Domænenavne

Vi rådgiver om regelsættet for domænenavne

Det er af indlysende årsager vigtigt at have det rigtige domænenavn, og derefter at passe godt på det.

I Danmark har vi en forholdsvist unik regulering af brugen af .dk domænenavne. Det er således ikke altid ”først til mølle” eller at man kan bruge (eller undlade at bruge) sine .dk domænenavne som man har lyst til.

Generelt gælder det nemlig, at man skal overholde reglerne for ”god domænenavnsskik”. Gør man ikke det, kan man miste retten til sit domænenavn. Man må heller ikke registrere et domænenavn, hvis det kun sker for at sælge det til andre.

Hvad ”god domænenavnsskik” nærmere indebærer, er med fuldt overlæg ikke præcist defineret i loven. Det betyder at den nærmer fortolkning heraf sker ved konkrete afgørelser i domæneklagenævnet og ved domstolene.

Vi har mange års erfaring med at føre sager om retten til domænenavne, og har gennem årene hjulpet vores klienter til at få overdraget domænenavne til sig, eller forsvare deres eksisterende domænenavne.

Vi vil også gerne hjælpe dig med at få kontrol over et domænenavn andre uberettiget har registreret, eller med at forsvare dine domænenavne, hvis andre forsøger at overtage dem.