Ny EU SMV-fond til dækning af bl.a. varemærkegebyr

Få mere information om varemærker, og hvordan du nu har mulighed for at få tilskud til at dække din IP-beskyttelse fra SMV-fonden

 

Hvis du opretter et varemærke, er det altid en god ide at sikre sig, at det bliver gjort rigtigt første gang, så du får den rigtige IP-beskyttelse. Derudover er der nu mulighed for at få tilskud fra SMV-fonden til din IP-beskyttelse. Advokatgruppen kan hjælpe dig igennem processen med tilskudsordningen og hjælpe med at ansøgningen bliver udfyldt rigtigt.

Vi kan ved Advokatgruppen hjælpe dig med at ansøge ved SMV-fonden, så du kan få optil 75% af dine gebyrer fra oprettelse af dit europæiske varemærke og design refunderet. SMV-fonden omhandler også eksempelvis varemærke- og designgebyrer uden for EU.

Hvad er SMV-fonden?

Europa-kommissionen har taget et nyt initiativ ved at lancere en ny SMV-fond til dækning af både varemærke- og designgebyr, men også til gebyrer i forbindelse med rettigheder for patent.
SMV-fonden er et initiativ for at styrke små- og mellemstore virksomheders vækst og konkurrenceevne og derudover specifikt hjælpe virksomhederne med at udnytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder, IP-rettigheder. Fonden har et budget på i alt 400 millioner kroner.

Det er Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuelle Ejendomsret, også kalder EUIPO, der skal føre fonden ud i livet.

SMV-fonden startede den 10. januar 2022 og løber indtil den 16. december i 2022. Vi er ved Advokatgruppen klar til at hjælpe dig med at få del i fondens tilskudsordning.

Hvad skal man være opmærksom på?

Du skal som ansøger til SMV-fonden være opmærksom på, at udgangspunktet er, at der ikke kan søges tilskud til allerede afholdte udgifter. Tilskuddet har derfor ikke tilbagevirkende kraft. Det er derfor vigtigt, at virksomheden først afholder udgifterne, når der er bekræftet, at man kan få tilskuddet fra fonden.

Derudover er midlerne i fonden begrænset, og de vil blive uddelt efter først til mølle-princippet.
Derfor kan det anbefales at prioritere ansøgningen, herunder få vores bistand til at få afsendt ansøgningen korrekt og hurtigt.

Hvad dækker SMV-fonden?

Det er flere forskellige aktiviteter, der er omfattet af SMV-fonden. Derudover er det flere forskellige aktiviteter inden for de forskellige typer af rettigheder. Der gives tilskud til blandt andet:

  1. Gebyrer i forbindelse med rettigheder til varemærker og design. Der kan ansøges om 75% refusion af gebyrer til blandt andet undersøgelser, registreringer, offentliggørelse og ansøgninger på EU-, nationalt og regionalt plan. Derudover kan der ansøges om 50% refusion af nogle gebyrer i forbindelse med varemærker og design uden for EU.
  2. Gebyrer i forbindelse med rettigheder til patenter. Der kan ansøges om 50% refusion af gebyrer for eksempelvis indgivelse, søgning, undersøgelse, meddelelse og bekendtgørelse på nationalt plan.

Ansøgningerne skal indgives til EUIPO, og hvis det er en ansøgning om beskyttelse af varemærke og design uden for EU så til WIPO.

Hvem kan ansøge?

Hvis man ønsker at ansøge til SMV-fonden, kan indehaveren af en SMV i EU eller en repræsentant for virksomheden indgive en ansøgning til SMV-fonden.

Hvornår er jeg en SMV?

Det er vigtigt at få fastslået om din virksomhed falder under den kategori, der anses som en SMV. SMV’er er enten:

  1. En mellemstor virksomhed, med under 250 ansatte, en årlig omsætning på 50 mio. EUR eller under, og med en årlig balance på 43 mio. EUR eller under.
  2. En lille virksomhed med under 50 ansatte og en årlig omsætning på 10 mio. EUR eller under. Derudover virksomheden have en årlig balance på 10 mio. EUR eller under.
  3. En mikro virksomhed med under 10 ansatte en årlig omsætning på 2 mio. EUR eller under, og en årlig balance på 2 mio. EUR eller under.

Hvad skal vi bruge i forbindelse med ansøgningen

I forbindelse med ansøgningen skal virksomhedens bankoplysninger og kontoudtog fremlægges, herunder virksomhedens momsattest eller nationale registreringsattest.
Selve ansøgningen foregår i flere trin, hvor der udfyldes virksomhedens oplysninger.

Har du brug for hjælp?

Hos Advokatgruppen er vi eksperter i registrering af varemærker og er klar til at hjælpe dig! Vi har stor indsigt og interesse i immaterielret og vores specialister står klar til at bistå dig med rådgivning inden for alle facetter af immaterielretten. Ring ind for en uforpligtende snak!