Inkassoprocessen

Hvad er inkasso?

Inkasso er indkassering af forfalden gæld, hvor gælden overdrages til f.eks. en advokat eller et inkassobureau, der herefter tager de næste skridt til inddrivelse af gælden.

Reglerne for inddrivelse af gæld via inkasso reguleres i inkassoloven. Loven sætter således også rammerne for, hvem der kan drive inkassovirksomhed. Der gælder nemlig, at:

 • kun virksomheder eller personer med autorisation må drive inkassovirksomhed
 • autorisation kan kun gives, hvis ansøgeren med stor sandsynlighed kan og vil drive inkassovirksomhed i overensstemmelse med god inkassoskik

God inkassoskik fremgår af inkassolovens § 9. Her sigtes der efter, at der ikke anvendes metoder, som sætter skyldnere under et urimeligt pres eller problemer. Det kan f.eks. være ved at true med at opgive oplysninger om skyldnerens økonomiske forhold til arbejdsgiver, familie eller lignende.

Vær dog opmærksom på, at en faktura forældes efter reglerne i Forældelsesloven. Som udgangspunkt sker dette tre år efter, den er dateret eller arbejdet er udført. Herefter har kreditor, som udgangspunkt, ikke længere krav på betaling. Så der er ingen grund til at vente.

Vi guider dig gennem processen her:

Trin 1: Forarbejde

Inden du indgår aftale med en kunde, bør du overveje deres økonomiske situation. Er kunden registreret som dårlig betaler, eller har du f.eks. ved rekvirering af deres seneste årsopgørelse fået viden om deres økonomiske vanskeligheder, bør du overveje muligheden for at lade kunden betale forud eller stille sikkerhed for betalingen.

Hvis du alligevel indgår en aftale med en usikker betaler, så vær sikker på at have udfærdiget skriftlige, professionelle betingelser, så I sætter jer selv bedst muligt i tilfælde af, at kunden giver jer udfordringer med betaling.

Trin 2: Faktura

Kravene til hvilke oplysninger der skal fremgå af en faktura findes i momsbekendtgørelsens § 57, hvoraf hovedkravene er:

 1. Sælgervirksomhedens navn, registreringsnummer (CVR) og adresse
 2. Kundens navn og adresse
 3. Fakturanummer og -dato
 4. Beskrivelse af den solgte vare eller ydelses mængde, art eller omfang.

Vi anbefaler derudover, at du i fakturaen også angiver:

 • Forfaldsdatoen for betaling af fakturaen
 • Hvilken rentesats der gælder for fakturerede beløb, og fra hvilken dato den træder i kraft
 • Kontooplysninger på kontoen, hvortil det fakturerede beløb skal overføres

Trin 3: Renter

Indsætter du en forfaldsdato i fakturaen, kan du kræve renter af beløbet fra denne dato. Er dette ikke tilfældet, kan der kræves renter af kunden 30 dage efter fakturaen er udsendt. Medmindre andet er aftalt i salgs- eller leveringsbetingelserne, sættes renten efter den af Nationalbanken fastsatte udlånsrente med 8% tillæg.

Vær dog opmærksom på, at der er forskel på at handle med andre erhvervsdrivende og forbrugere, da forbrugeren i højere grad beskyttes mod aftaler om højere rentesatser.

Trin 4: Rykkerskrivelser

Vi anbefaler at fremsende den første rykkerskrivelse så hurtigt som muligt efter, forfaldsdatoen for betaling af fakturaen er overskredet.

Der er ingen regler for antallet af rykkere, du må sende kunden, men der er dog et loft for hvor mange rykkergebyrer, du må opkræve. Der må tilknyttes et rykkergebyr på 100 kr. (inkl. moms) på maksimalt tre rykkere, og vi anbefaler ikke, at du sender flere rykkere herefter, men i stedet lader sagen gå videre til inkasso.

Tre formuleringseksempler

Herunder kan du finde eksempler på formulering af de tre rykkerskrivelser inden inkasso:

Den første rykker:

”Vi har, så vidt vi kan konstatere, ikke modtaget betaling af vores faktura nr. [fakturanummer] af d. [fakturadato], som forfaldt til betaling d. [forfaldsdato].

Med formodning om at den manglende betaling skyldes en forglemmelse, vil vi anmode om betaling af det fakturerede beløb inden 10 dage fra dato. For denne betalingspåmindelse pålægges et gebyr på kr. 100,00.

