Omkostninger til inkasso

Der er flere former for omkostninger forbundet med inkassosager, uanset om disse behandles indenretligt eller udenretligt. Læs om forskellen mellem disse nedenfor.

Hvad er inkassosalær?

Debitor kan kræves at dække nogle omkostninger i forbindelse med en inkassosag, nemlig inkassosalær. Beløbet opgøres på baggrund af størrelsen på kravet.

Det skal dog være rimeligt at pålægge debitor disse ekstra omkostninger, og derfor gælder der ved krav på under 50.000 kr., at disse i stedet behandles via småsags processen end i Civilretten.

Der sondres mellem indenretligt og udenretligt inkassosalær.

Som ovenfornævnt fastsættes inkassosalæret efter kravets størrelse. Hvis sagen skal viderebehandles ved Retten, bliver inkassosalæret beregnet efter de af Justitsministeriet fastsatte salærtakster. Du kan se Rettens vejledende salærtakster lige her.

Hvad er udenretlig inkasso?

Udenretlig inkasso er inddrivelse af gæld uden indblanding af Retten, fx gennem advokat eller fremsendelse af rykkerskrivelser.

Hvad er indenretlig inkasso?

Indenretlig inkasso er den situation, hvor det ikke er lykkedes at inddrive gælden hos debitor selv, og hvor det derfor er nødvendigt at sende sagen i Retten, fx inkassostævning eller betalingspåkrav.

Fogedretten fastsætter de tilkendte inkassoomkostninger, der forhøjes på skyldners gæld.

Retsafgift

Hvis sagen skal under retslig behandling, skal der betales retsafgift. Retsafgiften består af et grundgebyr og et fogedgebyr. Dette betales i forbindelse med indlevering af betalingspåkravet til Retten. Retsafgiften vil blive lagt til debitors samlede skyldige beløb.

Såfremt beløbet udgør mere end 50.000 kr., bliver der pålagt yderligere 1,2% af hovedstolen.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål angående inkasso, eller har du et udestående, du ønsker inddrevet? Med meget erfaring og stor ekspertise er vi klar til at hjælpe dig med alle inkasso-sager. I modsætning til typiske inkassofirmaer består vi af mere end 20 specialistadvokater og mange kompetente sagsbehandlere, der står klar til at hjælpe dig med dine sager.

Vi har investeret i nye IT-systemer, som gør vores inkassoafdeling endnu mere effektiv end tidligere, og hvor vi også hjælper dig med den ”digitale retssag”.

Ring til os for en uforpligtende snak!

Johan Johnsen advokat boligadvokat husadvokat huskøb boligrådgivning Århus
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!