Provision efter ophør af samarbejde

En handelsagent vederlægges med efterprovision for sin indsats, hvorfor handelsagenten som udgangspunkt har krav på provision af aftaler, som indgås under agenturforholdets beståen.

Er du handelsagent eller agenturgiver, kan du nemt opleve afgrænsningsproblemerne angående en handelsagents ret til provision efter samarbejdets ophør.

Har du ret til efterprovision?

Retten til efterprovision er reguleret i handelsagentloven. Det er navnlig lovens §§ 9 og 10, der regulerer dette spørgsmål– altså handelsagentens ret til provision efter samarbejdets ophør. Nedenstående giver dig et overblik og din ret til efterprovision:

Som udgangspunkt har du kun ret til provision af ordrer, der indgås,

  • imens agenturforholdet består efter handelsagentlovens § 9, men
  • efter § 10 har du dog ret til efterprovision af aftaler, der indgås efter samarbejdets ophør, men hvor kundens tilbud er kommet frem til agenturgiveren inden samarbejdets ophør, eller
  • hvis aftalen hovedsageligt er indgået ved handelsagentens virksomhed under agenturforholdets eksistens, og at den er indgået inden for rimelig tid efter forholdets ophør.

 

Hvad gælder efter ophør af et samarbejde i henhold til rammeaftale?

Hvis du som handelsagent har indgået en rammeaftale med din agenturgiver, der forud fastlægger betingelserne for indkøb, har Sø- Handelsretten nu afklaret spørgsmålet, hvorvidt du har krav på provision efter ophør af samarbejdet.

I en ny afgørelse fra Sø- Handelsretten er der sket afklaring vedrørende spørgsmål om provision efter ophør af samarbejde i henhold til rammeaftale. Retsstillingen er som følger:

  • En rammeaftale indgået under samarbejde mellem agenturgiver og agenten,
  • som forud fastlægger betingelserne for indkøb,
  • der desuden ikke pålægger agenturgiver købspligt,
  • hvor opsigelsesperioden falder inden falder inden for rammeaftalens løbetid
  • medfører ikke provision til agenten efter endt samarbejde.

Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gør sig gældende på området, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vores advokater har stor erfaring, og vil altid rådgive dig, hvis du har brug for det.

Dan Dahl Rahimian esportsadvokaten esport
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!