Huslejeinkasso

Har din lejer ikke betalt huslejen til tiden?

Huslejeinkasso

Når huslejen ikke bliver betalt, har du som udlejer mulighed for at udsætte lejeren af lejemålet, så du kan få udlejet lejemålet på ny.

Hvis lejeren ikke flytter frivilligt, er det muligt at få fogedrettens bistand til at udsætte lejeren, men inden en udsættelse kan blive iværksat, er der en række detaljerede formkrav og ikke mindst tidsfrister, der skal overholdes til punkt og prikke.

For at du hurtigst muligt kan blive indsat i besiddelsen af lejemålet, er det vigtigt, at hele processen gennemføres korrekt fra starten.

Påkravsskrivelse

Når du har konstateret, at lejer ikke har betalt sin husleje skal du sende en påkravsskrivelse til lejer. En påkravsskrivelse må tidligst sendes til lejeren dagen efter den sidste rettidige betalingsdag. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at betaling af lejen indtil 3 hverdage efter den egentlige betalingsfrist i praksis betragtes som rettidig.

Påkravsskrivelsen er et brev, hvor du opgør det skyldige beløb, som lejeren skal betale for at undgå en ophævelse af lejemålet. Opgørelsen må kun indeholde pligtige pengeydelser herunder selvfølgelig selve lejen, men også f.eks. vand og varme. Lejer skal have en frist på 14 dage til at betale det skyldige beløb. De 14 dage skal beregnes fra den dag, hvor lejeren modtager påkravsskrivelsen. Endelig skal det fremgå, at lejemålet kan ophæves, såfremt det skyldige beløb ikke betales inden for fristen.

Hvis betaling af det skyldige beløb fortsat udebliver, skal der fremsendes en ophævelsesskrivelse.

Ophævelsesskrivelse

Ophævelsesskrivelsen må tidligst komme frem efter 14 dages fristens udløb i påkravsskrivelsen. I ophævelsesskrivelsen fastsættes en frist for lejers fraflytning af lejemålet herunder f.eks. en frist for aflevering af nøgler o.lign.

Hvis lejeren ikke flytter frivilligt, er det muligt at anmode fogedretten om hjælp til at udsætte lejeren af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning.

For såvel påkravsskrivelsen som ophævelsesskrivelsen gælder det, at disse af bevismæssige grunde bør fremsendes med afleveringsattest.

Udsættelse

Når lejer ikke fraflytter lejemålet frivilligt, fremsendes en anmodning til fogedretten, der herefter kan udsætte lejer.