Inkassosag ved Retten 

Her kan du læse om, hvad der sker, når din inkassosag kommer for Retten.

Hvis debitor hverken betaler eller skriftligt anerkender gælden, kan det være nødvendigt at få kravet slået fast ved indgivelse af betalingspåkrav eller stævning.

Retsvirkningerne ved et betalingspåkrav ligner en dom. Det benyttes i sager vedrørende krav på under 50.000,00 kr., og hvor du som kreditor ikke forventer, at debitor protesterer imod kravet. Fordelen med betalingspåkrav er, at det er en billigere retsafgift sammenlignet med en stævning. Sagen behandles ved fogedretten og ikke civilretten.

For at sende sagen i Fogedretten skal

  • sagen være af simpel karakter, eller
  • der ingen tvivl være, hvorvidt debitor skylder penge, fx hvis der er et forlig, en dom eller et gældsbrev

Når Civilretten eller Fogedretten modtager stævningen eller betalingspåkravet, sker der forkyndelse overfor debitor. Herefter har debitor 14 dage til at komme med indsigelser til Retten. Hvis debitor ikke kommer med indsigelser inden fristens udløb, vil Retten normalvist træffe afgørelse i henhold til stævningen eller betalingspåkravet. Hvis debitor kommer med indsigelser, vil der således ikke blive afsagt udeblivelsesdom.

Sanktioner

Fogedretten kan foretage udlæg i debitors værdier og ejendele, og i sidste kan der foretages tvangsauktion af debitors ejendele.

Hvis debitor udebliver fra Fogedretten, kan fogeden med hjælp fra politiet, tage ud til debitors bopæl og forlange tingene udleveret, og om nødvendigt kan de selv gå ind og afhente tingene, også kaldt udkørende fogedforretning.

RKI eller Ribers (Experian)

Uanset om debitor anerkender gælden, kan du registrere debitor til et kreditoplysningsbureau, navnligt det der i daglig tale kaldes RKI eller Ribers (Experian).

Bemærk! Du må dog først registrere debitor, når Retten har bestemt, at debitor skal betale, hvis debitor ikke skriftligt har bekræftet at skylde dig penge.

Brug for hjælp til din retssag?

I modsætning til typiske inkassofirmaer består vi af mere end 20 specialiserede advokater og mange dygtige og kompetente sagsbehandlere, der står klar til at hjælpe dig!

Vi har desuden investeret i nye IT-systemer, som gør vores inkassoafdeling endnu mere effektiv end tidligere, og hvor vi også hjælper dig med den ”digitale retssag”.

Du er altid velkommen til at ringe ind og få en uforpligtende snak!

Johan Johnsen advokat boligadvokat husadvokat huskøb boligrådgivning Århus
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!