Renter

Din ret til renter

Du har krav på renter, når debitor ikke betaler til tiden. Dette kaldes for morarenter og reglerne herom findes i Renteloven.

Hvornår?

Der er i udgangspunktet to tidspunkter, hvorfra du kan beregne renter.

Er andet ikke aftalt på forhånd, kan du kræve rente fra den forfaldsdato, der er angivet i fakturaen

Er der ikke fastsat en forfaldsdato i fakturaen, skal kunden betale rente fra 30 dage efter den dag, hvor du fremsætter anmodning (påkrav) om betaling.

Hvor meget?

Den årlige morarente er Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8%, medmindre der er grundlag for at opkræve en højere rente, f.eks. i vedtagne salgs- og leveringsbetingelser.

Morarenten ændres en gang hvert halve år – hhv. den 1. januar og den 1. juli.

Du kan se den til enhver tid gældende udlånsrente på www.nationalbanken.dk

Krav med forfald før den 1. marts 2013 forrentes alene med Nationalbankens udlånsrente + 7 %.

Det betyder, at du skal sondre mellem følgende to renteberegninger:

Situation 1:

Krav med forfald før den 1. marts 2013 forrentes med Nationalbankens udlånsrente + 7 %.

Situation 2:

Krav med forfald efter den 1. marts 2013 forrentes med Nationalbankens udlånsrente + 8 %.

Højere rente?

Hvis en højere rente er aftalt vil en erhvervsdrivende kunde i udgangspunktet være bundet af heraf. Dog må renten ikke anses for at være urimelig.

Har du brug for hjælp?

Vi har flere advokater, der er specialister indenfor inkasso. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.