Kompensationsgebyr

I 2008 meldte finanskrisen sin ankomst verden over, og krisen skabte store konsekvenser i verdens økonomi. For at bekæmpe finanskrisen foretog EU sig nogle forskellige tiltag for at skabe bedre økonomi hos flere. Blandt andet oprettede EU et kompensationsgebyr, som skal bruges til at bekæmpe forsinkede betalinger i handelstransaktioner.

Hvad er et kompensationsgebyr?

Som erhvervsdrivende kan det være yderst tidskrævende at håndtere dårlige betalere, og derfor har du mulighed for at pålægge dine debitorer et gebyr. Et kompensationsgebyr er et gebyr, du som kreditor kan pålægge debitor, når debitor ikke har betalt sine fakturaer til tiden. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at gebyret kun kan bruges ved handelstransaktioner mellem erhvervsdrivende. Det er derfor ikke muligt for en erhvervsdrivende kreditor at pålægge et kompensationsgebyr overfor en privatperson.

Et kompensationsgebyr er fastsat til 310 kr., men dette kan du fravige, hvis du aftaler det med din kunde i eksempelvis salgs- og leveringsbetingelserne ved et køb. Gebyret skal bruges til at dække de omkostninger, du som kreditor måtte have ved inddrivelse af en forsinket betaling

Hvornår kan jeg pålægge et kompensationsgebyr?

Hvis din debitor ikke har betalt til tiden, og fakturaen er forfaldet til betaling, så har du mulighed for at pålægge et kompensationsgebyr pr. fakturaer, som er udstedt. Dette kan illustreres med følgende eksempel:

En faktura udstedes d. 1. april og forfalder til betaling d. 14. april, men debitor vælger ikke at betale fakturaen. D. 15. april kan kreditor tage et gebyr på 310 kr. pr. faktura, når vedkommende udsteder en rykkerskrivelse.

Hvis der er én faktura, vil kreditor kunne pålægge gebyret én gang, men er der derimod 7 fakturaer, så er det muligt for kreditor at pålægge gebyret 7 gange.

Du bestemmer naturligvis selv, om erhvervskunden skal pålægges kompensationsgebyret eller ej. Vi anbefaler dig dog at gøre brug af muligheden, og samtidig kan du med fordel medtage beløbet i den første rykkerskrivelse til din erhvervskunde.

Flere forskellige fakturaer

Selvom det giver flere penge i kassen, så må du ikke udstede flere forskellige fakturaer, som med fordel kunne være blevet faktureret samlet. Der er flere eksempler på højesteretsdomme, som stedfæster, at du skal fakturere så meget samlet, som det måtte være muligt for dig at gøre.

Har du brug for hjælp til inkasso?

Hos Advokatgruppen har vi dygtige medarbejdere, som har stor erfaring i inkassosager. Vores dygtige advokater kan rådgive dig i alt inden for inkasso herunder også kompensationsgebyr. Vi befinder os i Horsens, Fredericia og Århus, men vi rådgiver i hele Danmark. Du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale, hvis du har brug for hjælp.

Johan Johnsen advokat boligadvokat husadvokat huskøb boligrådgivning Århus
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!