Inkassoforløbet

En effektiv rykkerprocedure betyder meget for din virksomheds likviditet og lønsomhed, men selv en effektiv intern rykkerprocedure vil nu og da komme til korte overfor enkelte af din virksomheds debitorer. Derfor kan det bliver nødvendigt af følge rykkerproceduren op med inkasso hos en advokat – og hos Advokatgruppen er vi klar til at hjælpe dig allerede i dag. 

Inkasso: Sådan er processen

Hvad er inkasso?

Inkasso er indkassering af forfalden gæld fx via en advokat. Du kan sende din sag til inkasso, hvis du eller din virksomhed har sendt en faktura og eventuelle rykkere til en kunde, uden at modtage betaling. Inkassoadvokaten vil herefter hjælpe dig med at indkræve dit udestående beløb.

Vær opmærksom på
Din faktura forældes som udgangspunkt 3 år efter den er dateret/arbejdet er udført. Herefter har du som udgangspunkt ikke længere krav på betaling. Så der er ingen grund til at vente.

Hvad gør du, når kunden ikke betaler?

Efter du har sendt din faktura og eventuelle rykkere til debitor, skal du sende et inkassopåkrav, også kaldet et inkassovarsel. Det følger nemlig direkte af Inkassoloven, at debitor skal have modtaget en skriftlig 10-dages betalingsfrist med underretning om, at overgivelse til inkasso udløser omkostninger.

Du kan vælge at gøre dette selv, men vi kan også hjælpe dig.

En påkravsskrivelse kan eksempelvis formuleres således:

 

Du har, så vidt vi kan konstatere, ikke betalt vores faktura nr. (XXX) af den (XXX), der forfaldt til betaling den (XXX).

Såfremt betaling ikke er os i hænde senest 10 dage fra dato, overgives fordringen uden yderligere varsel til inkasso hos Advokatgruppen. Herved påløber betydelige yderligere omkostninger. Denne meddelelse er således at betragte som et påkrav i henhold til Inkassoloven.

 

Sker der herefter ikke betaling bør sagen overgives til advokaten med det samme – tid er penge!

Når inkassosagen fremsendes til advokaten kan debitor pålægges et inkassogebyr på kr. 100,00 og i erhvervsforhold ligeledes et kompensationsgebyr på kr. 310,00.

Når advokaten har modtaget sagen til inkasso, vil advokaten forsøge at få debitor til at betale det fulde beløb inkl. renter og omkostninger med det samme eller til som det næstbedste at indgå en afdragsordning. En afdragsordning kombineres ofte med et krav om, at debitor underskriver et frivilligt forlig.

Hvis debitor gør indsigelse

Undervejs har debitor mulighed for at gøre indsigelse mod kravet. Det kan være, at debitor ikke er enig i fakturaen, og derfor mener at fakturaen skal ændres eller helt bortfalde.

En bestridt fordring kan godt tages til inkasso, men det kræver, at advokaten forholder sig til indsigelse i inkassoskrivelsen.

Sådan kan vi hjælpe dig med inkasso

Som advokater kan vi repræsentere både kreditor og debitor. Hvis du er kreditor, kan vi hjælpe dig, hvis du har udsendt en faktura, som ikke er blevet betalt.

Vi har en inkasso-pakke, hvor vores inkassoadvokater hjælper dig igennem hele forløbet.

I denne pakke får du:

  • Rådgivning under hele forløbet
  • Inkassovarsel / inkassopåkrav
  • Inkassoskrivelse
  • Rykker 2 – herunder information om registrering i RKI
  • Fastholdelsesskrivelse ved evt. indsigelse fra debitor
  • Administrering af afdragsordning

Vi kan også hjælpe dig, hvis du er debitor, der har fået et inkassobrev om at du skylder penge, men du har en indsigelse.

Hvis du har spørgsmål til inkasso er du altid velkommen til at kontakte os.