Mellemmænd

Handelsagenter er ikke den eneste form for “mellemmænd” som kan benyttes i handelsforhold, og en agentaftale er ikke nødvendigvis den optimale vej frem for dig/jer.

Nedenfor gennemgås kort nogle andre mellemmandsformer. Hos Advokatgruppen er vi klar til at rådgive, uanset hvilken løsning måtte være den mest optimale.

Kommission

Et kommissionsforhold kan på overfladen minde om et agentforhold. De to er dog forskellige på særligt ét meget væsentligt punkt.

Hvor handelsagenten handler i agenturgiverens navn og således ikke er aftalepart, handler kommissionæren i eget navn og bliver således aftalepart over for tredjemand.

Kommissionæren handler dog stadig for hovedmandens (kommittentens) regning.

Kommissionsforhold er reguleret af kommissionsloven.

Forhandler

En forhandler handler i eget navn og for egen regning. Der er således ikke tale om en “mellemmand” i klassisk forstand.

At indgå aftale om forhandling af éns produkter kan dog i nogle situationer være et alternativ til et agentforhold, idet salget til slutbrugeren alene er forhandlerens anliggende.

Handelsrejsende/repræsentant

Som et alternativ til en ekstern handelsagent kan det overvejes, om der i stedet bør ansættes en handelsrejsende/repræsentant. Der er altså ligesom med en forhandler ikke tale om en egentlig “mellemmand“.

En handelsrejsende er ansat hos hovedmanden men har til opgave, at opsøge kunder med henblik på at fremme salget af hovedmandens/arbejdsgiverens produkter/ydelser.

Den handelsrejsendes opgaver omfatter dog ikke hverken indgåelse af aftaler eller indhentning af tilbud

Handelsrejsende er defineret i handelsagentlovens § 31.

Har du brug for rådgivning?

Vores advokater har stor erfaring med lovgivningen vedrørende mellemmænd. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende, gratis samtale om dit behov.