Har indbetalingen krydset denne rykkerskrivelse, kan De se bort herfra.

Fordringen vil herefter (inkl. renter) udgøre kr. [beløb].”

Den anden rykker:

”Vi har endnu ikke modtaget betaling af vores faktura nr. [fakturanummer] af d. [fakturadato], som forfaldt til betaling d. [forfaldsdato].

Da vi tidligere har rykket for denne, vil vi anmode om betaling af det fakturerede beløb inden 10 dage fra dato. For denne betalingspåmindelse pålægges et gebyr på kr. 100,00.

Fordringen vil herefter (inkl. renter) udgøre kr. [beløb].”

Den tredje rykker: 

”Vi har på trods af vores to tidligere rykkerskrivelser ikke modtaget betaling af vores faktura nr. [fakturanummer] af d. [fakturadato], som forfaldt til betaling d. [forfaldsdato].

Denne påmindelse vil være den sidste rykkerskrivelse.

Er det fakturerede beløb ikke betalt inden 10 dage fra dato, vil fordringen uden yderligere varsel blive overgivet til Inkasso hos Advokatgruppen, hvortil følgende inddrivelsesomkostninger vil blive pålagt. Anse denne skrivelse som et påkrav i henhold til Inkassoloven.

For denne betalingspåmindelse pålægges et gebyr på kr. 100,00.

Fordringen vil herefter (inkl. renter) udgøre kr. [beløb].”

Trin 5: Påkravsskrivelse

I eksemplet på den 3. rykkerskrivelse var der inkorporeret et inkassovarsel. Har du allerede sendt den 3. rykker til kunden uden at inkludere et inkassovarsel, eller ønsker du ikke at sende rykkerskrivelser, er det påkrævet for at kunne opstarte inkassoprocessen, at kunden har modtaget en påkravsskrivelse.

Påkravsskrivelsen er reguleret i Inkassolovens § 10. Debitor skal i en påkravsskrivelse informeres om det skyldige beløb, samt have en frist på mindst 10 dage til at betale fordringen, førend du kan gå videre til inddrivelse ved inkasso.

Hos Advokatgruppen kan vi hjælpe dig med at udfærdige og sende påkravsskrivelsen samt indkassere kravet ved inkasso, hvis det bliver nødvendigt.

OBS: Der kan ikke pålægges gebyr på påkravsskrivelsen, hvis der allerede har været pålagt gebyr på tre rykkerskrivelser.

Trin 6: Sagen overgives til inkasso

Hvis kunden ikke har betalt efter udløbet af betalingsfristen ved inkassovarslet, kan sagen nu overdrages til inkasso hos Advokatgruppen. Når inkassosagen fremsendes til advokaten, kan debitor pålægges et inkassogebyr på 100,00 kr.

Har vi modtaget sagen til inkasso, vil din advokat forsøge at få debitor til at betale det fulde beløb inkl. renter og omkostninger med det samme eller til – som det næstbedste – at indgå en afdragsordning. En afdragsordning kombineres ofte med et krav om, at debitor underskriver et frivilligt forlig.

Hvis debitor gør indsigelse

I tilfælde af, at debitor gør indsigelse mod kravet, har advokaten stadig mulighed for at tage fordringen til inkasso. Det er imidlertid nødvendigt, at advokaten tager hensyn til indsigelsen og medtager dette i inkassoskrivelsen.

Det kan eksempelvis være, at debitor mener, at fakturaen skal ændres eller helt bortfalde. Advokaten skal derfor håndtere indsigelsen, og hvis der er behov for det, indgå i en dialog med debitor for at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter.

Lad Advokatgruppen hjælpe dig med inkasso

Er du kreditor og har udsendt en faktura, som ikke er blevet betalt? Vi har en inkasso-pakke, hvor vores inkassoadvokater hjælper dig igennem hele forløbet.

I denne pakke får du:

 • Rådgivning under hele forløbet
 • Inkassovarsel / inkassopåkrav
 • Inkassoskrivelse
 • Rykker 2 – herunder information om registrering i RKI
 • Fastholdelsesskrivelse ved evt. indsigelse fra debitor
 • Administrering af afdragsordning

 

Vi kan også hjælpe dig, hvis du er debitor, og du har modtaget et inkassobrev om, at du skylder penge, men du har en indsigelse.

Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden for en indledende samtale med en af vores specialiserede Inkassoadvokater – det første opkald er gratis!

Johan Johnsen advokat boligadvokat husadvokat huskøb boligrådgivning Århus
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!