilket betyder, at vi også kan tilbyde kompetent rådgivning om immaterialret i Norge. Vi kan guide dig gennem processen med at sikre dine varemærkerettigheder i Norge og sikre, at din virksomheds intellektuelle ejendomsrettigheder er beskyttet på bedste vis.

Kontakt Advokatgruppen

Hvis du har brug for professionel rådgivning og hjælp til at beskytte dine intellektuelle ejendomsrettigheder, er du velkommen til at kontakte Advokatgruppen.

Vores erfarne advokater specialiserer sig inden for immaterialret og kan bistå dig i alle aspekter af IPR, herunder varemærker, patenter, ophavsrettigheder og designbeskyttelse. Vi står altid klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at træffe de bedst mulige juridiske beslutninger for din virksomhed.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller ved at udfylde vores kontaktformular – første samtale er gratis!

 

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!