EU SMV-fond til dækning af bl.a. varemærkegebyr

Få mere information om, hvordan du igennem SMV-fonden kan søge om tilskud til at dække gebyr i forbindelse med oprettelsen af dit varemærke. 

 

Er noget værd at kopiere, er det også værd at beskytte. Det kan derfor være en god idé at beskytte dit varemærke og design mod fremtidige kopister. Det gælder tilsvarende, hvis din virksomhed kun er i ét land lige nu, men du påtænker at udvide til flere lande. Her kan SMV-fonden muligvis gavne dig.

Du og din virksomhed har mulighed for at få tilskud fra SMV-fonden til beskyttelse af dine immaterielle rettigheder også kendt som din IP (på engelsk immaterial property) eller intellektuelle ejendom.

Få hjælp fra vores team af specialistadvokater i markedsføring- og immaterialret til at ansøge hos SMV-fonden og sørge for at ansøgning samt oplysninger hertil bliver udfyldt og sendt korrekt. Når du ansøger, har du mulighed for at få optil 75% af dine gebyrer refunderet i forbindelse med oprettelsen af dit europæiske varemærke og design. SMV-fonden omhandler også varemærke- og designgebyrer uden for EU.

Hvad er SMV-fonden?

Europa-kommissionen har lanceret en ny SMV-fond til dækning af både varemærke- og designgebyr. Som navnet antyder er denne fond særligt rettet mod de små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Du kan herudover også få dækket dine gebyrer i forbindelse med rettigheder for patent.
SMV-fonden er sat i værk for at styrke små- og mellemstore virksomheders vækst, konkurrenceevne og til at hjælpe virksomhederne med at udnytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder. Fonden har et budget på i alt 400 millioner kr.

Det er Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuelle Ejendomsret, også kalder EUIPO, der fører fonden ud i livet.

SMV-fonden startede den 23. januar 2023 og løber indtil den 8. december i 2023. Du kan læse mere og se de ofte stillede spørgsmål om SMV-fonden her.

Vi står ved Advokatgruppen klar til at hjælpe dig med at få del i fondens tilskudsordning. Udfyld vores kontaktformular eller ring 70 10 13 30 for at få alt den vejledning du behøver. Den første, indledende samtale er altid gratis.

Hvad skal du være opmærksom på?

Du skal som ansøger til SMV-fonden være opmærksom på, at udgangspunktet er, at der ikke kan søges tilskud til allerede afholdte udgifter. Tilskuddet har derfor ikke tilbagevirkende kraft. Det er derfor vigtigt, at virksomheden først afholder udgifterne, når der er bekræftet, at man kan få tilskuddet fra fonden.

Derudover er midlerne i fonden begrænset, og de vil blive uddelt efter et først til mølle-princippet.
Derfor kan det anbefales at prioritere ansøgningen, herunder få vores bistand til at få afsendt ansøgningen korrekt og hurtigt.

Hvad dækker SMV-fonden?

Det er flere forskellige aktiviteter, der er omfattet af SMV-fonden. Der gives blandt andet tilskud til:

  1. Fonden dækker gebyrer i forbindelse med rettigheder til varemærker og design. Der kan ansøges om 75% refusion af gebyrer til blandt andet undersøgelser, registreringer, offentliggørelse og ansøgninger på EU-, nationalt og regionalt plan. Derudover kan der ansøges om 50% refusion af gebyrer i forbindelse med varemærker og design uden for EU.
  2. Fonden dækker gebyrer i forbindelse med rettigheder til patenter. Der kan ansøges om 50% refusion af gebyrer for eksempelvis indgivelse, søgning, undersøgelse, meddelelse og bekendtgørelse på nationalt plan.

Ansøgningerne skal indgives til EUIPO, og hvis det er en ansøgning om beskyttelse af varemærke og design uden for EU, skal ansøgningen gå til WIPO.

Hvem kan ansøge?

Alle indehavere af en SMV i EU kan indgive en ansøgning til SMV-fonden. Både ejere, bemyndigede medarbejdere og repræsentanter kan ansøge om dækning af gebyrerne. En repræsentant for virksomheden bliver af EUIPO defineret som enhver tredjepart. Det betyder at både en fysisk eller juridisk person, som er bemyndiget af SMV’en til at repræsentere den juridisk, kan ansøge om dækning af udgifterne.

Hvornår er jeg en SMV?

Det er vigtigt at få fastslået, om din virksomhed falder under den kategori, der anses som en SMV. Se på tjeklisten herunder om din virksomhed hører til kategorien SMV.

Er din virksomhed…

  1. En mellemstor virksomhed, med under 250 ansatte, en årlig omsætning på 50 mio. EUR eller under, og har en årlig balance på 43 mio. EUR eller under.
  2. En lille virksomhed med under 50 ansatte og en årlig omsætning på 10 mio. EUR eller under. Derudover skal virksomheden have en årlig balance på 10 mio. EUR eller under.
  3. En mikro virksomhed med under 10 ansatte en årlig omsætning på 2 mio. EUR eller under, og en årlig balance på 2 mio. EUR eller under.

Hvilken information skal du have klar i forbindelse med ansøgningen?

I forbindelse med ansøgningen skal virksomhedens bankoplysninger og kontoudtog fremlægges, herunder virksomhedens momsattest eller nationale registreringsattest.
Selve ansøgningen foregår i flere trin, hvor der her udfyldes virksomhedens oplysninger. Det er netop her vi kan rådgive dig og hjælpe dig godt på vej med din ansøgning.

Har du brug for hjælp?

Hos Advokatgruppen er vi eksperter i registrering af varemærker og er klar til at hjælpe dig! Vi har stor indsigt i og erfaring indenfor immaterielret. Vores specialister står klar til at bistå dig med rådgivning inden for alle facetter af immaterielretten og med til at få ansøgt til SMV-fonden. Ring 70 10 13 30 for en uforpligtende snak om din situation eller udfyld kontaktformularen på siden her. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Dan Dahl Rahimian esportsadvokaten esport
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!