Renter

Hvornår kan du kræve renter?

Hvis der ikke er aftalt en bestemt rente, kan du kræve morarente. En morarente er en rente, som du har krav på, når debitor ikke betaler til tiden. Reglerne for morarenter reguleres i renteloven. Morarenter skal således anses som en kompensation for forsinket betaling.

Der er i udgangspunktet to tidspunkter, hvorfra du kan beregne renter:

  • Er andet ikke aftalt på forhånd, kan du kræve rente fra den forfaldsdato, der er angivet i fakturaen
  • Er der ikke fastsat en forfaldsdato i fakturaen, skal kunden betale rente fra 30 dage efter den dag, hvor du fremsætter anmodning (påkrav) om betaling

Hvor meget?

Beregningen af renternes størrelse afhænger af, hvad der er aftalt. Hvis der ikke foreligger en aftale, så finder beregning af morarente anvendelse.

Morarenten reguleres to gange om året. Den fastsættes til en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente den 1. januar og den 1. juli det pågældende år + et tillæg.  Du kan se den til enhver tid gældende udlånsrente på www.nationalbanken.dk.

Før den 1. marts 2013 var morarenten med et tillæg på 7%. Efter den 1. marts 2013 udgør morarenten med et tillæg 8%. Det vil sige, at den nye morarente kun gælder for krav, som forfalder efter den 1. marts 2013. Krav med forfald før den 1. marts 2013 forrentes alene med Nationalbankens udlånsrente + 7 %.

Højere rente?

Hvis en højere rente er aftalt, vil en erhvervsdrivende kunde i udgangspunktet være bundet af heraf. Dog må renten ikke anses for at være urimelig. Bemærk at du derfor ikke kan aftale en højere rente end morarenten, hvis din skyldner er forbruger.

Har du brug for hjælp?

Vi har flere advokater, der er specialister indenfor inkasso. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Kontrakt os gratis på 70 10 13 30.

Johan Johnsen advokat boligadvokat husadvokat huskøb boligrådgivning Århus
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!