Varemærker

Bliv klogere på hvordan du beskytter dit varemærke

Når du tænder din iPhone for, at skifte musik på Spotify eller starter Netflix-appen for at se et nyt afsnit Suits, så møder du flere forskellige varemærker uden at tænke nærmere over det. I dag er det ikke længere en mulighed at begå sig i dagligdagen, uden at du møder forskellige disse mærker.

iPhone, Spotify og Netflix har alle tre varemærker, som du som forbruger tydeligt kan forbinde deres produkter til, og derfor kan det i dag være alt afgørende, at man, som virksomhed, har styr på sine varemærkerettigheder. Det kan nemlig få katastrofale konsekvenser, hvis din virksomheds kendetegn bliver kopieret!

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er det særlige kendetegn, som en forbruger forbinder med dine varer og ydelser. F.eks. er du som forbruger ikke i tvivl, når du ser et æble, hvor der er taget en bid af æblet. Et varemærke kan dog også være dit firmas navn og slogan. I dag er det også muligt at have en lyd, en farve eller en særlig duft som sit mærke.

Vælger du at bruge et varemærke, når du skal markedsføre din virksomhed, vil det være til din egen fordel, da den rette varemærkestrategi kan øge din virksomheds værdi! Dit mærke vil nemlig skabe en identitet og genkendelighed til dit mærke blandt forbrugerne. Ligeledes vil dit varemærke gøre, at forbrugerne kan adskille dig fra dine konkurrenter. Ydermere vil mærket også give forbrugerne information om, hvor ydelsen eller produktet kommer fra.

Hvordan beskyttes et varemærke?

Ved at have et varemærke, opnår du en beskyttelse på den ting, form, lyd eller duft m.m., som en forbruger skal associere dig og din virksomhed med. Du bør dog være opmærksom på, at et varemærke ikke beskytter din kundekreds! Dine konkurrenter må stadigvæk godt tilegne sig kundekredsen, hvis de blot udbyder bedre og billigere varer. Dette skal dog ske under respekt for de konkurrenceretlige normer og deres forskrivelser om anvendelse af loyale midler.

Særpræg

For at kunne registrere et varemærke skal mærket have et særpræg. Det er en grundbetingelse for at kunne opnå beskyttelsen, og kravet fremgår underforstået af ordlyden i Varemærkelovens § 1 og 2. Ydermere skal du tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder, herunder opfattelsen af mærket hos en ”almindelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, af de pågældende varer eller tjenesteydelser…”. Er dit produkt eller ydelse særlig luksuriøs eller specialiseret? Så vil vurderingen selvfølgelig blive rettet mod den relevante kundekreds’ reaktion.

Ligeledes skal dit varemærkes særpræg have en vis form for særegenhed for at kunne fungere som sådant. Du må dermed ikke bruge almindelige ord og almindelige symboler, grundformer, teknisk betingede former o. lign. Dette skyldes, at man ikke ønsker, at erhvervsdrivende skal opnå monopoler gennem deres varemærker og derved formindske konkurrencen på markedet. Ligeledes ønsker man ikke at stille forbrugerne værre samt konkurrenter urimeligt ringe.

Hvordan erhverver du et varemærke i Danmark?

Efter de danske regler, så har du fire forskellige muligheder, når du vil erhverve dig et varemærke i Danmark. Mulighederne, når du vil erhverve et, er følgende:

  • Ved registrering hos den danske Patent- og Varemærkestyrelse, som vil give dig dansk registrering.
  • Ved ibrugtagning her i landet.
  • Ved registrering hos EU’s Harmoniseringskontor EUIPO som vil give dig EU-registrering.
  • Ved registrering gennem Madrid-protokollen via WIPO – dette kræver dog, at du allerede har et registeret det.

Særligt ved registrering hos den danske Patent- og Varemærkestyrelse

Vælger du at registrere et varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen gennem en varemærkeansøgning, så skal du være opmærksom på, at du skal opfylde tre krav, som er oplistet herunder:

  • Dit varemærke skal have særpræg, og dermed kan dit varemærke ikke blot være af beskrivende art.
  • Dit varemærke må ikke vildlede forbrugerne eller være i strid med dansk lovgivning.
  • Dit varemærke må ikke indeholde officielle statskendetegn.

Ydermere bør du undersøge om dit ønskede mærke er tilgængeligt. Der er nemlig allerede mange registrerede varemærker i Danmark.

Særligt ved ibrugtagning i Danmark

Hvis du vælger at gå denne vej, og opnå dit varemærke gennem ibrugtagning, så skal du være særlig opmærksom på de udfordringer, der er i forbindelse til dette.  Når du vælger ibrugtagning, så skal du kunne dokumentere dit brug af varemærket samt den geografiske udbredelse af mærket. Hertil bør du være opmærksom på, at varemærket, efter Varemærkeloven i november 2018, skal være mere end blot lokalt afgrænset, for at man kan stifte et varemærke ved at tage det i brug.

Lad vores eksperter i immaterielret rådgive dig

Står du og er usikker på, hvordan alt det her  hænger sammen, og hvilken vej du skal vælge? Så lad Advokatgruppens eksperter hjælpe dig! Vi har advokater i Horsens, Århus og Fredericia, som alle har et stort og dybt kendskab til varemærker samt vigtigheden af disse! For vidste du, at dit varemærke kan være din virksomheds vigtigste aktiv? Kontakt os derfor til en uforpligtende og gratis snak om dit varemærke.

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!